Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjermet seksjon på Sørheim sykehjem var først ute i Sør-Fron med å innføre ønsketurnus. Høyere trivsel hos personalet og sterkt fall i sykefraværet er resultatet. På to år har sykefraværet falt fra 11.9 prosent til 7,9.

– Ønsketurnus handler om å gi og få, du får det som er viktigst for deg. Ingen får alle ønskene sine oppfylt, sier Hedda Smith-Hald, leder for Pleie- og omsorgsavdelingen.

Derfor har kommunen valgt å kalle den fleksible ordningen for fleksiturnus. Ideen med ønsketurnus kom fra Os kommune. Sør-Fron brukte ett års tid på å planlegge gjennomføringen.

Turnusarbeid er regulert av et omfattende avtaleverk og det var viktig for kommunen å få de ansatte med på tankegangen bak en ny arbeidstidsordning. Før start var alle ansatte på kurs.

– En fleksiturnus fører til tettere samarbeid mellom de ansatte og mer ansvar for hver og en, sier Hedda Smith-Hald. – Fleksiturnusen har økt samholdet i gruppa. Alle er svært fornøyde med ordningen, sier hun.

Forhandlinger pågår

Skjermet seksjon er en liten boenhet med 15 beboere som er senil demente. Beboerne er oppegående og steller seg selv under veiledning fra de ansatte. Anne-Britt Gryttingslien er omsorgsarbeider og hadde seksjonen som førstevalg ved omorganiseringen. Hun var tidligere på en pleieavdeling, men ønsket seg lettere arbeid på grunn av en skade i skulderen. Gryttingslien går av den grunn heller ikke i turnus.

De andre kommer med sine vaktønsker for seks uker om gangen. Seksjonen har en skriver som har ansvaret for å få ønskene ned på papiret og veilede dem som trenger hjelp. Skriveren kaller inn til forhandlingsmøte hvor alle fast ansatte som skal jobbe i perioden, har møteplikt.

I bunnen ligger en avtale mellom de ansattes organisasjoner (Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund) og arbeidsgiveren, og den praktiske gjennomføringen av vaktoppsettet følger en omfattende rutine.

Bedre for alle

- Av og til har flere ansatte sammenfallende ønsker, og da gjelder det å være på tilbudssiden. Vi sier ikke å gi og ta, men å gi og få. Alle er ansvarlige for at vaktene dekkes opp. Denne prosessen deltar jeg som leder ikke i, men jeg skal godkjenne vaktoppsettet til slutt, sier Aud-Synnøve Træet, leder ved Skjermet seksjon på Sørheim sykehjem.

Forhandlingsmøtet tar også opp om beboerne har behov som krever spesiell kompetanse eller ressurser enkelte dager, slik at bemanningsplanen må endres. Træet mener at beboerne får en bedre tjeneste med fleksiturnusen, først og fremst fordi de ansatte tar mer ansvar.

- De sørger blant annet for at beboerne alltid har en ansatt de kjenner på hvert skift, og det er vesentlig for trygghet og trivsel hos de eldre med demens.