Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fri hver helg eller turnusarbeid? Lange arbeidsdager eller korte arbeidsdager? Nå er det fritt valg for de kabinansatte i SAS. Flyselskapet setter i disse dager i verk flere nye arbeidstidsordninger. Ordningene har et todelt mål: Ivareta den enkeltes behov samtidig som bedriftens inntjening øker.

Tidsklemma er et kjent begrep for de fleste. Denne "skvisen" mellom arbeidet og privatlivet har sannsynligvis skapt mer enn én sykefraværsdag. I SAS håper både ledelsen og de ansatte at selskapets nye arbeidstidsordninger vil lette på klemma.

- Vi får en fin mulighet til å påvirke vår egen arbeidssituasjon, sier hovedverneombud Elisabeth Goffeng om valgmulighetene de kabinansatte på flyruter innen Skandinavia og Europa nå har fått.

Fire valgmuligheter

De siste årene har de kabinansatte på kortrutene gått i en såkalt fast 5/4 turnus, det vi si 5 dager på jobb og fire dager fri uavhengig av helg eller ukedag. Innenfor denne turnusen har det eksistert deltidsmodeller, eksempelvis 5/13 ved 50 prosent stilling.

Så kom følgende beskjed fra ledelsen: "Vi må kutte ned på dødtiden mellom hver flygning og øke den reelle arbeidstiden i luften med 16 minutter per ansatt per dag." Samtidig var Norske kabinansattes forening (NKF) inneforstått med at medlemmene ønsket flere variasjonsmuligheter med tanke på arbeidstidsordninger. En spørreundersøkelse blant de ansatte har munnet ut i fire ulike tjenestegjøringsmodeller:

5/2: Korte arbeidsdager (6,5 timer) med fri hver helg
5/3: 8 timers tjenestegjøringsdag, noe som er en lavere daglig belastning enn hva som har vært tilfelle til nå.
5/4: Modellen videreføres og har 10,5 timers arbeidsdag
4/4: 12 timers arbeidsdag for den som ønsker komprimert tjenestegjøring.

Alle modellene har deltidsordninger. Fristen for valg av modell gikk ut 31. januar og de nye modellene er planlagt innført fra april. Prøveperioden varer ut august og de ansatte kan ikke forandre modell i denne perioden. Senere er det meningen at de kan velge modell for tre måneder om gangen.

Helsefremmende?

- Innføringen av de nye arbeidstidsordningene har til hensikt å utnytte personalressursene bedre i tillegg til at medbestemmelse over egen arbeidssituasjon ses på som helsefremmende. Prøveperioden vil bli evaluert med en ny undersøkelse for å se hvor fornøyd medarbeiderne er med de nye arbeidstidsordningene. Vi vil legge mer vekt på om de ansatte opplever valgfriheten som helsefremmende, spesielt i forhold til krysspresset mellom jobb og privatliv, sier Goffeng.

De nye arbeidstidsordningene vil også bli evaluert med tanke på variasjoner i sykefravær i de ulike gruppene. Dette vil etter Goffengs mening gjøre det enklere å sette inn arbeidsmiljøtiltak der det er nødvendig.

Fordeler for arbeidsgiver

Personalkonsulent Nina M. Olsen er ikke i tvil om at SAS tjener på å gi flere valgmuligheter for tjenestegjøring.

- Økt påvirkningsmulighet skaper mer fornøyde medarbeidere. Dette har i sin tur betydning for kundebehandlingen. Alle flyselskap har i utgangspunktet et ganske likt produkt – å frakte mennesker fra a til b – dermed blir kundebehandlingen underveis på reisen en viktig del av konkurransen, sier hun.

Det er forskjell på hvor mange som reiser med fly på de ulike ukedagene. SAS har flest reisende på fredager og færrest på lørdager.

- Flere tjenestegjøringsmodeller gjør det lettere for oss å sette inn folk etter behov. Vi vil få mindre dødtid og økt fleksibilitet i bruken av medarbeiderne, sier personalkonsulenten. Hun tror prinsippet med valgfrie tjenestegjøringsmodeller kan overføres til andre turnusarbeidsplasser, eksempelvis sykehus. Og kravet til spesialister er etter hennes mening ingen hindring.

- Vi har også en gitt mannskapsfordeling som må være om bord i flyene. Samtidig er mannskapet klassifisert for ulike flytyper, forteller hun om kabalen som skal gå opp.

- Finnes det ulemper med valgfrie tjenestegjøringsmodeller?

- Det er vanskelig å se noen umiddelbare ulemper før vi har prøvd ut arbeidstidsordningene. Det er derfor vi vil evaluere ordningen etter et halvt år. I vårt arbeid er det generelt en utfordring å bytte kollegaer ofte, og noen ganger på hver flyging. Vi vet ennå ikke helt hvordan de nye arbeidstidsordningene vil innvirke på dette. Men vi har brukt mye tid på å etablere en positiv samværskultur og har en åpenhet som gjør at vi kan skape et team på fem minutter, slår Olsen fast.

Ønskebrønn

Valgfrie tjenestegjøringsmodeller er ikke det eneste inngrepet SAS gjør når det gjelder økt medbestemmelse over egen arbeidstid for de kabinansatte. Flyselskapet har også satt i gang en databasert "ønskebrønn". Programmet har på "godt norsk" fått navnet Preferential Bidding System (PBS).

- Dette er et program hvor vi kan legge inn spesiell ønsker for fridager, reiseruter osv. Ønskene skal være inne den 5. hver måned og gjelder for måneden etter, forklarer Elisabeth Goffeng om systemet. Hver ansatt har 1000 PBS-poeng til disposisjon hver måned og vekter ønskene sine ved bruk av disse poengene.

I praksis kan PBS illustreres på følgende måte:

Vil man gjerne begynne litt senere en morgen uten at det har høyeste prioritet kan man vekte ønsket med for eksempel 50 poeng. Ønsker man svært gjerne fri en helg kan dette ønsket vektes med 200 poeng, som er den maksimale poengbruken på ett ønske.

Det er ikke noen garanti for at ønskene blir oppfylt, men erfaringene hittil viser at cirka 75 prosent får ett eller flere ønsker oppfylt.

Hvis en kabinansatt i SAS er helt nødt til å ha fri en arbeidsdag, så har hver enkelt fem såkalte F7S-dager til disposisjon. Disse dagene vektes høyere enn alle andre ønsker og blir så og si alltid oppfylt.