Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Personalforumet ved Norske Skog Follum blir nektet å gi seg selv sparken. Norske Skog Follum har nesten halvert sykefraværet det siste året. Personalforumet i bedriften trekkes frem som én av årsakene. Nå ønsker forumet å avvikle seg selv, men ledere på ulike nivåer nekter å la forumet gi seg selv "sparken".

Fra 11 prosent til 6,6 prosent sykefravær på ett år. Det er de lystige tallene ved Norske Skog Follum i Hønefoss. Som i så mange andre bedrifter med god sykefraværsutvikling kommer nedgangen etter en bred satsing. Personalforumet er ett av tiltakene som sannsynligvis har hatt betydning
- Personalforumet er en erstatning for attføringsutvalget. Men forumet har en ny og mer utvidet rolle, derfor har vi døpt det om, forteller personalleder Kjell Hansen. I tillegg til ham selv består personalforumet av hovedverneombud Vidar Nordby samt en representant fra henholdsvis bedriftshelsetjenesten og trygdeetatens arbeidslivssenter.

Forumet møtes hver torsdag, og svært folkelig sagt er hovedformålet "å ta tak i kraven" på ledere med personalansvar. Alle avdelinger på Follum skal ha vært innom personalforumet i løpet av fem uker. Denne hyppigheten er nødvendig for å kunne gi tett oppfølging og bistand til avdelingene.

I  konkrete saker skal det først være gjennomført en trekantsamtale i avdelingen før saken tas opp i Personalforumet. Personen det gjelder skal være orientert om at saken tas opp i forumet, og helst skal vedkommende være til stede selv.
- Alle som har personalansvar i bedriften kan dessuten komme til forumet og søke råd om hvordan de kan håndtere saker, sier Vidar Nordby. Han mener Personalforumet fungerer godt sett i fra de ansattes ståsted.

Likevel ønsker forumet å gi seg selv sparken.
- Hovedgrunnen til dette er at oppfølging av ansatte er et lederansvar. Forumet og dets arbeid bør ikke utvikles på en måte som kan overskygge dette faktumet. Det er i dialogen mellom leder og ansatt løsningene skal fremkomme, sier Kjell Hansen. Foreløpig har ledere på ulike nivåer sagt klart i fra hva de mener om dette ønsket, da de fortsatt føler behov for råd og veiledning
- På et utvidet personalforum nektet de oss å legge ned, smiler Hansen. Dermed er det liten tvil om at lederne i bedriften oppfatter forumet som nyttig. En gang i kvartalet avholder bedriften utvidet personalforum for alle ansatte med personalansvar. Hensikten med det utvidede forumet er å diskutere problemstillinger og erfaringer forbundet med oppfølging av ansatte i forhold til sykefravær.

Fem tiltak på hver avdeling

Norske Skog Follum tegnet IA-avtale i juni 2002, og i kjølvannet av avtalen ble det avholdt et dagseminar for ledere og verneombud. Seminaret tok blant annet for seg oppfølging av syke medarbeidere, sykefraværssamtalen etc. Lederne og verneombudene kjørte så kurset videre i bedriften
- Vi gjør vel ikke så mye annet enn mange andre, men vi har et kontinuerlig fokus og trykk på problemstillingen. Dessuten føler jeg vi har vært involverende i forbindelse med IA-prosessen, og jeg tror har klart å forankre utfordringen hos de ansatte, sier HMS-leder Per Haukedalen.

Rett etter at IA-avtalen var undertegnet startet Norske Skog Follum også opp en erkjennelsesprosess hvor de ansatte ble delt opp i forholdsvis små grupper. Der ble det diskutert hvordan enkeltmennesker og grupper kunne skape det ok på jobben, blant annet for å kunne redusere sykefraværet. På disse møtene skulle hver avdeling stemme frem de fem viktigste tiltakene.

Det eneste kravet vi satte var at tiltakene skulle være helt konkret målbare. Det kom blant annet opp mange sosiale tiltak, og det ble etablert flere helt konkrete møtearenaer, forteller Haukedalen. Hver avdeling gjennomfører nå de tiltakene de stemte frem
- Jeg mener alle sosiale tiltak bidrar til lavere sykefravær, og tror nesten vi kan måle det, påpeker Vidar Nordby.

 Samtidig som Follum undertegnet den offisielle IA-avtalen undertegnet bedriftsledelsen og fagforeningslederne også en utvidet stedlig samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.
- For det interne livet i bedriften var teksten i den utvidede avtalen svært viktig, mener Kjell Hansen. Avtalen tar utgangspunkt i den generelle IA-avtalen, men går langt mer i detaljer.

Nedgang tross bemanningsreduksjon

I 1996 og 1997 var Follum gjennom en nedbemanningsperiode hvor de ansatte var sterkt involvert i hvordan denne nedbemanningen skulle gjennomføres. Sykefraværet i denne perioden steg ganske drastisk.

I 2003 kom så meldingen fra konsernledelsen om en ny nedbemanning og denne gangen ble prosessen langt mer toppstyrt.
- På orienteringsmøtet for den siste nedbemanningen ble det hevdet høylytt fra salen at IA-avtalen var en bløff. Likevel har vi litt paradoksalt opplevd at sykefraværet har gått nedover i denne runden, forteller Kjell Hansen
- Selv i nedbemanningssituasjon så tror jeg de fleste føler det ligger ærlighet bak IA-arbeidet. Folk skjønner at høyt sykefravær reduserer konkurranseevnen, poengterer hovedverneombud Nordby.

- Dere har mål om 6,0 prosent i 2005 og 5,0 prosent i 2006. Hva blir den største utfordringen for å redusere fraværet ytterligere?
- Det er en kjensgjerning at skiftarbeid har konsekvenser for helsen. Ordninger med nattarbeid innebærer at menneskets biologiske klokke forstyrres med den virkning at helsen påvirkes. Dette vet vi og arbeidsmiljøloven innebærer ansvar for å utvikle et fult forsvarlig arbeidsmiljø. Med andre ord må vi finne frem til en skiftplan som i bedre grad ivaretar dette, sier Nordby.
- Vi ser at det er store forskjeller i fraværstallene fra skift til skift, og vi må drive erfaringsutveksling mellom skiftene. Vi har også en utfordring ved at det er vanskelig å skape rene dagjobber for de som sliter med skiftarbeid. Derfor må vi søke etter tilretteleggingsmuligheter internt i skiftene, avrunder Kjell Hansen.