Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statens Vegvesen satser målrettet på økt mangfold og inkludering. Minimum fem prosent av alle nyansettelser skal være mennesker med nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn.

I Statens Vegvesen er det en ledelsesforpliktelse på alle nivåer å sørge for mangfold på arbeidsplassen. Toppledere i direktorat og region har gjennom avtaler med vegdirektøren forpliktet seg til femprosentkravet, og de måles jevnlig.

Egen integreringsrådgiver

I 2010 hadde over syv prosent av de nyansatte enten innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.  Bak det gode resultatet ligger en bevisst satsing og strategi. I 2009 ansatte Vegvesenet Sissel Frøberg i stillingen som integreringsrådgiver. Hun har siden koordinert arbeidet for økt mangfold og inkludering.

– Kompetente folk er forskjellige og vi vil legge til rette for det. Universell utforming og individuell tilrettelegging er to av målene våre som inkluderende arbeidsgiver, sier Frøberg.

Satser videre

I stedet for å lene seg tilbake på suksessen, viderefører Vegvesenet sine offensive mål. Det overordnete målet om fem prosent beholdes, men hver region skal øke andelen nyansatte med nedsatt funksjonsevne.

Et grunnleggende prinsipp ved tilsettinger i det offentlige er at det er den best kvalifiserte søkeren som skal tilsettes. I enkelte tilfeller har Vegvesenet likevel sett at det er nødvendig å ikke være helt absolutt på dette prinsippet. Forskriften til tjenestemannsloven § 9 gir mulighet til et slik unntak og innbærer at arbeidsgiver, under visse forutsetninger, kan velge å tilsette en person med nedsatt funksjonsevne selv om det finnes søkere som er bedre kvalifisert.

– Det økte mangfoldet og inkluderingen som dette bidrar til gavner både den enkelte, bedriften og samfunnet totalt sett, sier Frøberg.

Nettverk og Yammer

Frøberg  forteller at det er opprettet et statlig mangfoldsnettverk hvor Vegvesenet sammen med andre statlige virksomheter utveksler nyttige erfaringer rundt mangfold og integrering.

En annen kommunikasjonsarena som Frøberg trekker frem er Yammer, et internt diskusjonsforum på nett. Her avholdes det hver uke skriftlige diskusjonsmøter hvor representanter fra hver region deltar.  Alle erfaringer og meningsutvekslinger blir lagret og ligger tilgjengelig som inspirasjon for ansatte i Vegvesenet.

Konkurransefortrinn

– Vi har et konstant behov for kompetente mennesker og ansetter veldig mange hvert år.  Blant de med nedsatt funksjonsevne og de med innvandrerbakgrunn er det mange som besitter den kompetansen vi trenger. At vi leter på steder hvor andre arbeidsgivere ikke er bevisst på at denne kompetansen finnes, regner vi som et konkurransefortrinn for oss, sier Frøberg.

Vegvesenets mangfoldssatsing

  • Minimum 5 % av alle nyansatte skal ha enten nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn.
  • I praksis vil sjansen for å bli innkalt til intervju øke hvis man oppgir i søknaden at man har nedsatt funksjon eller utenlandsk opprinnelse.
  • Vegvesenet annonserer ledige stillinger på Jobbressurs.no , en jobbportal etaten har vært med på å utvikle for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Nylig har Vegvesenet inngått en formidlings- og rekrutteringsavtale med NAV, som kartlegger og formidler kvalifiserte kandidater fra målgruppen.