Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VertsHuset Skarven A/S har et sykefravær på bare 2,1 %. Ledelsen satser på en flat organisasjon med fleksibel arbeidstid og mye ansvar til den enkelte medarbeider. Sammen med de ansatte har de utviklet et inkluderende arbeidsmiljø hvor bedriftskultur, kollegastøtte og kompetanseheving står sentralt.

VertsHuset Skarven består av tre restauranter, den fjerde skal åpnes i løpet av vinteren 2005. I gjennomsnitt er det 750 gjester innom hver dag. Totalt har bedriften 60 ansatte som utgjør 35 årsverk.. Det vil si mange deltidsarbeidende og flere som kombinerer studier med jobb. Bedriften har en stabil arbeidsstokk med mange unge.

Daglig leder Gunnar Andersen er opptatt av at de ansatte skal ha ulik bakgrunn, både når det gjelder utdanning og arbeidserfaring. De ansatte skal snakke med og takle alle slags gjester!

Han mener servitøryrket er undervurdert, det stiller store krav til menneskekunnskap. Derfor blir også arbeidsmiljøet viktig. Trygghet og godt samarbeid med kolleger har mye å si for å kunne takle hverdagen.

HMS-ufordringer i bransjen

Daglig leder og ansatte er enige om at fysiske belastninger og ubekvem arbeidstid er restaurantbransjens hovedutfordringer.

Muskel- og skjellettlidelser er ikke uvanlig, det blir mange skritt og mange kilo i løpet av en vakt. På Skarven har medarbeiderne tilbud om fysisk trening, massasje og rask fysikalsk behandling ved behov. Dette er et gratis tilbud til de ansatte. Daglig leder har tro på at det er forebyggende, men han har liten tro på massasje alene. For å massere muskler, må du ha muskler, understreker han.

Bygningen er også i ferd med å få en oppgradering, ny heis og trappegang er under bygging. Røykeloven mener de også har bidratt positivt til det fysiske arbeidsmiljøet, selv om det kanskje selges noe mindre konjakk! Og de ansatte må røyke ute i allslags vær!

Ubekvem arbeidstid er noe som kjennetegner restaurantbransjen. Hvert skift på den enkelte restaurant får frihet til å sette opp egne vaktlister. Det er gitt rom for mye fleksibilitet. Bytting av vakter og redusert antall vakter i perioder gir mulighet for lengre friperioder. Det gir trivsel og er med på å forebygge sykefravær, er verneombud Unni Korstad og tillitsvalgt Methe Westberg skjønt enige om. Bedriften er en populær arbeidsplass og har nok folk å ta av.

Meget lavt sykefravær

Sykefraværet sank raskt etter at bedriften underskrev IA-avtalen for tre år siden. Daglig leder mener årsaken var at det ble satt fokus på det. I 2003 var sykefraværsprosenten på 2,1. Året etter steg den 3,8 %, målet for 2005 er 2,1 %. Fraværet er lavt sammenlignet med resten av bransjen.

I analysen av sykefraværet, viser det seg at det er langtidsfraværet som betyr mest. Videre har de fast ansatte lavere fravær enn de deltidsansatte. Tillitsvalgt mener de unge har lettere for å sykemelde seg. De har ikke samme ansvarsfølelsen, den må læres! Å etablere gode holdninger er også en del av opplæringen av lærlingene i bedriften. Det er ikke lenger anledning til å sende en SMS og si at en ikke kommer på jobb, den nye rutinen er at alle måtte kontakte daglig leder på telefon!

Skarven har som IA-bedrift også satt fokus på funksjonsvurdering og det å utnytte restarbeidsevnen. Det er en stor utforing å finne alternativt arbeid, i denne bransjen må de ansatte stå og gå mye. Bedriften har en flat organisasjon med kun tre personer i ledelsen, det gir relativt få muligheter for alternative oppgaver på kontorsiden.

Ting tar tid

Daglig leder og representanter for de ansatte er også bevisst på at i arbeidet med å bli en bedre IA-bedrift, må de ikke gå for fort fram.
-Vi må plukke ut de tiltak som passer hos oss og ikke gape for høyt. Det tar tid å gjennomføre endringer, så må vi heller etter hvert supplere med nye tiltak, sier tillitsvalgt.

Kollegastøtte

Et godt arbeidsmiljø har mye å si i en travel hverdag med mange og krevende gjester.
-På slutten av hver vakt foregår det en form for debriefing, sier verneombudet. Vi setter oss ned og snakker om vakta og hva vi har opplevd. Vi trenger å roe ned og lufte ut frustrasjoner. Vi er flinke til å snakke med hverandre og å være selvhjulpne.

De yngre lærer av de eldre, en servitør må takle alle mennesketyper. Det krever menneskelig innsikt og trygghet. Og mulighet for å lufte ut frustrasjoner når det ikke går så bra.

Studiereiser

Daglig leder er også opptatt av å tilføre de ansatte mer kompetanse. De bør vite hva de jobber med, understreker han. Hvert år blir det delt ut studiestipend, i 2004 var fire ansatte i Frankrike. Det har også vært studiereiser til Finland og Italia.

The Skarven Way

De ansatte hadde høsten 2004 fire samlinger for å videreutvikle bedriftskulturen. De tre kjerneverdiene er orginalitet, ekthet og trygghet. På samlingene var det mye fokus på forbedringsområder. Det er nødvendig å få tid til å prate sammen og få ut frustrasjoner. Det som våre tre informanter imidlertid understreker, det viktigste er å gjøre noe med det som ikke fungerer!

Og så er de alle stolte over Skarven konjakken som lages i Frankrike. Flere ansatte har på en studietur sett produksjonen og kan derfor gi gjestene mye informasjon. En egen konjakk gir Restauranthuset identitet, den er nå så populær at etterspørselen er større en tilbudet.

Tiltak på VertsHuset Skarven:

-  Trening, massasje og fysikalsk behandling
-  Fleksibilitet i fordeling av vakter
-  Kollegastøtte
-  Studiereiser – kompetanseheving
-  Utvikling av bedriftskulturen – The Skarven Way