Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

1.juli 2014 får vi nye og enklere regler for oppfølging av sykmeldte. Med den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv blir det også enklere å være og å bli IA-virksomhet. Her er 6 ting du bør vite.

1. Resultatene begynner å komme

Samarbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv er et langsiktig prosjekt. Det tar tid å skape bevissthet om hvorfor og hvordan vi må jobbe med sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering. Men resultatene begynner å komme:

  • Delmål 1: Sykefraværet har blitt redusert med 10,4 prosent på landsbasis (sammenliknet med første kvartal 2001. Kilde: NAV). Noen deler av arbeidslivet, for eksempel industrien, har allerede nådd målet om 20 prosent reduksjon.
  • Delmål 3: Fem fylker har nådd målet om å få seniorene til å stå lenger i jobb (Kilde: NAV)

2. Det er fortsatt for mange som står utenfor

Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker seg inn. Delmål 2 i IA-avtalen er at flere med nedsatt funksjonsevne skal få muligheten til å jobbe. Men resultatene lar vente på seg. I den nye IA-avtalen forplikter myndighetene seg til å prioritere unge med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddsordninger og regelverk skal forbedres. Virksomheter som tilbyr arbeidspraksis får en fast kontaktperson fra NAV. Tanken er å senke terskelen og redusere risiko, slik at flere arbeidsgivere kan tilby arbeidspraksis – og kanskje en jobb.

3. Det blir enklere regler

De viktigste endringene kommer ikke i selve IA-avtalen, men i regelverket for oppfølging av sykmeldte. Partene ønsker å gi virksomhetene mer tillit, og endringene skal forhindre unødvendig oppfølging:

  • NAV vil ikke lenger sanksjonere arbeidsgivere ved regelbrudd. Arbeidstilsynet skal ha rollen som kontrollorgan for sykefraværsarbeidet.
  • Obligatorisk rapport til NAV etter 9 ukers sykefravær faller bort.
  • Arbeidstaker og arbeidsgiver skal som regel lage oppfølgingsplan etter fire uker og formidle denne til sykmelder. Samtidig åpner reglene nå for at oppfølgingsplan kan sløyfes når den åpenbart er unødvendig. Oppfølgingsplanen forblir likevel et viktig verktøy, for eksempel i forbindelse med bistand og dialogmøter i regi av NAV.
  • Dialogmøte 1 etter syv uker gjelder først og fremst 100 prosent sykmeldte, men også dette kan sløyfes når det åpenbart er unødvendig. For personer med gradert sykmelding skal dialogmøte 1 kun holdes hvis det er hensiktsmessig. NAV, lege og bedriftshelsetjeneste skal kun delta i dialogmøter ved behov.

4. Det blir økt oppmerksomhet på forebygging

Selv om reglene blir enklere, er det fortsatt viktig at virksomhetene lager og opprettholder gode rutiner og systemer for oppfølging av sykmeldte. Samtidig håper partene at økt tillit og mindre byråkrati vil gi virksomhetene mer tid til å jobbe for å unngå fravær. IA-avtalen retter nå oppmerksomheten mot forebyggende arbeid og godt arbeidsmiljø. Det vil også NAV gjøre gjennom sine økonomiske tilskudd og sin rådgivning.

5. Det blir enklere å være IA-virksomhet

Det skal bli enklere både å være og å bli IA-virksomhet, også for små bedrifter. Samarbeidsavtalen mellom virksomheter og NAV Arbeidslivssenter har blitt forenklet. IA-virksomheter kan selv vurdere hvilke delmål det er fornuftig å jobbe med.

6. Det skal bli mer av det som fungerer

I den nye IA-avtalen blir det satt av mer midler til å gjennomføre forsøk for å finne ut hva som virker.

Nye-sykefraværsregler-2014

Nye regler for oppfølging av sykefravær fra 1.juli 2014

I myndighetene og partenes oppdaterte brosjyre får du oversikt over de nye reglene som trer i kraft 1.juli 2014.

Last ned brosjyren (pdf)