Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Råde bakeri er ett av relativt få små og mellomstore bakerier i Norge som har valgt å tegne avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Daglig leder Per Fredriksen mener inkluderende arbeidsliv skaper større åpenhet rundt sykefravær, og at IA bidrar til å bedre kommunikasjonen i bedriften.

- De fleste bakere har mel til opp etter øra og fraværsstatistikker langt oppi halsen, innleder bakermester Per Fredriksen ved Råde bakeri. Bakeriet, som har cirka 40 ansatte, produksjonslokaler i Råde og ni utsalg spredt over hele Østfold, har gjort noe de færreste kollegaene i bransjen har gjort: Råde bakeri tegnet i januar 2003 avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).

Fredriksen mener avtalen kan bli et godt redskap for bedriften. De er nå i gang med en prosess for å utarbeide rutiner for oppfølging av sykmeldte. Rutinene skal gjøres kjent og implementeres i hele bedriften.

- IA har åpnet den formelle muligheten til kommunikasjon. Hensikten er å få til en dialog med de ansatte ved at vi for eksempel kan ringe hjem til sykmeldte for å finne løsninger. Dette hadde ikke latt seg gjøre før IA fordi holdningen til sykdom har vært preget av litt mistenksomhet, forteller han.

- Inkluderende arbeidsliv har tatt bort en barriere, og vil åpne for større åpenhet og tillit. Når rutinene er implementert vet alle at teamleder vil ringe, blant annet for å finne ut hvilke tiltak som må iverksettes, sier Fredriksen. Han vet at muligheten til flere egenmeldingsdager er det store "IA-spøkelset" for en del av sine baker-kollegaer, men mener at dette ikke vil bli noe problem. Fredriksen tror ikke mange er borte fra jobben uten grunn.

- Jeg ser nærmest bort fra at fravær skyldes skulk, sier bakermesteren som har et sykefravær på cirka 6.5 prosent blant kollegaene sine. Målet er å komme ned i fem prosent.

– Vi har sett på hvilke faktorer som bidrar til fraværet vi har, og langtidsfraværet skyldes i hovedsak forhold i hjemmene. Vi foretar en kartlegging av arbeidsmiljøet hver annet år - det er greit å vite hva de ansatte mener om forholdene på jobben, sier Fredriksen. Undersøkelsen blir foretatt i regi av bakeriets bedriftshelsetjeneste. På den måten sikres det en objektiv og anonym undersøkelse.

Rutiner for kommunikasjon

Kommunikasjon er Per Fredriksens store kjepphest, og etter hans mening er stikkordet det viktigste enkeltmomentet for å unngå fravær. Han belyser dette med følgende eksempel fra egen bedrift:

- En forsommer opplevde vi to oppsigelser omtrent samtidig. Dette viste seg å gi litt for høy belastning gjennom sommeren på de som ble igjen, og en av mine ansatte gikk ut i 14 dagers sykmelding på høsten. Denne sykmeldingen tror jeg kunne vært unngått om vi hadde pratet litt bedre sammen.

Fredriksen understreker at Råde bakeri opplever "feilskjær" i kommunikasjonsrutinene sine, men feilskjærene ville sannsynligvis vært flere hvis bedriften ikke hadde fokusert så mye på temaet. Punktvis legger Råde bakeri blant annet vekt på følgende i den interne kommunikasjonen:

  • God planlegging av alle kampanjer – unngår å skape stress, problemer og frustrasjon. Hvem, hva, når og hvordan? Alle er involverte i og ansvarlige for beslutningene som tas.
  • Planlegging av høytider. Unngå overtid. Overtid har ikke bare en økonomisk side, men gir også uoversiktlig arbeidsdag.
  • Jevnlige avdelingsvise allmøter (tre til fire ganger i året). På disse møtene stiller lederne spørsmål direkte til enkeltpersoner for å få frem meninger.
  • Korte jevnlige møter (ti minutter på fredag og mandag) hvor følgende står på dagsorden: Hvordan har vi det med hverandre?
  • Prøve å involvere alle inn i bedriftens regnskap og tall ved å finne enkle nøkkeltall.
  • All møter som tar opp større temaer bygges opp på følgende måte: Først møte, deretter en tenkefase, så et nytt møte for å ta en avgjørelse.

- Ingen må tro at vi bare har ro i rekkene selv om vi er bevisste når det gjelder kommunikasjon. For tiden diskuterer vi blant annet en omlegging av transportrutinene som ikke sjåførene er helt enige i. Poenget med kommunikasjon er å kunne takle ting som oppstår, sier Fredriksen.

Driver ikke sosial omsorg

Råde bakeri har satt en spenstig visjon for driften. Den lyder som følger: - Vi gjør livet deiligere. Denne visjonen er nærmest selvsagt når det gjelder bedriftens forhold til sine kunder, men Per Fredriksen understreker at Råde bakeri etter beste evne forsøker å jobbe etter visjonen overfor sine ansatte også.

Derfor har bakeren med arbeidsdager på 10-12 timer valgt å bruke noe av denne tiden til å fokusere på kommunikasjon og kommunikasjonens betydning på sykefraværet. Av samme årsak har Råde bakeri også begynt å sette fokus på delmål tre i IA-avtalen. Som mange kjenner til, dreier dette delmålet seg om å holde eldre arbeidstakere lengre i jobb.

- Vi vil tilrettelegge slik at folk kan være her til de fyller 67 år. De eldre arbeidstakerne våre har verdifull kompetanse, men må selv passe på å utnytte den. Vi driver ikke sosial omsorg, men snakker vi sammen, kan vi komme frem til løsninger. Ulike funksjoner krever imidlertid ulike løsninger, avrunder den IA-engasjerte bakeren fra Østfold.