Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skal vi lykkes med nærværsarbeidet må alle være med. Også de stille stemmene. Dette er en metode for å få med alle for å skape en bedre arbeidsplass.

En viktig suksessfaktor i nærværsarbeidet er forankring både blant ledere og medarbeidere. Det gir eierskap og skaper engasjement for det som skal gjennomføres. 

Denne metoden hjelper dere med å komme fram til hva det er viktigst å ta tak i og hva dere skal prioritere først.

IGP-metoden (Individ – Gruppe –Plenum) er en strukturert metode som kan brukes i en slik medvirkningsbasert utvikling av arbeidsplassen.

 • IGP er en forkortelse for individ, gruppe, plenum
 • Metoden foregår i fire etapper;
  • individuell refleksjon
  • samstemme i gruppe
  • presentere i plenum
  • prioritere og lage handlingsplan
 • Metoden skal sikre medvirkning og fører til at beslutninger blir tatt i fellesskap
 • Metoden kan brukes i personalmøter eller internt i HMS/IA-gruppen
 • Fremgangsmåten er detaljert beskrevet i vedlegget (Last ned fremgangsmåten her)

Forberedelser

I forkant av selve gjennomføringen av metoden gjøres et forarbeid:

Utpeke IGP-leder:

 • IGP-leder for gjennomføring er ofte leder, fagansvarlig, ekstern rådgiver (BHT) etc.

Lage spørsmål:

 • Lag ett spørsmål med bakgrunn i en spesiell utfordring, et aktuelt utviklingsbehov eller forbedringsmulighet i eget arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelser og andre kartlegginger kan være et godt utgangspunkt.

 • Spørsmålet skal være løsningsorientert og positivt ladet
  • Eksempler på spørsmål:
   • Hva skal til for å fremme arbeidsnærvær?
   • Hvordan kan vi sikre god arbeidsfordeling?
   • Hva innebærer begrepet god kommunikasjon?
   • Hvordan kan vi tilrettelegge på vår arbeidsplass?
   • Hva konkret må til på vår arbeidsplass for at ansatte skal gå til leder før de oppsøker lege?

 Gruppeinndeling

 • Ansatte deles inn i grupper på 3 – 8 deltakere. Man kan velge å ha like eller ulik gruppesammensetning (eks. kjønn, yrkesgrupper) alt etter hva spørsmålsstillingen er. Det er en fordel å ha god gruppedynamikk. Leder kan sette sammen gruppene forhånd.

 • IGP-leder utpeker gruppeleder i hver gruppe. Gruppeleder har ansvar for å overholde at alle kommer til og får sin taletid, holde tiden, telle sammen poengsum og føre opp gruppens resultat i plenum.

 • Resultatet implementeres i en handlingsplan. 

Lykke til!

Last ned fremgangsmåte for IGP-metoden

Les mer

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap styrker arbeidsgleden

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Det finnes godt og dårlig medarbeiderskap, på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet – og yrkesstolthet og arbeidsglede er beslektede fenomener.