Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvor god er din virksomhet på seniorpolitikk? Ta testen her.

Kryss av for de punktene som du synes stemmer overens med personalpolitisk praksis på din arbeidsplass.

Min virksomhet

 • har et uttalt ønske om å beholde eldre arbeidstakere gjennom en bevisst  seniorpolitikk.
 • mener at seniorpolitikk kan forebygge for tidlig avgang
 • har høy bevissthet om at avslutningen på yrkeskarrieren i stor grad blir  formet av hva som skjer underveis
 • har en personalpolitikk med livsfaseperspektiv, som gir rom for  individuelle tilpasninger gjennom hele yrkeslivet
 • har ledere med kunnskap om lærings- og motivasjonsspørsmål som  angår seniorer (45+)
 • har utarbeidet en oversikt over alderssammensetningen (framskrevet  i en periode på for eksempel fem år)
 • kartlegger de ansattes realkompetanse for målrettet bruk i forhold til  seniorene
 • har en strategi for å tilby de ansatte kompetanse- og karriereutvikling  uavhengig av alder
 • fører aldersstatistikk over hvem som deltar i opplæringstiltak
 • har gjennomført minst ett av følgende tiltak det siste året:
  • arbeidsmiljøundersøkelse med vekt på seniorspørsmål og holdninger til  eldre medarbeidere
  • dialogkonferanser der de ansatte er delaktige i en prosess for å få til konkrete seniorpolitiske tiltak
  • midtlivsseminarer eller seniorseminarer med fokus på seinkarrieren
  • lederseminarer med fokus på personalpolitikk med livsfaseperspektiv
  • seminarer i forberedelse til pensjonsalder med fokus på mestring av forandring
  • systematisert ordning med sluttintervju til bruk for å forbedre seniorpolitikken

Poengvurdering

Ett kryss gir ett poeng

8-10: Bravo! Din virksomhet fremstår som en mønsterbedrift innen seniorpolitisk tenkning og praksis og satser aktivt på utviklingsmuligheter gjennom hele karrieren. Virksomheten ser ut til å ha klart å etablere et reelt inkluderende arbeidsmiljø for alle aldersgrupper, og får sannsynligvis mye igjen for investeringene i de ansattes ressurser. Her må det være spennende å jobbe!

5-7: Absolutt godkjent! Nødvendigheten av en god seniorpolitikk kommer til uttrykk i praktisk personalpolitikk. Seniorene er i stigende grad blitt synlige, men virksomheten får ennå ikke fullt utbytte av bedriftens seniorressurser. Lykke til med flere seniorpolitiske tiltak!

2-4: Noen har skjønt noe! Virksomheten har tatt de første skrittene på den seniorpolitiske veien, men har kanskje bare skrapt i overflaten. Mangler seniorpolitikken forankring i ledelsen? Gjøres arbeidet for usystematisk? Har ildsjelen som satte i gang, forsvunnet? Her er det mye å gå på!

0-1: Whoops!! a ) Dere har ingen medarbeidere over 40 år og tror at lykken er å jobbe døgnet rundt uten hensyn til kropp og sjel og/eller b) dere har gjennomført eller står overfor store omstillinger og tror at den beste måten å omstille på, er å avvikle så mange som mulig av virksomhetens mest erfarne medarbeidere og/eller  c) dere lider av alvorlig mangel på kunnskap om de voldsomme endringene i alderssammensetningen som arbeidslivet står overfor. Dere har ikke skjønt at aldersmangfold er en viktig del av et godt arbeidsmiljø som kan bidra til å fremme virksomhetens mål. Dere trenger sannelig et krafttak for seniorpolitikk!

Kilde: Senter for seniorpolitikk

Les mer

– Delmål 3 er den delen av IA-avtalen det er minst oppmerksomhet rundt. Vår oppgave er å gjøre noe med det. Vi gir folk kunnskap og innsikt, forteller seniorrådgiver Roger Moen.

Se på seniorene som en ressurs

12. mars 2015

Det er Senter for seniorpolitikk sin klare oppfordring. Med enkle grep kan arbeidsgivere etablere en god seniorpolitikk, mener de. Her er deres sju råd.