Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Svenske arbeidstakere har fortalt hva som gir dem trivsel på jobben. Svarene er samlet i fem hovedpunkter sammen med råd for hvordan andre bedrifter kan få til det samme.

Forskning viser at god trivsel på jobben gir mer kreativitet, bedre samarbeid og høyere produktivitet. I tillegg har trivsel stor påvirkning på sykefraværet.

Men hva er det egentlig som gir oss trivsel?

Derfor trives vi 

Det svenske fagforbundet Jusek syntes det var mye fokus på forebygging av risiko og uhelse i arbeidsmiljøarbeidet og mindre fokus på det som allerede er positivt. Derfor spurte de 2000 svenske arbeidstakere hva som gir dem trivsel på jobben.

Undersøkelsen viste at to av tre var fornøyde med jobben. En fjerdedel var nøytrale mens en tiendedel var misfornøyde.

Svarene er oppsummert i de fem viktigste grunnene til at folk trives på jobben. I tillegg til råd for hvordan arbeidsgivere kan få til dette:

1. God balanse mellom arbeid og fritid. Og god balanse i livet.
Manglende balanse hadde negativ effekt på trivselen. Særlig hvis jobben påvirket privatlivet på en negativ måte. Blant annet var trivselen størst hos de som jobbet 30–49 timer i en normal uke. I stedet for å premiere mange arbeidstimer bør arbeidsgivere tenke langsiktig og etablere en kultur for rettferdighet, effektivitet og balanse.

2. God utnyttelse av kompetanse og utløp for kreativitet.
Dette innebærer at arbeidsoppgavene er utfordrende og utviklende. De ansatte lærer stadig noe nytt, og det er rom for å være kreativ. Velg derfor ledere som evner å se medarbeiderne og kan utvikle virksomheten ved å utvikle medarbeiderne.

3. Støttende og tilstedeværende leder.
De ansatte trives bedre når de føler at de får den løpende støtten de trenger fra nærmeste leder for å utføre oppgavene. Den gode støtten innebærer for eksempel avklaring av forventninger, tilbakemeldinger underveis og samtaler om stress og balanse i livet. Nærmeste leder bør derfor få tid til å støtte de ansatte, både profesjonelt og menneskelig.

4. Rettferdig behandling og effektiv virksomhet.
De som føler at arbeidsgiveren behandler de ansatte rettferdig og driver virksomheten på en effektiv måte, har høyere trivsel på jobb enn andre.

5. Gode kollegaer.
De som trives med kollegaene sine, både sosialt og yrkesmessig, har høyere trivsel enn andre. Derfor er det viktig å prioritere medarbeiderskap. I tillegg må hver enkelt medarbeider være klar over at de har et ansvar for å forstå seg selv, hva som driver dem og hvilke behov de har.

Om rapporten

Les mer

idebanken

Lederstil kan påvirke stressnivået

Opplevelsen av stress og hvordan vi håndterer det påvirkes av lederstil, hvordan arbeidet er organisert, kollegiale forhold og vår fysiske plassering. Det er resultatene i en ny dansk undersøkelse.

idebanken

Trivsel på arbeidsplassen

Stress på jobben er et alvorlig problem. Trivsel fører derimot mye godt med seg, både for den enkelte og for virksomheten. Idébanken lanserer nå nytt materiell og nye verktøy som kan brukes til å motvirke stress og fremme trivsel på arbeidsplassen.