Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er en effektiv metode for å finne årsaker til stress og de gode løsningene. Metoden baserer seg på gruppearbeid.

Stress på arbeidsplassen kan være et problem. Og det er ikke alltid tilstrekkelig å vurdere situasjonen på arbeidsplassen ut ifra lederens intuisjon alene.

I denne øvelsen blir medarbeiderne bedt om å vurdere en rekke positive utsagn på en skala fra 0 - 10. Etter vurderingen prioriterer den enkelte de to forhold man mener har størst betydning i forhold til trivsel på arbeidsplassen.

Når alle har laget sin vurdering drøftes den i grupper på tre og avsluttes med en felles prioritering av en eller to områder som skal gis oppmerksomhet i tiden fremover.

Oppgaven egner seg utmerket til et møte og må følges opp av konkrete handlinger.

 
Viktige faktorer

Vurder hver faktor på en skala fra 0-10

Hvilke to faktorer vil du prioritere som de to viktigste akkurat når for å øke trivselen?
Mål og oppgaver er tydelige for alle    
Det er tydelige forventninger til den enkeltes innsats    
Oppgaveløsningen er hensiktmessig organisert    
Vi jobber effektivt og besluttsomt på møtene våre    
Vi er gode på å holde fokus på det som er viktig    
Relasjonene oss i mellom er basert på tillit    
Vi er gode til å løse konflikter og uenighet oss i mellom    
Det er en hensiktmessig arbeidsdeling oss i mellom    
Det er god balanse mellom drift og utvikling    
Det er som oftest god balanse mellom krav og ressurser    
Beslutninger blir alltid fulgt opp    
Vi evaluerer jevnlig våre prestasjoner    

Kilde: www. perspektivgruppen.dk

Les mer

Stress

Meistring av stress er eit felles ansvar

Stress på arbeidsplassen er ikkje nødvendigvis negativt. Det viktige er at alle på arbeidsplassen saman førebygger skadeleg stress og samtidig set medarbeidarar i stand til å meistre det naturlege stresset.

Asko øst-1

Håndter stress i fellesskap

Jobb med å håndtere stress i fellesskap. IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å kartlegge utfordringer og finne løsninger på stressutfordringer på Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisasjonsnivå.

Stresshåndtering - illustrasjonsfoto

Guide til stresshåndtering

11. desember 2014

Små og mellomstore virksomheter kan nå få hjelp til å håndtere stress på arbeidsplassen med en ny veiledning fra Det europeiske arbeidsmiljørådet.