Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ullevål universitetssykehus er en landets største flerkulturelle arbeidsplasser med over 1000 ansatte med innvandrerbakgrunn. Ved siste opptelling (1997) hadde sykehuset medarbeidere fra 67 nasjoner som snakket 29 forskjellige språk. Likevel er det norsk språk og norsk bedriftskultur som gjelder på sykehuset.

Det er få ledere med minoritetsspråklig bakgrunn. Nå står rekruttering av ledere med innvandrerbakgrunn på dagsorden.
 
– Ledelsen skal også gjenspeile de ansattes flerkulturelle bakgrunn, sier Anita Walsøe. Hun er spesialrådgiver og prosjektleder for den flerkulturelle satsingen som blant annet omfatter lederutvikling og lederrekruttering.

– Det er viktig å styrke og videreutvikle kompetansen til ansatte med minoritetsbakgrunn, slik at ansatte med minoritetsbakgrunn kan stille sterkere i konkurransen om lederstillinger. En stor del av pasientene våre har minoritetsbakgrunn, og med ledere med ulik kulturell bakgrunn håper sykehuset å kunne møte mangfoldet av pasienter på en enda bedre måte. Det er helt eksplisitt uttalt fra direktøren, Tove Strand, hos oss.

I 2005 startet Ullevål universitetssykehus, Ringnes og Oslo Sporveier et lederrekrutteringsprosjekt. Sammen med Statskonsult har de tre virksomhetene utviklet et lederutviklingsprogram. På Ullevål har Anita Walsøe ledet en intern arbeidsgruppe hvor en fra staben, en leder fra Kirurgisk divisjon og en leder fra Blodbanken, Labmedisinsk divisjon har deltatt.

Lær norsk

– Å kunne norsk er suksesskriteriet nummer én for å bli inkludert, mener Farshid Ezligini, bioingeniør og seksjonsleder for komponentframstillingen på Blodbanken. Han er med i den interne arbeidsgruppa i lederrekrutteringsprosjektet.

– Jeg var fast bestemt på å lære meg norsk. For å bli inkludert må du lære språket i det landet du kommer til, det gjelder over alt og er ikke spesielt i Norge. Det er helt elementært; du må gi noe selv for å få noe igjen.
Bioingeniøren poengterer viktigheten av å bruke tid.

– Å inkludere betyr å vise hverandre tillit og respekt, og integreringen skjer ikke over natta. Jeg har opplevd at folk blir reserverte og usikre på det de opplever som fremmed. Vi må tillate oss å bruke tid på å bli kjent.

Ha fokus på kompetansen

Mustefa Jemal er radiograf ved Radiologisk divisjon på sykehuset. Hans oppfordring til arbeidsgivere er klar: Rett oppmerksomheten mot kompetansen – ikke hudfargen og et fremmedartet navn!

– Jeg har opplevd å bli pekt på og ropt til "kan du vaske der borte", da jeg gikk gjennom en avdeling hvor ingen kjente meg. Og det er ikke så lenge siden. Det er viktig å se personen og ikke hudfargen eller hva det nå er man skiller seg ut med. Inkludering og likeverd – vi er på vei, men det er et stykke vei igjen!