Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjennom systematisk arbeid har Åpen omsorg Onsøy i Fredrikstad klart å snu mistrivsel og høyt sykefravær til entusiasme og arbeidsglede. Som følge av de gode resultatene, ble hjemmetjenesten utpekt som månedenes virksomhet i KS i februar.

Inne på pauserommet til Åpen omsorg Onsøy henger et fargerikt lappeteppe. Hver medarbeider har laget sin personlige lapp. Virksomhetsleder Anne-Line Dahle og tillitsvalgt Berit Hermansen er stolte over lappeteppet. Det er fargerikt og flott. Men også et symbol på den radikale endringen som har skjedd i Åpen omsorg Onsøy de siste årene.
 
– For et par år siden grudde jeg meg til å gå på jobb. Vi hadde et høyt sykefravær, vi fikk ikke besatt ledige stillinger, og ingen var villige til å ta et ekstra tak. Det var stort sett bare negative tilbakemeldinger, forteller Dahle åpenhjertig. 

Spørreskjema

Dahle tok videreutdanning i ledelse. Det ga henne inspirasjon til å ta tak i problemene, og ikke godta det dårlige arbeidsmiljøet. Hun laget dermed et spørreskjema der de ansatte måtte beskrive sin opplevelse av arbeidsmiljøet og hva de mente måtte til for å forbedre situasjonen. Dette skjemaet gikk ut i desember 2003.
Last ned spørreskjemaet (Word)
 
– Svarene som kom inn la grunnlag for tiltak. Som for eksempel tydeligere ledere som kunne bli med ut og bistå i de vanskelige samtalene og føle hvor skoen trykker. I dag sitter lederne i færre møter, men er heller ute og tar vakter når det topper seg. Det setter vi pris på, også fordi vi da eier de samme historiene og får dermed et tettere fellesskap. Samtidig gir det lederne mulighet for å være tydelige rollemodeller, sier Berit Hermansen.
 
– Vi har også systematisert medarbeidersamtalene, og opplever at det her  åpner seg en skattekiste av kreative medarbeidere med drømmer og ideer. Vi har funnet uutnyttet potensial hos flere, og løsninger på problemene har kommet gjennom slike samtaler, forteller Dahle entusiastisk.
 
Hun økte også bemanningen i helgene, da mange grudde seg å gå på jobb, og innførte daglige sonemøter slik at medarbeiderne kom sammen og fikk snakket om brukerne og spesielle utfordringer i hverdagen. I tillegg utarbeidet medarbeiderne i fellesskap sin egen  

Koster så lite

Det viktigste Åpen omsorg Onsøy har fått ut av det arbeidet som er gjennomført, er et radikalt forbedret arbeidsmiljø. Fra januar 2004 til samme måned året etter, sank sykefraværet fra nesten 18 prosent til 4 prosent, og har nå stabilisert seg på rundt 6 prosent. Langt flere enn det er behov for ønsker seg enten fast jobb, flere vakter eller høyere stillingsprosent. Og studentene søker seg hit i praksisperioden, noe som gir de fast ansatte mulighet for faglig påfyll.
 
– Som leder har jeg fått et nytt liv, smiler Dahle tilfreds.
 
På spørsmålet om hva som er årsaken til denne totale endringen blant medarbeiderne, har verken hun eller tillitsvalgte ett klart svar.
 
– Det er summen av alle tiltakene. Fra det å vise at vi lytter til medarbeiderne til å ha fått aksept for større og lysere lokaler. Det har vi klart fordi vi har synliggjort våre behov. Medarbeiderne føler seg mer verdsatt, og vi har fått mye positiv oppmerksomhet  som har gitt oss ekstra "drive". Noen tiltak har kostet, men mye har mer med tanker og holdninger å gjøre. Som da medarbeiderne kom inn til lunsj en dag da snøen lavet ned og de måtte base seg gjennom snøen, og vi møtte dem med boller og kakao. Det gir positiv effekt, og koster så lite, forteller Dahle.

Systematisk oppfølging

Svaret på suksessen ligger nok i stor grad i de systematiske oppfølgingen av alle forslagene medarbeiderne kom med i undersøkelsen og under arbeidet med visjonen. På veggen på Dahles kontor henger ark fra en flip-over. Øverst står overskriften "Hva er bra med oss nå?", og nedover en lang liste med superlativer. På motsatt side finner vi en kort liste med overskriften "Hva må vi jobbe med?".
 
– Vi har tatt tak i alle innspillene og gått gjennom dem ett for ett. Og på hvert personalmøte vi har annen hver måned, lager vi slike lister du ser her. Da vi startet, var situasjonen motsatt, da var listen over hva vi må jobbe med lang, mens hva som er bra med oss så godt som tom, forteller Dahle, og Hermansen supplerer med latter:
 
– Nå er det stort sett momenter med humor som står på oversikten over hva vi må jobbe med. Som for eksempel "få flere menn ansatt". Det er imidlertid gledelig å se at ett av punktene under hva som er bra med oss, er "vi har fatt visjonen under huden". Det viser at det er mulig å jobbe langsiktig og målrettet.