Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette enkle verktøyet gir en rask oversikt over oppgavene til enkeltpersoner og grupper. Oversikten gjør det enklere å omprioritere og fordele oppgaver.

Med utgangspunkt i en oppgaveliste kan man ut ifra de to dimensjonene i skjemaet (Haster og Viktig) sortere oppgavene i det vi må/kan:

  • gjøre nå
  • delegere
  • utsette eller
  • droppe
Enkelt skjema for prioritering.

Man kan også bruke skjemaet til å vurdere hvordan man selv bruker tiden og hva man gjøre med oppgavene.

  • bruker jeg tiden til å løse oppgavene?
  • gi dem videre?
  • be om nye frister osv.?

Hvis man opplever stress hos seg selv eller andre, eller man ser at det er kolleger som ikke har nok å gjøre, kan man bruke skjemaet til å omfordele og omprioritere oppgavene.

Hvordan bruke skjemaet?

Tenk over hva dere bruken tiden til. Hvis de fleste oppgaver løses som Haster/Viktig kan det fort oppstå en flaskehals i systemet, oppgavene blir ikke utført og det er stor risiko for å bli rammet av stress. Det betyr kanskje at oppgavene må omfordeles, eller at dere bør bli flinkere til å planlegge og prioritere.

La den enkelte gjennomføre øvelsen for sine egne oppgaver. Snakke med dem om planlegging, prioritering osv. Sørg for å forklare skjemaet før de fyller det ut og sett av nok tid til at skjemaet blir fylt ut ordentlig. Er det vanskelig å komme på oppgavene, be den enkelte tenke igjennom og skrive ned hva den siste arbeidsdagen, uken, eller måneden er gått med til.

Det tar kun noen minutter å fylle ut et prioriteringsskjema. Hvis øvelsen gjennomføres med flere deltagere må det settes av tid til å snakke om hva gruppen kan gjøre annerledes for at arbeidet skal gli lettere. 

Kilde: Lederweb.dk
 

> LAST NED PRIORITERINGSSKJEMA

Les mer

Verktøy: Sammen for et godt arbeidsmiljø

Verktøy for bedre partssamarbeid

Sammen for et godt arbeidsmiljø. Et verktøy for bedrifter til bruk i arbeidet med å forbedre samarbeidet mellom leder, verneombud og tillitsvalgte.

iStock

Kartlegg arbeidspress og arbeidsglede

Denne øvelsen samler opp gruppens eller enhetens erfaringer med arbeidspress og arbeidsglede i året som gikk. Kunnskapen brukes til å lage en aktivitetsplan for tiden fremover.

Fjern frustrasjonene

Fjern frustrasjonsmomentene

Frustasjonsmomentene er forhold i jobben som oppleves som tunge og frustrerende. De gjør arbeidsdagen unødvendig belastende og frustrerende. Men når tar vi oss tid til å snakke om dem?

Prioritering

Prioriteringsøvelse

Formålet med denne øvelsen er å bli enige om hva som er de viktigste oppgavene. Hva er det vi må gjøre og hva er det vi kan gjøre om vi har tid. På den måten blir det enklere å sikre seg at vi bruker tiden på det som er viktigst og samtidig retter oppmerksomheten mot det vi faktisk gjør fremfor det vi ikke rekker å gjøre.

Fargeskjema gjør det lettere å prate om stress

15. desember 2015

Med hjelp av et fargeskjema har ledere og kolleger i Næstved kommune i Danmark fått en god dialog om stress og arbeidspress. Nå vet de mer om hverandres stressignaler og hvordan de kan hjelpe hverandre.