Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oslo: Snorre Data var så fornøyd med tilværelsen som IA-virksomhet at bedriften bestemte seg for å inkludere personer med redusert funksjonsevne. Det har ingen angret på.

It-bedriften med 24 ansatte begynner så smått å bli en av de gamle traverne innen sin bransje. Fra starten i 1992 til i dag har totalleverandøren av it-systemer overlevd både sprukne it-bobler og slunkne ordrebøker. For drøyt ett år siden valgte Snorre Data å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med trygdeetaten. Økonomisjef Rune Torgersen forteller at han hadde vansker med å se hvorfor de ansatte måtte ta turen innom legekontoret hvis de var så syke at de trengte mer enn tre dager hjemme.
- Dessuten tror jeg enkelte leger kan finne på å legge til et par dager ekstra i sykmeldingen, sånn for å være helt sikker på at pasienten er frisk når hun eller han kommer tilbake til jobben. Det unngår man med IA-avtalens rett til opptil åtte dagers egenmelding, sier Torgersen.

Redusert funksjonsevne ingen hindring

Vel inne i IA-varmen, tok bedriften mål av seg om å nå alle delmålene i avtalen, også delmål 2 om å inkludere personer med redusert funksjonsevne. Ikke fordi ledelsen følte seg presset til å gjøre så fra utenforstående parter, men på grunn av verdien det ville gi bedriften.

Etter noen runder med Aetat, ble Snorre Data tidligere i år den nye arbeidsplassen til to personer på yrkesrettet attføring. Med den ene i arbeidspraksis i 50 prosent stilling og den andre i arbeidspraksis på heltid, ble det veldig mye enklere for ledelsen å få bemanningskabalen til å gå opp. Tre av de ansatte i bedriften har nemlig i lengre tid gått på aktiv sykemelding. Dette har i stor grad betydd halve dager, og at kollegaer har måttet dele det resterende arbeidet mellom seg. Med nye folk med på laget fikk bedriften dekket behovet sitt, samtidig som de nye fikk følelsen at de gjorde nytte for seg.

Vinn vinn

Daglig leder Kenneth Hoff er positiv til å ha personer på arbeidspraksis i bedriften. I og med at praksisen kan vare i opp til seks måneder, føler Hoff at ledelsen får tilstrekkelig med tid til å se om vedkommende er riktig person.
- Det at prøvetiden er såpass lenge, gjør at vi føler oss mye sikrere når vi eventuelt skal ansette vedkommende. Vi får vurdert nøye om arbeidstakeren fungerer sosialt og i forhold til selve jobben, sier Hoff.

Han prøver heller ikke å pakke inn det faktum at det medmenneskelige aspektet betyr mye. Gjennom ordningen kan bedriften være med på å få arbeidsledige og uføretrygdede tilbake i arbeid, samtidig som denne får vist seg som en ressurs.

IA som verktøykasse

Rådgiver Mette P. Grimstad i Trygdeetatens Arbeidslivssenter i Akershus, sier Snorre Data er et skoleeksempel på hvordan bedrifter kan se muligheter istedenfor begrensninger.

- Snorre Data velger å se på IA-avtalen som en verktøykasse de står fritt til å disponere slik de vil. Ledelsen har innsett at avtalen er ment til å hjelpe medlemmene, og ikke virke som en tvangstrøye, sier Grimstad.

Hun forteller at bedriften var en av mange som ga rask tilbakemelding på det egenkomponerte spørreskjemaet som arbeidslivssenteret nylig sendte ut til alle IA-bedriftene i fylket.
- Der spurte vi om hva slags arbeid bedriften utførte, og hvilke kompetansefelt de helst så nye medarbeidere hadde. En grundig kartlegging vil gjøre det mye enklere for alle parter i å gjøre arbeidsplassen så inkluderende som mulig, sier Grimstad.

- Underverk for selvtilliten

Karin Jessen måtte etter en 30 år lang karriere i hotell- og restaurantbransjen slutte på grunn av slitasjegikt i hoftene. Nå er hun på arbeidspraksis i Snorre Data.
- I tillegg til at alle kollegaer fra dag én har vært utrolig varme og inkluderende, har
jeg fulgt et opplæringsprogram som på en effektiv måte har gitt meg kunnskaper om forretningsvirksomheten vår. Et slikt program viser at ledelsen virkelig ønsker å utvikle de som jobber her, sier Karin Jessen.

Hun hadde jobbet tre måneder i løpet av de siste fire årene før hun begynte i arbeidspraksis hos Snorre Data. Nå beskrives 48-åringen av kollegaer som en svamp som trekker til seg det hun kan av kunnskap.   

- De siste årene har vært vanskelige å takle. Jeg innså at alderen gjorde meg mindre attraktiv på markedet. Selv om jeg aldri ga opp, var det tøft å når søknadene mine ble møtt med avslag på avslag. Muligheten jeg har fått gjennom Snorre Data har gjort underverker for meg og for selvtilliten min, sier Jessen.

Får fast jobb

Geir Haave er ikke mindre raus i sin beskrivelse av IA-avtalen. Etter å ha blitt skadet i sin tidligere jobb som yrkessjåfør, er 41-åringen nå på arbeidspraksis i logistikkavdeling i Snorre Data. 85 avslag på jobbsøknader og en rekke kurs som ikke endte i ny jobb til tross, Haave var sikker på at han skulle tilbake i arbeidslivet.
- Da jeg ble sykmeldt, bestemte jeg meg for at jeg skulle bruke enhver anledning til å komme meg tilbake i arbeidslivet. Bare jeg fikk en fot innenfor døra, skulle jeg vise bedriften at jeg dugde og at de ville ha meg også etter at prøveperioden, sier Haave, som får støtte av Jessen når han sier det viktigste rådet han kan gi langtidsledige, er aldri å resignere.

Det er store sjanser for at det går troll i ord. Ledelsen har gitt Haave signaler om at de er fornøyde med ham, og at han vil få tilbud om fast ansettelse når prøveperioden går ut.
- Takket være rammene for denne avtalen, har vi hatt god tid på oss til å vurdere om Geir passer inn hos oss, og om vi passer ham, sier daglig leder Kenneth Hoff.

Som IA-bedrif er også Snorre Data opptatt av å senke sykefraværet. Tre ansatte på aktiv sykemelding gjør imidlertid dette til en vanskelig oppgave. Men det tar ledelsen med knusende ro, og sier at dette ikke er noe som tar nattesøvnen.
- Ingen av de som er aktivt sykemeldt, pådro seg skadene i jobbsammenheng. Vi holder en løpende dialog med dem, for å kunne tilrettelegge arbeidsdagen deres på best mulig måte. En analyse av sykefraværet etter at vi ble IA-virksomhet vil dessuten først ha noe for seg om noen års tid, sier Hoff.