Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved Rjukan alders- og sykehjem får de ansatte sykemelde seg selv, 365 dager i året. Denne tillitserklæringen førte til at sykefraværet gikk ned med nesten 75 prosent på bare et år.

Rjukan alders -og sykehjem er med i prosjektet Egenmelding 365. Prosjektet går ut på at ansatte sykmelder seg selv istedenfor å få sykmelding fra fastlege. I 2012 lå sykefraværet på over 12 prosent. Dette sank til under to prosent i samme periode i 2013. Det tilsvarer en nedgang på nær 75 prosent. Prosjektleder Anita Staver Riggenholt ved Rjukan alders - og sykehjem, sier tillit er en av de største suksessfaktorene.

Eget ansvar

– Det er viktig at de ansatte har tillit til hverandre. Når hver enkelt selv har ansvar for å sykmelde seg krever det at man stole på hverandre, sier Riggenholt.

- Kan de ansatte være redde for å sykmelde seg, og derfor dra på jobb selv om de ikke burde?

– Det er derfor tillit er så viktig. Man skal ikke bli mistenkeliggjort for å sykmelde seg, slår Riggenholt fast.

De ansatte velger også selv å være med i prosjektet, og står fritt til å bruke fastlege istedenfor egenmelding. På Rjukan alders -og sykehjem er alle er med i prosjektet.

– Det fortjener de ansatte ros for, sier Riggenholt.

Arbeid er bra for helsa

Riggenholt forteller også at de er viktig å tilrettelegge slik at de ansatte kan komme på jobb til tross for sykdom. Mange som sliter med sykdom kan komme tilbake i jobb, helt eller delvis, eller fortsette i jobb hvis arbeidsplassen blir tilrettelagt. Arbeidsplassen er en viktig arena for mestring, mening, aktivitet og tilhørighet. Derfor er arbeid helsefremmende.

– Det er viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere tar initiativ til å tilrettelegge. Gjerne i samarbeid med NAV og leger, sier Christian Høy. Han er avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og helse Telemark og leder av IA-rådet i Telemark.

Hvordan man velger å snakke om fravær sier også mye om kulturen på arbeidsplassen. På sykehjemmet snakker de nå mindre sykdom og mer om mestring.

– Vi konsentrerer oss om hva vi kan få til, istedenfor hva vi ikke får til, sier Riggenholt.

Les mer

F.v. tillitsvalgt Marit Bekken Martinsen, personalsjef Nina Kjellesvig Dalløkken, tillitsvalgt Grete Nesset og omsorgsleder Vigdis Øvergård. Foran på sparken: personalsjef i Tolga Ingrid Storrøsæter.

Tillit er medisin

27. februar 2013

I ett år har de ansatte i Os og Tolga kommuner kunnet være borte fra jobben i 16 dager før arbeidsgiver krever sjukmelding. Erfaringene er entydig positive: Langtidssjukefraværet har gått betydelig ned i begge kommunene og de ansatte har fått mer tillit og større ansvar. Nå blir omsorgstjenesten i Os kommune med på forsøket med 365 egenmeldingsdager.

Tillitsprosjektet - egenmelding og legemelding likestilles

8. februar 2007

På beddingen i Mandal kommune ligger nå "tillitsprosjektet", et fireårig prosjekt hvor egenmelding og legemelding likestilles. Det betyr at den ansatte som hovedregel skal levere egenmelding ved sykdom og ikke trenger å ha sykmelding fra lege. Målet med prosjektet er å redusere langtidsfraværet og skape et bedre arbeidsmiljø.

Tillit til de ansatte

13. desember 2006

Are Strandskog, rådgiver ved Arbeidslivssenteret i Nord-Trøndelag, kom raskt med på laget da SinkaBerg-Hansen ble IA-virksomhet. Han informerte de ansatte om rettigheter og plikter ved å være ansatt i en IA-virksomhet. Are Strandskog har også bidratt på nettverksmøter hvor like bransjer møter fastlegen i kommunen, trygdekontoret (nå NAV-kontoret), arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten.