Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Måten man starter et møte på har stor betydning for hvordan resten av møtet blir. En positiv måte å starte et møte på er at en ansatt forteller om en positiv opplevelse på jobben.

I en barnevernsinstitusjon har de besluttet å starte møtet med at en ansatt forteller om et positiv opplevelse på jobben. Et eksempel på hva de i fellesskap oppnår ved å bruke sine menneskelige og faglige ressurser. Denne måten å starte møtet på gir energi både til resten av møtet og til jobben som helhet.

En leder fra barnevernsinstitusjonen forteller hvilken effekt det har på arbeidsmiljøet.

"Vi starter med å fortelle en historie om en god opplevelse vi har hatt med en kollega eller et barn. Etter det utforsker vi historien for å finne ut hva det var som gjorde denne opplevelsen mulig. Formålet er å øke fokus på suksessene. På de tingene som virker, og lære av dem. Historien kan handle om samarbeidet med kollegene, eller det kan være relatert til det pedagogiske arbeidet med barna. Tidligere hadde vi et punkt som het ris/ros, men vi erfarte at hvis noen gjorde bruk av dette punktet så var det for å gi ris eller trekke fram problemer. Det var sjelden at det ble gitt ros. I dag handler de fleste historier om den gode innsatsen kollegaer har gjort i forskjellige situasjoner. Vi gir hverandre ros og en klapp på skulderen. Det øker gleden ved jobben vi gjør. Samtidig har det ført til større åpenhet og trygghet i gruppen. Dette fører blant annet til at medarbeiderne i langt større grad enn tidligere tør å ta opp vanskelige temaer når vi skal diskutere faglige utfordringer."