Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alle IA-virksomheter skal gjennomføre minst to IA-møter i året med ledelse og tillitsvalgte. På disse møtene skal virksomhetens IA-arbeid være eneste tema på dagsorden. Idébanken har snakket med IA-rådgiver Hans Henrik Andresen fra Arbeidslivssenteret Akershus om hvordan virksomhetene bør gjennomføre møtene.

Fokus på mål- og handlingsplanen

En engasjert Andresen kommer raskt inn på mål- og handlingsplanen som alle virksomheter skal lage innen 12 uker etter signering av IA-avtalen.

– Virksomheten setter opp mål og handlingsplan ut i fra deres ståsted og utfordringer innen IA. Denne planen er derfor et naturlig utgangspunkt for IA-møtene sier Andresen.

– Hva har vi oppnådd så langt? Hvordan fungerer dagens metoder og aktiviteter? Hva gjør vi fremover?, er typiske spørsmål man bør stille seg. Mål og handlingsplaner er ikke statiske. De bør kontinuerlig evalueres og tilpasses situasjonen man befinner seg i, sier Andresen.

Mulig å effektivisere

– De som ønsker å effektivisere kan for eksempel legge IA-møtene i forkant av AMU-møter, sier Andresen. Forebyggende HMS henger nøye sammen med intensjonen til IA, så det er helt greit å integrere IA-møtene i HMS-arbeidet. Dette er med på å skape en varig IA-kultur i bedriften, hevder Andresen.

Tydelig ansvarsfordeling

– For å sikre gjennomføring er det viktig at man bestemmer hvem som har ansvar for hva, og når ting skal utføres. Dette er også med på å sikre at alle relevante oppgaver og utfordringer blir tatt opp på IA-møtene, sier Andresen.

Kontakt Arbeidslivssenteret

Andresen anbefaler virksomhetene å invitere sin IA-rådgiveren til IA-møtet.

– IA-rådgiveren har ikke stemmerett, men kan komme med mange gode innspill og råd. Gjennom deltakelse får IA-rådgiveren et enda tydeligere bildet på hva han/hun kan bidra med i virksomhetens IA-arbeid. Og kan i mange tilfeller tipse om støtteordninger og bidrag som kanskje ikke virksomheten har kjennskap til, sier Andresen.

IA-møter

IA-avtalen forplikter alle IA-virksomheter til å gjennomføre minst to IA-møter i året med ledelse og tillitsvalgte. På disse møtene skal virksomhetens IA-arbeid være eneste tema på dagsorden.