Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Målrettet opplæring, betalt videreutdanning og eget verneombud for belastningskader er blant tiltakene ved Sørum sykehjem. Målet er å få bukt med slitasjeskadene.

– Det er meget spennende når vi får ting til å gå rette veien, sier Lillian Flaen, styrer ved sykehjemmet. - Sykefraværet har i flere år vært rundt ti prosent, og det er svakt synkende. En av årsakene er nok at vi har hatt sterk fokus på hjelpemidler de siste fem årene.

– Vi har gode senger, stoler, heiser og løfteapparater, og brukbart med hjelpemidler i forhold til behovet. Vi har satset mye på opplæring og bevisstgjøring, og er svært godt fornøyd med de hjelpemidlene vi har i dag. I tillegg har vi en positiv vi bruker det vi har-holdning. Men det er stadig slitasje på utstyret, som må fornyes. I dag inngår vi serviceavtaler når nytt utstyr kjøpes. Det koster jo litt, men blir trolig billigere på sikt.

Ombud for slitne rygger

Flaen opplyser at mange sykemeldinger skyldes langvarig slitasje i yrket. I tillegg til verneombud har sykehjemmet opprettet to verv som ryggombud.

- Jobben min er delt mellom å være ryggombud og å delta i det daglige stellet av pasientene, forklarer ryggombud Lise Karen Bøler. Jeg arbeider dels planmessig ved å ta med hver enkelt kollega og rettlede dem under stellet, og dels ved å påpeke tilfeldige ting mens jeg selv steller pasientene. Det er mye å ta tak i for vi arbeider alle forskjellig, selv om vi har samme fagutdanning.

Ryggombudene har vist seg så viktige at sykehjemmet ønsker å ta dem mer ut av det daglige stellet. De har også faglig støtte fra fysioterapeut.

 - Blir det mange tunge løft?

– Vi skal helst være to for å forflytte enkelte av pasientene. Det er lett å få gal belastning når du er alene. Dessuten heter det forflytte og ikke løfte, smiler hun, og understreker den viktige forskjellen. Løftingen foretas med maskiner.

– Vi har to typer løftemaskiner i tillegg til andre hjelpemidler. Selv om vekten i noen tilfeller kan være liten, er det svært viktig å bruke alle hjelpemidlene flittig. Husk at vi forflytter pasienter mange ganger om dagen, i år etter år. Dessverre finnes det tilfeller der slitasjen har fått utvikle seg over for lang tid. Vi har nylig gjennomført et rehabiliteringsprosjekt for 12 av våre ansatte. Disse hadde konstante smerter, men prosjektet gjorde dem blant annet bevisst på hvordan de kunne leve med smerte.

Målrettet kompetansehevning

- Kunnskap er viktig i håndtering av pasientene, tilføyer Flaen. Vi har opplæringsplaner som kan gå over inntil fem år, der vi målrettet bygger opp de ansattes kompetanse. De viktigste kursene gjentas hvert år. Planene har basis i kommunens strategiplaner, som vi tillemper inn i vår egen kompetanseplan.

- I dag har vi fem assistenter ute i betalt hjelpepleierutdanning, og i fjor fikk sju hjelpepleiere betalt videreutdanning. Det gis grunnlønn under utdanningen, og det er en bindingstid på maksimalt to år.

- Vi har mange kurs på 10-20 timer som kjøres i egen regi. Slike kurs kan være innen forflytningsteknikk, hygiene, en Nytilsatt-dag og en dag for sommervikarer. Mange kurs griper direkte inn i arbeidsmiljøet. Et eksempel er 30 timers kurset i aldersdemens. Det bedrer arbeidsmiljøet at vi har kompetanse til å håndtere demente, som kan hyle deler av tiden.

- I perioder mister vi inntil 111 arbeidsdager pr. måned fordi folk går på kurs eller er under utdannelse. Dette må dekkes inn ved hjelp av vikarer, men vi har også en stor grad av lojalitet når det gjelder å påta seg ekstraarbeid, avslutter sykehjem-styreren.