Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De ansatte rullerer mellom ulike produksjonsstasjonene, noen steder veksler man arbeidsoppgaver hver time, andre steder hvert 20. minutt.

Variasjon og bevegelse

De ansatte rullerer mellom ulike produksjonsstasjonene, noen steder veksler man arbeidsoppgaver hver time, andre steder hvert 20. minutt. Per Arne Kristiansen leder kyllingavdelingen og mener at rulleringen er noe av nøkkelen til lavere fravær.

– Rulleringen fører til at alle i avdelingen får høyere kompetanse, jobben blir mer interessant og tungt arbeid fordelt på flere gir helsegevinst, sier han.

Mange har tatt fagbrev i industrielle næringsmiddelfag, det øker forståelsen for matvareproduksjon og gjør det lettere å kvalitetsvurdere råvarene.

40 prosent av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettlidelser. Derfor har Nortura etablert egen bedriftshelsetjeneste med fysioterapeut i halv stilling og sykepleier i 30 prosent stilling.
 
Klubben, bedriftsidrettslaget og Nortura har sammen etablert et trimrom og skaffet utstyr for nesten 100 000 kroner. 

Til lederen først

Per Arne Kristiansen forteller om en aha-opplevelse han fikk på et møte i "Høna og egget – fra ord til handling", et nettverk av Nortura-bedriftene i Norge.

– Jeg lærte at en sykmelding aldri burde komme overraskende på en leder.
 
Derfor oppfordret jeg de ansatte om å komme til meg med plagene sine før de oppsøker lege. Nå er dette en rutine. Sammen ser vi på hva som kan gjøres av tilrettelegging eller midlertidig fritak for enkelte arbeidsoperasjoner.
 
Ved behov kobler vi inn bedriftshelsetjenesten og de ansatte kan få trening med veiledning inntil seks timer i arbeidstida. De får kunnskap om ergonomi og hvordan man gjøre enkle øvelser i løpet av arbeidsdagen, sier han.

– Først vurderer vi om trening er det rette, sier fysioterapeut Britt Helen Rognstad. – Er det ikke det, anbefaler vi de ansatte å gå til lege for videre utredning. Nortura har avtale med et fysioterapisenter i Rakkestad om at våre folk skal få timeavtale innen en uke, men først må de få rekvisisjon fra lege, sier hun.

Tiltaket startet for vel ett halvt år siden og til nå har 19 ansatte vært med på dette opplegget. 13 har fullført, tre holder på fortsatt og tre har sluttet av andre grunner. Ingen har måttet ta ut sykmelding.

Fokus på nærvær

Bedriften har en ordning om at ansatte som er sykmeldte, må møte på jobben to dager i uka. Hver mandag og torsdag tar personalsjefen og fysioterapeuten imot alle sykmeldte på trimrommet. Rådgiveren fra arbeidslivssenteret deltar ved behov. De sykmeldte får anledning til å fortelle om forestående helseundersøkelser eller andre ting de kan ha på hjertet. Personalsjefen informerer om nyheter fra bedriften og eventuelle nye rutiner i sykefraværsarbeidet, rehabilitering og attføring. Hovedtillitsvalgt stikker også innom og har innlegg om aktuelle saker. Et godt eksempel på hvordan en av de sykmeldte har manøvrert seg fram gjennom køer og ventelister, trekkes ofte fram. Ellers går praten om løst og fast, og møtene avsluttes med lunsj i kantinen.

– Det var motstand mot disse møtene i begynnelsen. Vi har en avtale med de tillitsvalgte om å gjennomføre dem. Og det går seg til; den sykmeldte møter kolleger i kantinen og nærheten til arbeidsplassen opprettholdes med jevnlig kontakt, sier May Ødegård.

Hver måned premieres en ansatt som har vært på jobb hele måneden uten fravær. De er med i en trekning hvor premien er en fridag med full lønn.

– Det er en måte å premiere nærvær på, og ingen ansatte har motforestillinger mot dette, sier de tillitsvalgte.

Må videre

Bedriften har sporadisk kontakt med legene i kommunen gjennom NAV Trygd. Neste år skal legene være med på arbeidsplassbesøk og et nytt legeprogram mellom NAV og legene er på beddingen. Å etablere en egen IA-gruppe står også på planen neste år.
 
Fabrikksjef, avdelingsledere, personalsjef, bedriftshelsetjeneste, verneombud og tillitsvalgte skal sitte i gruppa og koordinere IA-arbeidet i bedriften. Den skal evaluere tiltakene og planlegge arbeidet videre, i nært samarbeid med arbeidsmiljøutvalget.