Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- IA var noe av det dummeste jeg hadde hørt om, sier restaurantsjef Arve Iversen ved Rica-hotellet i Bodø. Han lot seg imidlertid overtale, og forholdsvis enkle grep har bidratt til å redusere sykefraværet. Blant annet er vekten på serviset halvert.

Rica hotell og Diplomat restaurant i Bodø er to separate juridiske enheter, men restauranten ligger i hotellet, og de to bedriftene jobber svært tett sammen. I november 2002 valgte begge å tegne IA-avtale. Hotelldirektør Hege Stefansen var positiv, men restaurantsjef Arve Iversen syntes slett ikke at IA-avtalen var noe å satse på.
- Karensdager var etter min mening det eneste som nyttet, innrømmer han i etterkant. Sykefraværet lå den gangen på cirka ni prosent, mens det i dag har krøpet ned i cirka syv prosent.
- Rådgiveren fra trygdeetaten var god til å selge, smiler han og angrer overhodet ikke på at han takket ja til tilbudet. I tillegg til at det generelle sykefraværet har sunket, har også lengden på korttidsfraværet blitt redusert.
- Tidligere hadde vi en del tredagers fravær, og jeg var veldig redd for dette med utvidet egenmelding. I dag er korttidsfraværet bare på én eller to dager.

Redusert belastning

Diplomat restaurant har cirka 70 ansatte fordelt på 30 årsverk. A lá carte-avdelingen heter Restaurant Blix og har fem fast ansatte medarbeidere. I løpet av de siste årene har alle fem vært borte i kortere eller lengre perioder på grunn av belastningsskader. Nå er fire av dem tilbake i jobb mens sistemann endelig har fått avklart et omskoleringsløp. Etter at restauranten ble en IA-bedrift, har den gjennomgått driften flere ganger for å finne løsninger som kunne redusere belastningen.

Tidligere hadde vi ikke annen fokus på serviset enn at det skulle være finest mulig. Nå er vi mer fokusert på vekt enn utseende, og vekten på en middagstallerken er redusert fra 1,2 kilo til 650 gram. Vi har også innført en vogn i restauranten for å fjerne serviset etter måltider. Vognen går litt på bekostning av det estetiske, men den er en god kompromissløsning mellom estetikk og belastningsskader, sier Iversen.

Restauranten har også tatt for seg gangveiene i lokalet og forkortet disse mest mulig. I tillegg har det blitt sett nærmere på lagerlogistikken, for blant annet å unngå at folk som sliter med skader må bære tunge bruskasser.

Parallelt med de fysiske tiltakene har Diplomat begynt å tilrettelegge arbeidssituasjonen for flere av de ansatte.
- Jeg har forsøkt mye for å klare jobben, og i mitt tilfelle er flere fridager på rad den eneste løsningen. Jeg trenger flere dager med ro for å komme meg igjen etter en jobbperiode, forteller hovmester Trine Korneliussen i Restaurant Blix. Hun har jobbet i restauranten siden hun begynte som lærling i 1988, og hun sliter med belastningsskader som skyldes jobben. I følge Korneliussen er individuelle vaktplaner ikke anbefalt fra Norsk Hotell & Restaurantarbeiderforbund, og hun skjønner egentlig ikke hvorfor.
- Individuelle vaktplaner bidrar til å gjøre forholdet mellom jobb og privatliv lettere. Den som sliter kan komme til arbeidsgiver og si i fra om problemet. Det betyr mye for oss ansatte at arbeidsgiver hører på oss og legger ting til rette i forhold til privatlivet, sier hun.

IA er voksenopplæring

Da Rica Bodø og Diplomat restaurant tegnet IA-avtalen, slet hotellet også med en del langtidsfravær. I motsetning til i restauranten var fraværet i hotellet ikke jobbrelatert, likevel har inkluderende arbeidsliv vært en lærerik erfaring for hotellet.
- Før vi ble en IA-bedrift trodde jeg ikke det var lov å ringe til ansatte som var syke, sier Hege Stefansen. På spørsmålet "hva er det viktigste dere har fått ut av IA-avtalen?", svarer hun følgende:
- Kompetanseheving! Inkluderende arbeidsliv er rett og slett voksenopplæring. Vi har lært utrolig mye om oppfølging av ansatte som er syke, og ser ganske annerledes på en del ting i dag enn hva vi gjorde før IA-avtalen. Vi er mer oppmerksomme på hva som kan gjøres i ulike tilfeller – hvilke muligheter vi har i systemet. Jeg vil også si at IA bidrar til mindre tilfeldigheter i oppfølgingen.

Både Rica Bodø og Diplomat restaurant er svært fornøyd med innsatsen fra kontaktpersonen i Trygdeetatens arbeidslivssenter.
- Vi lever i en veldig travel hverdag, og det er svært nyttig med en person utenfra som kan holde oss oppdatert og lose oss gjennom ulike problemstillinger. Det er uvant for oss å få noe fra det offentlige, stort sett må vi betale i form av en masse avgifter, smiler hotelldirektøren.

Hospitering

I dag er skillet mellom frisk og syk langt mindre markant i Rica Bodø og Diplomat restaurant, enn hva som var tilfelle før IA-avtalen. Begge bedriftene har flere ansatte som må jobbe litt redusert, og disse går i hovedsak på gradert sykemelding. Men de to bedriftene har også benyttet seg av aktiv sykemelding, og hotellet har forsøkt seg på en spennende løsning:
- Vi har ett nettverk av IA-bedrifter i Bodø hvor vi har gjort avtale om at ansatte kan hospitere i andre bedrifter når de går på aktiv sykemelding. Vi hadde en sykepleier i resepsjonen hos oss i 14 dager, og hun fungerte helt utmerket. Vi kan ikke tilby henne fast jobb, men vi trenger noen ekstra hender innimellom, og da er hun et alternativ, sier Stefansen.
- Hospitering er en fin ordning som gir folk mulighet til å forsøke seg i andre jobber før de setter i gang et attføringsløp. De kan få åpnet øynene og se at det finnes et arbeidsliv utenfor de vante veggene. De kan dessuten få svar på spørsmål som "er dette drømmen, og klarer jeg jobben med min helsesituasjon", sier Arve Iversen.

Når det gjelder bruk av aktiv sykmelding på mellomledernivå, er ikke Hege Stefansen like fornøyd.
- Vi hadde en mellomleder som gikk mye på aktiv sykmelding før hun sluttet, noe som ikke var noen god opplevelse for verken hotellet eller henne. Det var ikke mulig å fjerne ansvaret som lå i denne stillingen, og da fungerer ikke aktiv sykmelding. For å få denne sykmeldingsformen til å fungere i nøkkelstillinger er arbeidsgiver helt avhengig av langtidsprognoser, slik at det er mulig å planlegge nødvendige grep, mener hun og har følgende konklusjon på IA-arbeidet:
- Inkluderene arbeidsliv kan ikke utføre mirakler, men vi vet mer om rettighetene til både bedriften og den enkelte, og har lært folk å gå videre. Både bedriften og de ansatte er bedre rustet til å møte utfordringer knyttet til sykefravær og redusert arbeidsevne.
- Vi kommer tidligere inn, og jeg håper vi i fremtiden kan unngå de samme smellene vi har hatt tidligere. De ansatte går ikke lenger år etter år uten en avklaring på arbeidssituasjonen. Det er lenge siden det først var snakk om attføring for vedkommende som skal ut i attføring på nyåret. Hadde vi hatt den kunnskapen vi har i dag den gangen attføring først kom på tale, ville vi satt i gang prosessen mye tidligere, sier restaurantsjef Iversen.

Hovmester Trine Korneliussen er svært fornøyd med hvordan inkluderende arbeidsliv har gitt positive endringer i bedriften, noe hun poengterer med følgende kommentar
- Jeg er sikker på at det ikke finnes noen andre bedrifter i Bodø som har gjort det dere har gjort!