Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skatt Vest hadde i 2010 som mål å stille 10 plasser til rådighet for arbeidsutprøving. Det endelige tallet ble 14! Bjørn Fagerheim er en av tre som har fått fast ansettelse.

Fagerheim er ansatt ved Skattekontoret for utenlandssaker (SFU). Her har han jobbet siden 9. januar i år. Han var den best kvalifiserte søkeren, men veien frem til fast arbeid har vært lang. Bjørn har redusert syn og har vært lenge utenfor arbeidslivet, men da døren til Skatt Vest ble åpnet via en IA-plass begynte ting å endre seg. Etter praksisperioden, som startet i mai 2010, fikk han utvidet sitt engasjement med et vikariat, først i 6 måneder, så ut 2011. Med referanse fra sin nærmeste leder fikk han stilling hos SFU hvor han er i dag og stortrives.

– Bare stå på! Ikke vær redd for arbeidet, sier Fagerheim om hva han mener skal til for at kandidat og arbeidsgiver får noe ut av praksisen.

Dele gode erfaringer

– Frykten for det ukjente er nok den største utfordringen, sier Inger Anne Langva, leder for HR-stab ved Skatt Vest.

– Derfor startet vi med ledere som vi visste kunne få dette til, og får dem nå til å fortelle om sine erfaringer, for eksempel på ledersamlinger.

Slik kan andre ledere og avdelinger se hva som har lyktes og hvordan de selv kan gå frem ved henvendelser om praksis. På denne måten styrkes kulturen for å være en inkluderende arbeidsplass.

– Ikke tenk på at det blir ekstraarbeid, men sett personen i produksjon så raskt som mulig, sier Torunn Bjørgan, lederen som tok imot Bjørn Fagerheim.

Bevissthet og oppfølging

Det er en viktig verdi for Skatt Vest å være en inkluderende bedrift, og de er bevisste på at de har inngått en IA-avtale som er forpliktende både for arbeidsgiver og NAV. Inger Anne Langva nevner tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter som en faktor for hvordan de har fått dette inn blant alle ansatte. Handlingsplanen for IA har blitt drøftet i AMU, og tillitsvalgte og verneombud har gitt sin tilslutning til denne. Gjennom foredrag ved interne HMS-dager har handlingsplanen og tiltakene blitt godt kjent. Sammen med veiledning og oppfølging av ledere har dette skapt et godt klima for å ta imot personer på utprøving.

Systematisk

Skatt Vest annonserer alle sine stillinger på nettsteder for funksjonshemmede, og vil på den måten aktivt vise at de er åpne for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsmarkedsbedriften Invivo er også en sentral samarbeidspartner, og formidlet flere av kandidatene som var til utprøving i fjor. Skatt Vest sitt arbeid er nettopp blitt belønnet med Invivo sin IA-pris.

Når kandidater blir presentert for Skatt Vest tar HR-stab kontakt med de lederne som er aktuelle sett ut fra kandidatens utdanning og praksis. Samtidig sørges det for at kandidatene får god opplæring. Det er ofte restanse på oppgaver i flere avdelinger, og dette utnyttes for å gi kandidaten reelle og meningsfylte oppgaver i perioden med utprøving. Dette gir samtidig avlastning til temaet som tar imot, noe som bidrar til rask inkludering i arbeidsmiljøet.