Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Coop Hordaland går ingen medarbeidere ut på dato på grunn av alder. Denne filosofien bidrar positivt på flere måter for bedriften, blant annet et lavt sykefravær hos seniorene.

Statistikk fra Rikstrygdeverket og Statistisk Sentralbyrå viser at sykefraværet generelt øker med alderen på arbeidstakerne. Bak statistikken finner vi forklaringer som sviktende helse, yrkesslitasje og problemer med å takle kontinuerlige omstillinger. Administrerende direktør Arne Falbach (38) i Coop Hordaland lytter ikke særlig til verken statistikken eller forklaringene.

- Eldre arbeidskraft er stabil arbeidskraft med lavt sykefravær hvis forholdene legges til rette. Det er en myte at seniorene er mindre produktive, har høyere sykefravær og mer motstand mot nye ting. Det er mer effektivt å utvikle dem enn å kvitte seg med dem, selv i en konkurranseutsatt bransje som vår, sier han om seniorsatsingen i bedriften - en satsing som ikke kan betegnes som særlig hokus-pokus.

- Vi har ikke noe spesielt seniorprogram, men ser på seniorene på lik linje med de yngre ansatte i bedriften. Det blir feil med voldsomme luftslott og egen politikk for de eldste, vi har erfart at det er mer effektivt å trekke med seniorene på lik linje med andre, understreker Coop-direktøren. Han definerer ansatte over 55 år som seniorer. I praksis betyr likestillingen blant annet at alder ikke har noen betydning når bedriften gjennomfører opplæring og lederutvikling.

Aha-opplevelse

Detaljhandelsbedriften i Hordaland ble nærmest tvunget inn på det "seniorsporet" den har i dag. I 1998 måtte et lager gjennom en større omstillingsprosess hvor det blant annet ble innført et nytt datastyrt lagersystem – noe som betydde omfattende dataopplæring. Gjennomsnittsalderen ved lageret var høy (51 år) og utdanningsnivået forholdsvis lavt. Etter å ha vurdert situasjonen valgte ledelsen i Coop Hordaland likevel å satse på de medarbeiderne lageret allerede hadde i stedet for å erstatte dem med yngre folk. Dette har de aldri angret på.

- Mange ble overasket over de gode resultatene vi hadde ved denne omstillingen. Det viste seg å være positivt, både for det økonomiske resultatet og sykefraværet, å gi seniorer mulighet til å utvikle seg og lykkes i en omstilling, forteller Falbach. Lager-omstillingen ga Coop Hordaland en aha-opplevelse, og det er erfaringen fra denne omstillingsprosessen bedriften nå har trukket inn i det generelle personalarbeidet.

Den unge direktøren har mange argumenter for å satse på medarbeidere som har langt flere år på baken enn ham selv. Han trekker blant annet frem stikkord som erfaring, stabil arbeidskraft og lojalitet til bedriften. Falbach er også bevisst at han selv og yngre kollegaer også vil bli seniorer en gang.

- Det er knapphet på arbeidskraft. Hvis de ansatte ser at bedriften ikke har en personalpolitikk for de over 45 år, vil de unngå å være i bedriften når de nærmer seg denne alderen. Folk er rasjonelle, minner han om.

Motivasjonsinnsprøyting

- Jeg var skeptisk, men det har gått bra. Man er aldri for gammel til å lære, mener Odd Geitanger som for tiden er i avslutningsfasen av Arbeidslederskolen. Lederen for dagligvareavdelingen ved Coop Sartor på Sotra er ett eksempel på at teori gjøres til praksis ved Coop Hordaland. 59-åringen har vært ansatt i Coop i 32 år og har alltid vært interessert i jobben. Arbeidslederskolen har gitt ham en ekstra motivasjonsinnsprøyting på tampen av yrkeskarrieren.

- Det er motivasjon i seg selv at jeg får en slik mulighet som viser at jeg ikke har gått ut på dato. Utdanningen har nok skapt økt innsats fra min side. Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir i Coop, men får jeg beholde helsa og firmaet kan bruke meg, så holder jeg på en stund til, sier senioren.

Tross mange års erfaring mener Geitanger at Arbeidslederskolen også har gitt ham økt grunnlag for å lede og motivere sine medarbeidere.

- Det er ikke alltid man gjør alt rett. Jeg har fått stadfestet at en del av det jeg gjør er riktig, men også sett hvordan ting kan gjøres på andre måter enn jeg pleier, forteller han.

Hyggelig sykefraværsutvikling

Coop Hordaland hadde 12,6 prosent reduksjon sykefraværet i fjor fra 6,81 prosent til 5,95 prosent. Reduksjonen har fortsatt hittil i 2002 og bedriften håper å se firetallet i sykefraværs-statistikken hvis det ikke renner på en saftig høstinfluensa. Det er ikke bare den bevisste seniorsatsingen som har bidratt til den hyggelige sykefraværsutviklingen. Det jobbes aktivt på andre områder også. Hovedvinklingen er som følger: "Du er en del av oss selv om du er syk".

- Det gjelder å få folk i jobb igjen så fort som mulig og vi har et godt samarbeid med trygdekontoret om å få folk på aktiv sykemelding, forteller Falbach.

Coop Hordaland har også en avtale med Falken om at ansatte anonymt kan få kontakt med psykolog.

- En stor del av sykemeldingene skyldes psykosomatiske lidelser som i de fleste tilfellene skyldes forhold i den ansattes privatliv. Vi som arbeidsgiver kan ikke hjelpe i en stor del av disse problemene, derfor har vi en samarbeidspartner. Jeg tror vi unngår eller forkorter en del sykemeldinger med slik hjelp, mener Coop-direktøren.

Månedelig måling av sykefraværet på avdelingsnivå trekkes også frem som en bidragsyter til sykefraværsreduksjonen.

- Avdelingsvis måling gjør vi kan sette inn tiltakene der det er mest behov for det. Vi kan se om avdelingene har spesielt belastede områder og kan høre med hver og en hvor problematikken ligger, sier Falbach. Statistikken legges frem slik at alle kan se tallene både for egen avdeling og andre avdelinger.

Trekker inn tillitsvalgte

Coop Hordaland har også forbedret sykefraværsrutinene. Hvert enkelt sykmeldingstilfelle følges opp på en systematisk måte med både telefonkontakt og samtaler. Nå ønsker bedriften også å ha tillitsvalgte til stede på sykefraværssamtalene.

- Tillitsvalgte er en glemt ressurs i dette arbeidet og bidrar til å skape trygghet for de sykmeldte. Får vi med de tillitsvalgte er halve jobben gjort, poengterer personalsjef Rita Hindenes. Modellen med bruk av tillitsvalgte skal gjennomdiskuteres av ledelsen og alle tillitsvalgte på en samling i august.

- Systemet virker å være bra, men det er ganske nytt ennå. Jeg håper de tillitsvalgte på hver avdeling kan få de ansatte til å se viktigheten av et bra arbeidsmiljø, for med et bra arbeidsmiljø vil sykefraværet gå ned, mener hovedverneombud Ellis M. Hauge.