Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

På Klukstuen omsorgssenter utenfor Hamar er sykefraværet på bunn og trivselen på topp. Selvstyrte grupper, livsfaseturnus og trygghet gjør at ingen vil slutte eller være borte fra jobben.

Omsorgssenteret, som i fjor inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) med trygdeetaten, får stadig vekk besøk fra inn- og utland. Politikere, journalister, næringsliv og offentlige virksomheter ønsker å lære hvordan man skaper et arbeidsmiljø som er så inkluderende og involverende at folk nærmest står i kø for å jobbe der.

- Vi har organisert oss etter ti grupper, etter funksjon. Gruppene er selvstyrte enheter, hvor medarbeiderne har full frihet til å utøve jobben slik de selv ønsker det, innenfor rammer og etter verdier som de selv har blitt enige om, forteller Anne Brandjord, som er daglig leder ved Klukstuen. Omsorgssenteret er bolig for folk som er rammet av aldersdemens eller har et omsorgsbehov på grunn av psykiatriske lidelser.

Viktig avtale

Selv om Brendjord alltid har hatt en lederfilosofi som bygger på inkludering, tilpassing og utvikling, og derfor ikke har erfart store problemer med sykefravær eller personalkonflikter, mener hun at det er viktig å være offisiell IA-bedrift.

- Det er viktig at det er satt fokus på det høye sykefraværet i Norge, og at både arbeidsgivere og arbeidstakere stilles til ansvar, sier hun. - Inkludering betyr også å stille krav. Her råder det en sunn konkurranse om å lære, få faglig påfyll og gjøre en god jobb. Ett eksempel er at medarbeiderne ofte må bruke fritida til å gå på kurs, noe de gjør med glede, sier Brendjord.

På Klukstuen har mange ansatte fått tilpasse arbeidshverdagen. Aktiv sykmelding og graderte stillingsprosenter brukes også ofte.

- Her er det alltid nødvendig at folk er til stede for brukerne, selv om de ikke kan løfte tungt eller gjøre enkelte andre oppgaver, sier Brendjord. Men hun legger samtidig til at det også oppstår situasjoner hvor det er viktig å ikke være på jobb.

- Det også er viktig å ikke trekke det med tilpasning av arbeidssituasjonen for langt, hvis det medfører et for stor merarbeid for de andre ansatte, sier hun.

- Jeg oppfordrer folk til å være borte fra jobben hvis de har det vanskelig, eller viser tegn til å være veldig slitne. Dessuten er det mange som har barn, og mitt syn er at barna og familien alltid skal komme foran jobben. Når for eksempel barnehagene har Luciafrokost, er det ingen som trenger å ha dårlig samvittighet for å komme sent på jobb, mener den populære sjefen.

Livsfaseturnus

Tillitsvalgte Torunn Østberg har jobbet på Klukstuen siden det åpnet, og kan ikke tenke seg å slutte.

- Her får vi styre arbeidsdagen selv, og vi bestemmer turnus og ferieavvikling selv. Det har gjort at vi har livsstilspolitikk på turnusen, slik at for eksempel unge folk med småbarn aldri må ta vakter som begynner tidligere enn at de rekker å få ungene til barnehagen først, forteller Østberg, som er tydelig stolt av arbeidsplassen sin.

- Jeg tror mye av trivselen skyldes at vi får lov til å slippe til med ideer og innspill, samtidig som vi selv har vært med å forme kulturen her. Det at vi får tillit og lov til å være selvstendige, skaper en trygghet som gjør oss rolige i jobben. Og det kommer beboerne til gode. Her er det ikke stress og mas, sier Østberg. Som tillitsvalgt har hun mange ganger diskutert arbeidsmiljøet med sine kolleger.

- Folk sier til meg at de aldri har hatt det så bra på en arbeidsplass før. Og med trivsel følger også god helse - det er det som skal til for å holde folk på jobben. Jeg tror at noe av det viktigste vi har er en ledelse som stoler fullt og helt på de ansatte, sier Østberg.

Lavt sykefravær

Brendjord har lenge kunnet skryte på seg oppsiktsvekkende lave sykefraværstall, spesielt sammenliknet med gjennomsnittet i helse- og omsorgssektoren. I fjor var sykefraværet 1,75 prosent. I år ligger fraværet på 5-6 prosent.

- Jeg er egentlig ikke så opptatt av statistikken, fordi hvis vi skal være en inkluderende arbeidsplass, betyr det også at vi må gi rom for de som sliter med helsa. Og da øker sykefraværet. Det som er viktig for meg, er at korttidsfraværet er svært lavt, og at det har holdt seg lavt selv om vi som en del av IA-avtalen har utvidet egenmelding, sier Brendjord. Hun ønsker også å gi honnør til Hamar kommune for å prioritere inkluderende arbeidsliv.

- Jeg tror Hamar må være en av landets beste kommuner når det gjelder personalpolitikk. Kommunen har IA-avtale, og er veldig flinke til å følge opp både sykefravær og inkludering av funksjonshemmede, sier Brendjord.
Hamar kommune ble IA-bedrift i fjor, og har de første åtte månedene i år redusert sykefraværet med 12-15 prosent. Kommunen bruker ofte Klukstuen som utplasseringssted for kommunalt ansatte som er utbrent eller på attføring. Omsorgssenteret mottar også mange hospitanter eller mennesker i aktiv sykmelding fra bedrifter utenom Hamar kommune.

- Tilbakemeldingene er at her er det fint å være. Hele atmosfæren gir folk ro, og gjør at det blir hyggelig både for de som bor her og for oss som jobber her, sier Brendjord.

Huskestue

Resultatene av å legge store deler av ansvaret over på medarbeiderne, er at de ansatte på Klukstuen har kommet med et utall initiativ for å bedre hverdagen til beboerne.

- Vi har hatt 50-tallsdager, hvor beboere opp i nittiårene fikk være mannekenger på moteoppvisning. Trimrommet er omgjort til Huskestua, hvor alt av innredning og ting er fra 30-, 40- og 50-tallet. Her kan brukerne komme og være i omgivelser som de husker, og som for dem gir trygghet. Dette er eksempler på kreative tiltak som personalet selv har satt i gang, forteller Brendjord. Hun har vært leder for senteret siden det ble åpnet for tre år siden, og tror inkludering og involvering av både beboere og ansatte fra første dag er viktige årsaker til et arbeidsmiljø som mange misunner dem.

- Det å gjøre koselige ting, sparer jeg ikke på, slår Brendjord fast med et smil. Men det er ikke bare beboerne som nyter godt av Brendjords tro på å belønne kreative forslag. Noen medarbeidere som jobber på de tyngste avdelingene har satt i gang refleksjonsgrupper, for å kunne støtte hverandre og ta seg tid til å reflektere over arbeidshverdagen. Selvfølgelig med sjefens støtte og velsignelse.

Viktige venner

Hamars mangeårige og nå pensjonerte ordfører, Odd Aspeli, er primus motor i Klukstuens uvanlig aktive venneforening. Han besøker omsorgssenteret nesten hver eneste dag, og er det fint vær, tar han med seg beboere på tur i minibussen som venneforeningen har kjøpt til senteret.

- Vi holder kantina åpen på søndagene, og da er det mange, både naboer og turfolk, som stikker innom for en kaffekopp og nystekte vafler. I tillegg arrangerer vi hyggekveld med underholdning en gang i måneden. Da er det åpent både for beboere og andre, noe som er veldig populært. Sist var det 130 gjester her, forteller Aspeli. Venneforeningen sponser også faglige kvelder med blant annet demensforedrag, samt kurs for de ansatte.

- Venneforeningen og vi som jobber på Klukstuen er én enhet, og det er veldig viktig. Foreningen er en kjemperessurs for oss, skryter Brendjord. Og Aspeli kvitterer:

- Jeg føler meg alltid velkommen hit, og som politiker må jeg si at arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet er helt enestående. Det at Anne lar folk ta egne avgjørelser og få en sjanse til å ta ansvar, er veldig viktig. Det er ikke flere ansatte her enn andre steder, men her har man alltid tid til å sette seg ned og slå av en prat, sier Aspli.

Utarbeidet av Idébanken - inkluderende arbeidsliv