Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan unge jobbsøkere få direkte svar på det de lurer på. Facebooksiden Jobblyst er en ny arena som kan korte ned veien til ny jobb.

NAV Jobblyst får unge jobbsøkere informasjon og råd om hvordan de søker jobb, om rettigheter og plikter ved arbeidsledighet og sykefravær, om aktuelle NAV-tiltak eller om annet de lurer på.

– NAV kan gi god veiledning til denne gruppa, men vi strever med å nå frem til dem. Ofte er de veldig motiverte til å gjøre noe med egen situasjon, men vet ikke hvor de skal begynne. De henvender seg ikke alltid til NAV, men er aktive på sosiale medier, sier kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind ved NAV kontaktsenter til magasinet Velferd.

Flere med nedsatt arbeidsevne

Utfordringene i denne gruppen arbeidssøkere er store. I følge årets første nummer av Arbeid og velferd er 80 000 under tretti år registrert hos NAV. Så mye som halvparten er registrert med nedsatt arbeidsevne. Resten er registrert som arbeidssøkere eller uførepensjonister.

Antall unge med nedsatt arbeidsevne økte mye, fra 24 500 i 2002 til 39 300 i 2012. Det er en økning på hele 60 prosent. Noe av økningen skyldes befolkningsendringer. Men selv når det tas hensyn til dette var veksten på 37 prosent.

Stor satsning på å få unge i jobb

Unge arbeidssøkere er en sammensatt gruppe. Noen kan gå raskt inn i arbeidsrettede tiltak, utdanning eller jobb, mens andre har en helsesituasjon hvor dette ikke er mulig.

Personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne trenger ofte ekstra hjelp og oppfølging. Etter to og et halvt år med NAV-kontakt er bare én av seks kommet i jobb, mens seks av ti fortsatt er registrert med nedsatt arbeidsevne, i følge Arbeid og velferd.

På bakgrunn av disse utfordringene har NAV flere store satsinger som skal hjelpe unge inn i arbeidslivet. Dette er tiltak og virkemidler som Ungdomsgarantien, Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne og de såkalte jobb-coachene i NAV Arbeidslivssenter. Den nye Facebook-siden kan bli et godt supplement. Der vil de som søker arbeid få gode tips og raskt svar på ting de lurer på. Veien til jobb kan bli kortere på den måten.

NAV har sett nærmere på gruppen under 30 år som er registrert hos Nav. Last ned artikkel her