Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flere eldre i arbeidslivet minsker ikke de unges muligheter for å få jobb. En økning av de som kan og vil jobbe fører i stedet til at det skapes flere jobber. Det viser en ny svensk rapport.

Når høyere pensjonsalder diskuteres er et av argumentene at flere eldre på arbeidsmarkedet gjør det vanskeligere for unge å komme inn på markedet. Nå viser en ny rapport fra Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Sverige at denne sammenhengen ikke stemmer. En økning av antall personer som vil og kan arbeide fører i stedet til at det skapes flere jobber, i følge rapporten. 

Tidlig pensjonering løser ikke problemet

Rapportens forfatter Anders Forslund, professor i nasjonaløkonomi, viser til flere historiske eksempel der økt arbeidstilgang går hand i hand med økt sysselsetting. Et slikt eksempel er kvinnenes inntreden på arbeidsmarkedet. Når kvinnene begynte å arbeide for fullt på 1970-tallet ble ikke arbeidsledigheten påvirket i andre grupper. Økt innvandring i land som USA og Tyskland har heller ikke påvirket sysselsettingen blant innfødte.

– Det finnes ingen belegg i den empiriske forskningen for at et lengre arbeidsliv fører til høyere ungdomsarbeidsløshet. Tidligere pensjonering er heller ikke et botemiddel mot ungdomsarbeidsledighet, mener Anders Forslund.

– Grunnen til ungdomsarbeidsledigheten er fremfor alt at ungdom uten fullført videregående utdanning har vanskeligheter med å få jobb. Det er ikke et arbeidsmarkedsproblem å være ung, problemet er mangelfull utdanning, mener Forslund. 

> Les rapporten her: Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort

Les mer

Utviklingssamtale med seniormedarbeidere

For å holde på seniormedarbeidere, er det viktig for arbeidsgiver/leder å få oversikt over hvordan medarbeidere i alderen 45-62 år tenker om sin videre yrkeskarriere. En god samtale om senkarrieren er et godt verktøy for å finne løsninger, samtidig som arbeidsgiver viser tydelig at medarbeideren er ønsket i virksomheten så lenge som mulig.