Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ICA Distribusjon, avdeling Langhus, slet for et par år siden med et sykefravær på over 20 prosent. Etter full opprydning og bruk av IA-avtalen som et personalpolitisk virkemiddel, har sykefraværet sunket til 10 prosent.

ICA Distibusjon, avdeling Langhus ble etablert sommeren 2001, og etter bare et halvt års drift var sykefraværet oppe i 20-25 prosent.

- Vi hadde en rask vekst som både ga belastning på bemanningen vi hadde, men som også førte til en ukritisk rekruttering. Kombinert med dårlig tilgang til kvalifisert arbeidskraft, resulterte dette i et veldig høyt fravær, forteller avdelingsdirektør Philipp Engedal. Produksjonsleder Jan Eilef Tomasi Engen fikk oppgaven med å rydde opp i fraværet.

Ryddeaksjon

Etter bare et halvt år med oppfølging, var korttidsfraværet nesten halvert.

- Det viktigste med sykefraværsarbeidet er dokumentasjon. Da avdekker man interne fraværsmønstre, og det er også til hjelp for den enkelte overfor Trygdeetaten, sier Engen. Han har personlig fulgt opp samtlige sykmeldte i bedriften, og dokumentert alle samtaler, møter og annen kommunikasjon. Som en konsekvens av den store opprydningen, fikk 11 ansatte avskjed på grunn av skulk, slagsmål og tyveri. Over 12 personer valgte å si opp selv etter samtale med ledelsen, noen på grunn av rusproblemer.

IA-avtale

I februar 2003 inngikk ICA Langhus avtale om inkluderende arbeidsliv med Trygdeetaten, og det systematiske arbeidet med å redusere sykefraværet ble videreført i samarbeid med kontaktpersonen fra Arbeidslivssenteret. Og sykefraværet fortsatte å gå ned.

- IA-arbeidet har hatt en rekke positive effekter. Medarbeiderne er blitt mer ansvarliggjort, og de med et reelt sykdomsbilde har fått hjelp. Lengre egenmeldingsperioder gjør at vi har mindre sykmeldinger, og folk kommer raskere tilbake i jobb. Vi har også fått støtte til utredninger, og kjøpt helsetjenester til enkelte ansatte. Noen har vi fått inn på omskolering, sier Engen. Han er særlig fornøyd med at IA-avtalen ga ledelsen en samarbeidspartner og støtte.

- Vi har fått hjelp til å skille ut hvilke saker som er personalsaker og hvilke som er reelt sykefravær. Vi får også hjelp til å purre saksbehandlingstiden i det offentlige og til å ta opp sykmeldinger med lege, sier Engen. Han er svært godt fornøyd med å være IA-virksomhet.

- IA-avtalen koster ingenting. Vi får satt ting i system, samtidig som vi får tilgang til mye HR-kompetanse. Og når jeg ser på resultatene, er det ikke noe å lure på. Vi har spart tre prosent av driftskostnadene og sju prosent av lønnskostnadene som resultat av målrettet IA-arbeid, sier Engen. Han har bevisst brukt IA-avtalen som et personalpolitisk virkemiddel for å øke produktiviteten og lønnsomheten til bedriften, og for å øke trivselen og stabiliteten blant de ansatte.

Positive medarbeidere

I begynnelsen var de ansatte ved ICA Langhus skeptiske til IA-avtalen, men ifølge hovedtillitsvalgte Jon Arild Larsen er medarbeiderne nå positive.

- Jeg var veldig skeptisk fordi jeg var redd for at dette skulle bli en slags form for personalovervåking. Men nå ser jeg at dette er bra for bedriften, og at det gir gevinst for oss ansatte også. Arbeidsmiljøet og stemningen er en helt annen enn for to år siden, og personalstaben er stabil, sier han.

Situasjonen på ICA Langhus for to år siden var ikke bare kostbar, men den svekket også tilliten mellom ledelsen og de ansatte. På grunn av at så mange hadde ubegrunnet fravær, systematisk mandags- og fredagsfravær, og annet ikke-reelt sykefravær, fikk heller ikke de reelt syke skikkelig oppfølging. Nå er situasjonen en annen.

Informasjon og trivsel

Intern informasjon er viktig for å synliggjøre suksess og bevisstgjøre medarbeiderne ved ICA Langhus. Hver fredag er det enten skiftmøte eller allmøte, hvor ledelsen gjør opp status og gir ros for godt arbeid, i tillegg til at ukerapporter henges opp på oppslagstavlene. Det lages en lokal internavis som kommer ut en gang i uka, og hver måned har også ledelsen møte med de tillitsvalgte.

- Nå når vi har fått innarbeidet rutiner og oppfølging, blir det mer tid til å tenke på trivselstiltak og forebygging. Det er neste skritt. Blant annet arrangerte vi påskekrim her i påsken, hvor vi arrangerte et mord og la ut nye ledetråder hver dag i påskeuken. Da var det spennende å komme på jobb, selv om folk flest hadde ferie, forteller Engen. I tillegg til faste sosiale begivenheter som sommerfest, danmarkstur og julebord, får medarbeiderne tilbud om kurs og etterutdanning som er delvis sponset av arbeidsgiver. Alle som ønsker det får blant annet tilbud om å ta fagbrev, noe som gir økt uttelling på lønna når kurset er fullført. Det er også lagt vekt på ledertrening og at lederne skal være rettferdige og fleksible.

Hvert kvartal kåres en verdiskaper blant de ansatte, og hver måned .kåres beste forslag fra forslagskassen, i tillegg til at månedens beste skift blir premiert.

Ytterligere reduksjon

Både Philipp Engedal og Jan Eilef Tomasi Engen forventer at sykefraværet skal gå ytterligere ned ved ICA Langhus. Målet er at langtidsfraværet skal ligge på rundt 1,5 prosent i august 2004.

- Av de tiltakene som bidrar til redusert sykefravær, i tillegg til systematisk og strukturert oppfølging, tror jeg tett kontakt mellom ledere og ansatte, trivsel, god informasjon, riktig planlegging og bemanning, er vesentlig, sier Engedal. Han anbefaler IA-avtalen på det aller sterkeste til andre bedrifter som sliter med høyt sykefravær.