Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mer kunnskap, bedre oppgaveløsning og samarbeid mellom yrkesgruppene har gjort hverdagen enklere for de ansatte og bedre for brukerne på to sykehjem i Aurskog Høland. Det er resultatet av prosjektet "Myndiggjort medarbeider". I tillegg har arbeidsmiljøet blitt bedre og sykefraværet falt.

Aurskog Høland kommune var lei negativ mediaomtale om høyt sykefravær og slit i omsorgssektoren. Kommunen ønsket å gi medarbeiderne et positivt løft og muligheter til utvikling i omsorgsyrkene.
 
Valget falt på metoden "myndiggjorte medarbeidere" og gjennom et toårig prosjekt i to sykehjem kan Audun Fiskvik, rådmann, oppsummere tryggere medarbeidere som tar mer ansvar enn før, som er initiativrike og opptatte av å finne løsninger.
 

Ansatte finner løsningen

Prosjektet startet i februar 2005 i Aurskog sykehjem (avdeling Nord) og Hemnes sykehjem (avdeling II). Begge avdelingene har rundt 30 ansatte, flest kvinner.

Prosjektet bygger på ideen om at det er de ansatte selv som har kunnskap om behov og finner de beste løsninger på sitt eget arbeidsområde. KLP har gitt økonomisk støtte og faglig bistand i gjennomføringen.
 
– Jeg angrer ikke på at vi valgte å bruke ressurser på dette prosjektet. De ansatte har fått større bevissthet og kunnskap om sin egen rolle som
 
omsorgsutøvere. Prosjektet avsluttes i februar og vi skal vurdere å videreføre metoden og erfaringene til andre enheter i kommunen, sier Audun Fiskvik.

Tiltakene som er gjennomført er konkrete og målbare og omfatter alt fra videreutvikling av rutiner, opplæring, utvikling av medarbeidersamtaleverktøy til holdningsskapende arbeid i forhold til brukeren.

Fra første kvartal 2005 er sykefraværet i kommunen falt med 0,7 prosent (fra 8,5 til 7.8 prosent).


 
Åpen kommunikasjon

Vi er flinkere til å si fra til hverandre og spør oftere om hva andre synes om jobben vi utfører. Det er aksept for å gi konstruktiv kritikk og vi gir mer av oss selv på jobben.

Dette er utsagn fra de ansatte som har deltatt i prosjektet. Prosjektarbeidet har hatt oppturer og nedturer, men ingen tviler på at trivsel og arbeidsmiljø er mye bedre. Flere trekker fram det positive med samlingene i prosjektet, at de er blitt bedre kjent, blitt tryggere på seg selv og hverandre, lært å snakke i forsamlinger og vokst på oppgavene.

– Nå samarbeider vi og avgjørelsene er bredt forankret. Vi er flinkere til å tenke selv – vi er jo myndiggjorte medarbeidere, sier Elin Kristiansen på avdeling II, Hemnes sykehjem.

Andre forteller at slarven på skyllerommet har stilnet. Folk er flinkere til å ta opp problemene direkte med den det gjelder.

– Vi tar tak i hverandre når ting ikke er gjort, vi spør i stedet for å mistro, vi er ute etter å oppklare hendelser og misforståelser, sier Idun Røed og Anita N. Holtet på avdeling Nord, Aurskog sykehjem.
 
Damene er skjønt enige om at det er viktig å ha det moro på jobben. Godt miljø og hyggelig stemning smitter over på beboerne.

Og selv om de er myndiggjort medarbeidere trenger de en sjef, det er ingen i tvil om!

RESULTATER:

  • Bedre oppgaveløsning, har mer kunnskap
  • Tar mer ansvar for den du er primærkontakt for
  • Tar mer ansvar for helheten
  • Kommer med innspill til handlingsplaner
  • Lettere hverdag, de ansatte hjelper hverandre
  • Flere hjelpemidler og alle har lært å bruke dem
  • Triveligere på jobb, oppgaver og roller er avklart mellom yrkesgruppene, mer rendyrkede roller
  • Ønsketurnus, oppstart på en avdeling, videreutviklet på den andre
  • Lavere sykefravær, det siste året har ingen enheter i kommunen hatt fravær over ti prosent. Få er helt sykmeldt, gradert sykmelding praktiseres oftere.
  • Det er lov å være sykmeldt, avdelingen må tåle sykefravær