Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Les hvordan dere kan etablere og organisere HMS/IA-grupper på arbeidsplassen.

HMS/IA-grupper etableres lokalt på tjenestesteder og i avdelinger rundt omkring i organisasjonen. Formelt sett er gruppene underavdelinger av arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Organisering

En HMS/IA-gruppe har fire- fem medlemmer;

 • leder
 • tillitsvalgt
 • verneombud 
 • en eller to andre representanter for de ansatte.

Lokale forhold avgjør hvor ofte gruppen har møte. Mest vanlig er 6-8 ganger i året eller minst hvert kvartal.

Oppgaver

Som navnet tilsier, jobber HMS/IA-gruppene med temaer knyttet til både HMS-arbeid og IA-arbeid. Hensikten er skape medvirkning, utvikling og et godt arbeidsmiljø gjennom en felles innsats og forståelse for begge områdene.

Gruppene tar ofte for seg temaer fra arbeidsmiljøkartlegginger eller andre problemstillinger som dukker opp i arbeidssituasjonen, for eksempel hvordan de kan tilpasse behovet for tilrettelegginger.

Oppstart og vedlikehold

Gruppene kan trenge noe hjelp for å komme i gang og for å fungere godt. Årlige felles opplæringssamlinger er både inspirerende og lærerike. 

Innholdet på slike årlige samlinger kan være:

 • HMS/IA-gruppas mandat og kommunens/organisasjonens verdier
 • Medarbeiderskap og helsefremmende lederskap
 • Hva nærværsarbeid er hos oss

Gruppene får også oversikt og informasjon om ulike virkemidler de kan bruke i arbeidet:

 • Mal for IA-handlingsplan
 • Årshjul m/sjekklister
 • Å bruke verktøyet IGP (individ-gruppe-plenum)

Del av helheten

I tillegg til lokale utfordringer kan HMS/IA-gruppene også jobbe lokalt med større fellesprosjekter i kommunen/virksomheten:

 • Gravide i jobb 
 • Seniorer, hvordan beholder vi dem?
 • Skift og turnus
 • Uønska deltid
 • Nærværsprosjektet, å tilrettelegge for at flere kan erstatte hel sykmelding med en gradert sykmelding

NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten er ofte gode støttespillere for HMS/IA-gruppa. 

Les mer

Karmøy kommune 01 - alle - Foto Eivind Kaasin

Rådmann med fast grep om sykefraværet

20. oktober 2016

Trykket og engasjementet fra rådmannen satte ekstra fart på sykefraværsarbeidet på Karmøy. Det trengs for at kommunen skal gi gode tjenester fremover. Her har andre kommuner noe å lære.

Inkluderende arbeidsliv

Kva er inkluderande arbeidsliv?

Inkluderande arbeidsliv handlar ikkje berre om den nasjonale IA-avtalen. Omgrepet omfattar også ein visjon for arbeidslivet, samt ei tilnærming til korleis kvar enkelt arbeidsplass kan bli meir inkluderande.

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap styrker arbeidsgleden

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Det finnes godt og dårlig medarbeiderskap, på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet – og yrkesstolthet og arbeidsglede er beslektede fenomener.

Arbeidsmiljøloven sier at alle som jobber skal ha en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Men hva er en helsefremmende arbeidsplass? Denne lille filmen fra Idébanken gir deg en kort innføring i begrepet. Hvordan kan din arbeidsplass bli mer helsefremmende?

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.