Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IA-avtalen-illustrasjon2022-2.png

Hvilken hjelp kan din arbeidsplass få gjennom IA-avtalen?

Her er virkemidlene som din arbeidsplass kan ta i bruk.

Inkluderende arbeidsliv (IA) handler om partssamarbeid for å skape gode og inkluderende arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Til sammen utgjør det et arbeidsliv med plass for alle.

Hva handler IA-avtalen om nå?

Nåværende IA-avtale gjelder for alle arbeidsplasser i Norge, og retter seg mot dem som er i jobb. Avtalen har to hovedmål: 

  • Få ned sykefraværet 
  • Hindre frafall fra arbeidslivet 

For å nå disse målene satses det spesielt på to områder

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid  
  • Lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær 

I tillegg blir det satset spesielt på sju utvalgte bransjer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. 

Det er myndighetene og partene i arbeidslivet som har inngått avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Nåværende avtale gjelder frem til og med 2024.

 

 

Logo - inkluderende arbeidsliv kvadrat_ny.png

Hvilken hjelp kan din arbeidsplass få?


Her er en oversikt over hvilke tjenester, tilskudd og tiltak dere kan ta i bruk for å forebygge og redusere sykefravær og frafall på din arbeidsplass. 

Mal for lokal IA-avtale

Alle arbeidsplasser har nå mulighet til å inngå en lokal IA-avtale på sin arbeidsplass. Her finner du mer informasjon og mal for avtalen.

 

Digitale tjenester

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen får du oversikt over utfordringer i arbeidsmiljøet i din bransje og verktøy som hjelper dere til å forbedre arbeidsmiljøet. Verktøyene tar utgangspunkt i forskningen og kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

På portalen finner du også opplæringspakke i arbeidsmiljøarbeid og tips til hvordan dere kan jobbe godt med arbeidsmiljøet. 

Portalen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Petroleumstilsynet( PTIL) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

NAVs tjenester til arbeidsgivere

NAV har flere tjenester til arbeidsgiver for å forebygge og redusere sykefravær og frafall.  

På NAVs åpne sider finner du samtalestøtte, tips til tilrettelegging og ulike webinarer om sykefravær og arbeidsmiljø. 

Når du logger deg inn som arbeidgiver får du oversikt over sykmeldte, sykefraværsstatistikk for din virksomhet m.m.

På NAVs nettsider finner du en samlet oversikt over tjenester du kan benytte deg av. 

Idébanken

Idébanken får du inspirasjon fra virksomheter som har lykkes med IA-arbeidet, perspektiver fra forskere og fagfolk og enkle kloke grep og verktøy som du kan ta i bruk på din arbeidsplass. 

Tilskudd og bistand

Tilskudd til ekspertbistand i sykefraværsaker

Alle virksomheter kan søke NAV om tilskudd til ekspertbistand for å finne løsninger på lange eller hyppige sykefravær.

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten bidrar til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.

Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

På NAV sine nettsider kan du lese mer om tilskuddsordningen.

Bistand fra NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv, og finnes i alle fylkene i landet. For å få bistand og støtte til arbeidet med IA-arbeidet på den enkelte arbeidsplass, kan virksomheter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

Samarbeidet skal sette virksomheten i stand til å jobbe videre med sykefravær og arbeidsmiljø på egenhånd.

NB: For å få oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter skal det være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet.

I tillegg forventer NAV at: 

  • Virksomheten er motivert for å forebygge og redusere sykefravær og frafall.
  • Ledere, tillitsvalgte og verneombud samarbeider om arbeidsmiljø.
  • Ledere, tillitsvalgte og verneombud har grunnleggende kompetanse om arbeidsmiljø og sykefravær.

Andre tiltak

Bransjeprogrammer

Innsatsen for å nå målene i denne perioden er målrettet mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. Det er partene i arbeidslivet som har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes.

De syv prioriterte bransjene er:

 

HelseIArbeid

HelseIArbeider en tjeneste som skal forebygge muskel- og skjelettplager og lettere psykiske helseplager. Tilbudet er både for arbeidsplassen og enkeltansatte. Tiltaket er foreløpig bare etablert i enkelte fylker. HelseIArbeid er et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. 

Kompetansetiltak for sykmeldte

For enkelte langtidssykmeldte er det vanskelig å komme tilbake i samme jobb som før. Det er derfor satt i gang et prosjekt med kompetansetiltak for denne gruppen, slik at de kan jobbe likevel. Prosjektet blir nå prøvd ut i flere kommuner. Les mer om kompetansetiltak, og finn ut om tilbudet er i din kommune.

Film: Inkluderende arbeidsliv – kort forklart