Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Nå kommer arbeidstakerne og snakker om vanskelige ting slik at vi kan tilrettelegge i stedet for at det blir sykemelding.

Direktør for Kværner Piping Technology i Verdal i Nord-Trøndelag, Jan Arne Berg, er ikke i tvil om at det er samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter som har ført til lavere sykefravær og økt trivsel på arbeidsplassen. Kværner har i samarbeid med NAV jobbet for å gjøre det lettere å snakke om psykiske helseproblemer på jobben.

Kunne for lite

Kværner er en bedrift som tidligere har erfaring med inkludering, blant annet gjennom prosjektet «Bøy av». Der tok de inn ungdom som stod utenfor skole og arbeid.

– Gjennom dette prosjektet lærte vi at vi ikke lyktes så godt med de ungdommene som slet med psykiske plager, forteller HR-ansvarlig Nils Magnus Lyngstad. Han sier at bedriften oppdaget at det var utfordrende å snakke om psykiske helseplager, og at de hadde for lite kompetanse på psykisk helse.

– Da rådgiveren vår ved NAV Arbeidslivsenter, Torill Rebbestad, i tillegg tok kontakt med oss og informerte om at en stor del av sykefraværet vårt skyldtes psykiske helseproblemer, bestemte vi oss for å ta noen grep, forteller Lyngstad.

«Hvordan vil vi ha det hos oss?»

Rebbestad satte Kværner i kontakt med Leif Eggen. Han er rådgiver innen arbeid og psykisk helse og er ansatt som arbeidsgiverlos ved NAV Nord-Trøndelag. Arbeidsgiverlosen har særskilt kompetanse på psykisk helse og veiledning. Eggen underviste de ansatte i Kværner Piping Technology i psykisk helse. Både ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud var med.

– For meg handler det om å få med alle i en sånn prosess. Jeg startet med å involvere alle de ansatte i å lage et situasjonsbilde av hvordan kommunikasjonen var på jobb, forteller Eggen. Ut fra dette jobbet de videre med spørsmålet «Hvordan vil vi ha det hos oss?».

Lagde fem kjøreregler

De ansatte jobbet i grupper og kom sammen frem til fem mellommenneskelige retningslinjer for bedriften:

  • Vær ærlig, høflig, vis tillit og respekter hverandre. Null toleranse for mobbing.
  • Gi ros til kollegaer om positive ting og ris på en konstruktiv måte om noe som er negativt. Finn løsninger i fellesskap.
  • Det er viktig med litt humor, men det må brukes med sunn fornuft da humor er individuelt. Selvironi er ofte god humor. Dårlig humor er moro på andres bekostning.
  • Snakk ikke negativt om en kollega. Si fra om hvor dine grenser går.
  • Vi må bli flinkere til å spørre hverandre om hvordan vi har det.


Alle har ansvar

– Vi har satt av god tid til å jobbe med hvert punkt for å få det inn i organisasjonen vår, sier Jan Arne Berg, direktør i Kværner Piping Technology.

Han har som mål at retningslinjene skal bli en del av kulturen til bedriften, og at de gjennom dette bygger et sterkt medarbeideransvar.

– Vi må alle ta ansvar, og sette våre egne grenser, sier Berg.

Både han og HR-ansvarlig Nils Magnus Lyngstad merker at det har skjedd positive endringer i organisasjonen gjennom samarbeidet med arbeidsgiverlosen.

Et språk alle forstår

Bedriften oppdaget at det er lettere å snakke om de vanskelige tingene når de har lagt et felles grunnlag for hvordan de ønsker å snakke sammen på jobb.

– Det handler om å avmystifisere og ufarliggjøre psykisk helse gjennom å bruke et språk alle forstår, sier Eggen.

– Jeg merker at de ansatte i større grad nå enn tidligere kommer og sier fra om hvordan de har det, forteller Lyngstad.

– Og som leder har du vist at du kan ta imot det som kommer av informasjon, og det er viktig, skyter Rebbestad inn.

Rebbestad, som er ansatt som IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivsenter, forteller at ledelsen ved Kværner er genuint engasjert i arbeidsmiljøet.

De små tingene

– Det tar ikke lang tid å utgjøre en forskjell. En klapp på skuldra kan bety enormt mye, sier Nils Magnus Lyngstad. Han er opptatt av de små tingene i hverdagen og at det ikke skal så mye til for å gjøre dagen til en kollega litt bedre.

– Jeg ser nå at de ansatte viser at de er der for hverandre – at det skjer i praksis. Det er så flott, tilføyer Leif Eggen.

Les resten av saken i NAPHAs nye hefte om arbeid og psykisk helse. I heftet finner du også flere andre gode eksempler.

NAPHA

  • NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
  • NAPHA samler, sprer og legger til rette for deling av kunnskap. De tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap.
  • Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene og virke normerende på utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser.
  • Har gitt ut nytt hefte om arbeid og psykisk helse med fem eksempler på godt samarbeid for å inkludere mennesker med psykiske helseproblemer i arbeidslivet. Inneholder også relaterte fagartikler om recovery, samhandling, IPS, kognitiv terapi og et kursopplegg rettet mot arbeidsgivere kalt «Sees i morgen!». Heftet kan du laste ned i informasjonsfeltet under.