Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I 2000 gikk fire elektrobedrifter sammen for å bli en totalleverandør av elektriske tjenester i Skien. Elektro4 opplevde raskt utfordringen med å skape en samlet bedriftskultur. Med IA i ryggen har de skapt bedre kontakt mellom ledelsen og ansatte, redusert sykefraværet med hele 75 prosent, og inkludert personer med redusert funksjonsevne


De fire små og mellomstore bedriftene i Porsgrunn og Skien hadde hver sin nisje innenfor telefoni og elektronikk. For å kunne bli en konkurransedyktig bedrift som leverte alle tjenester innenfor sterkstrøm og svakstrøm, slo de seg sammen til Elektro4 i Skien. Bedriftene tok med seg det meste av sin gamle arbeidsstokk, til sammen 80 ansatte.
- Det var en utfordring å forene fire ulike bedriftskulturer. Samtidig hadde vi mye å spare på å samordne personalansvar og marked, sier daglig leder Steinar Solberg.

Fotball og skiturer

Å gå fra en liten og trygg bedrift til et større miljø, ble en stor utfordring for mange. Derfor satte ledelsen i Elektro4 tidlig i gang arbeidet med å skape et godt samhold.
– Vi arrangerte hyggeturer for de ansatte med familier, hadde grillfester om sommeren og skiturer om vinteren, sier Solberg.

I tillegg startet Elektro4 med et fotball-lotteri, hvor de loddet ut billetter til kamper med Odd Grenland. Men vinnerne ble ikke helt tilfeldig trukket ut.
– Vi sørget for å trekke ut folk fra de forskjellige bedriftene, slik at de fikk billetter sammen. På den måten ble fotballkampen et sosialt samlingspunkt og et virkemiddel for å bygge en sunn bedriftskultur, sier Solberg.

Fraværet ned med 75 prosent

De sosiale tiltakene hjalp, men ledelsen i Elektro4 ønsket å gjøre noe mer for å ivareta de ansatte. Bedriften inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i november 2002. Et IA-utvalg ble umiddelbart opprette, med daglig leder, hovedtillitsvalgt og representanter for bedriftshelsetjenesten (BHT) og Trygdeetatens arbeidslivssenter.
– Elektro4 hadde ingen formell arena hvor tillitsvalgt og ledelsen møttes. IA-utvalget ble denne arenaen, samtidig som bedriften fikk rådgiving utenfra gjennom BHT og oss, sier rådgiver Tor Torgersen ved arbeidslivssenteret i Telemark.

Hovedtillitsvalgt Jonny Jensen sier at det var et stort fremskritt å få til jevnlige møter. Fra før av hadde de fire bedriftene ingen seniorpolitikk eller gjennomarbeidete rutiner for å følge opp sykemeldte. Elektro4 slet med et relativt høyt sykefravær, 11,1 prosent i 2002. De ønsket å sette fokus på dette, og inviterte alle sykemeldte til møte med IA-utvalget.
– De fleste tok imot tilbudet, og opplevde det som et trygt og konstruktivt møte. På møtene kartla vi hvorvidt det var noe ledelsen, BHT eller tillitsvalgt kunne gjøre for den sykemeldte, sier Solberg.

Resultatene lot ikke vente på seg. I siste kvartal av 2004 var fraværet redusert til 2,7 prosent, en nedgang på hele 75 prosent. I 2005 ligger fraværet stabilt på rundt 4 prosent.
– Det er vi godt fornøyde med, sier Solberg.

Fleksible jobbløsninger

Det var viktig for ledelsen å skape nærhet til de ansatte. Derfor tok ofte daglig leder Solberg den første telefonen til den som var sykmeldt. Siden lot han linjelederne ringe.
– Du skal ha et godt forhold til din nærmeste overordnede, derfor ber vi nå de ansatte melde fra til linjelederne når de er syke, sier Solberg.

Solberg og IA-utvalget erfarte at trivselen på arbeidsplassen ofte er det viktigste for å få folk tilbake i arbeid.
– Et vondt kne på ett arbeidssted er ikke nødvendigvis like vondt på en annen arbeidsplass. Vi har vært fleksible med å la folk jobbe der de trives, sier Solberg.

Dette gjelder mest ansatte med forbigående helseplager. Som elektriker er du utsatt for muskel- og skjelettskader, og mange får ryggplager. For langtidssykmeldte som var sterkt plaget, så Elektro4 etter alternative løsninger.
– Vi tar hensyn til hvordan folk kan jobbe, for eksempel om de vil unngå store prosjekter. Vi gir også tilbud om annet arbeid, men for noen er den beste løsningen å gå over på uføretrygd, sier Solberg.

Gjennomsnittsalderen i Elektro4 er høy, og bedriften satser mye på å beholde arbeidstakerne så lenge de kan.
– Vi fungerer som læremestere for de unge. Ellers er det godt å vite at IA-systemet fanger deg opp hvis du skulle bli for sliten, sier tillitsvalgt Jonny Jensen, som selv er 62 år.

Ryggskade på CV-en

Elektro4 har inkludert personer med redusert funksjonsevne i bedriften. Roger Bakken slet med en skiveprolaps i ryggen, og fikk tilbud om en ryggoperasjon. Operasjonen fjernet smertene, men Bakken var redd for at han ikke ville få jobb med en ryggskade på CV-en. Gjennom Aetat fikk han tilbud om å prøve seg hos Elektro4.
– Jeg hadde tidligere hatt lyst til å bli elektriker, så det passet meg bra å jobbe innenfor denne bransjen, sier Bakken.

Bakken fikk jobb på lageret, og som altmuligmann rundt i bedriften. Han fikk oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, og lærte seg å løfte riktig og holde seg i bevegelse.
– Jeg har ikke hatt én fraværsdag siden jeg startet, smiler Bakken.

Elektro4 var så godt fornøyde med Bakken at de tilbød ham fast jobb 1.februar i år.
– Roger er som poteten, han kan brukes til alt, sier Solberg.

Bedre kundedialog gjennom IA-arbeidet

Elektro4 har som slagord at de er "store nok til å ta de største oppdrag - men små nok til å bry seg om deg." Bedriften ønsker å yte bra og personlig service, og har satset mye på å skolere medarbeiderne i å holde god dialog med kundene.
– Det holder ikke å være en dyktig elektriker hvis du ikke kan kommunisere med kunden. Særlig gjelder dette for privatkunder. Vi må være hyggelige, gjøre skikkelig arbeid og rydde etter oss. Elektrikeren skal være en du stoler på, sier Solberg.

Elektro4 har fått mange tilbakemeldinger på at de er flinke med nettopp kundebehandling. Solberg tror det skyldes det gode personalsamholdet, og at kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte har blitt bedre gjennom IA-arbeidet.
– Fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, sier han.

Torgersen på arbeidslivssenteret sier at Elektro4 har vært flinke til å styrke ansvarsfølelsen hos de ansatte.
– De har lykkes i å skape en felles kultur, gjennom godt sosialt arbeid og en trygg plattform med IA-utvalget, sier Torgersen.