Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter har Ello Lilleborg i Kristiansund etablert friskgrupper for ansatte med muskel- og skjelettplager. Gevinsten er høyere trivsel, lavere sykefravær og kortere sykefraværsperioder.

Som en del av avtalen om Inkluderende arbeidsliv, er prosjekt Frisk Gruppe etablert som et samarbeid mellom Arbeidslivssenteret og Ello Lilleborg. Målet er å forbedre arbeidstakeres helse, sørge for at sykmeldte opprettholder kontakten med arbeidsplassen, stimulere til en raskere tilbakeføring til jobb for sykmeldte og hindre tilbakefall for medarbeidere som er tilbake etter sykmelding.

Muskel- og skjelettplager

Ello Lilleborg produserer hygieneprodukter som tannkrem, hudkrem og sjampo. Arbeidsoppgavene er å jobbe i samlebåndproduksjon, og en stor del av arbeidsstokken har vært ansatt i mange år – gjerne flere tiår. En typisk arbeidsplass hvor muskel- og skjelettplager er skyld i en stor del av sykmeldingene. Dette er bakgrunnen for prosjekt Frisk Gruppe.
– Både medarbeidere som står i fare for å bli sykmeldt og medarbeidere som er sykmeldt, eller som har vært sykmeldt, deltar i friskgruppa. Vi så at noe måtte gjøres fordi vi har en høy gjennomsnittsalder her, og mange sliter med muskel- og skjelettplager, forteller Johan Knudtsen, som er forbedringskoordinator og ansvarlig for IA-arbeidet ved Ello Lilleborg. – Fysioterapeuten som er ansvarlig for opplegget, er overbevist om at sykmeldingsperiodene blir kortet ned på grunn av treningen i friskgruppa, sier han.

Hjemmetrening

I friskgruppa får deltakerne et generelt treningsprogram som motvirker muskel- og skjelettplager, og etter hvert får den enkelte tilpasset et individuelt opplegg. I tillegg holder fysioterapeuten foredrag. Gruppa møtes en halvtime hver onsdag, i tillegg til at deltakerne oppfordres til hjemmetrening.
– Dette er ment som et lavterskeltilbud, med enkle øvelser som alle kan gjøre både hjemme og i treningsrommet vårt. Vi har hatt mellom 50 og 60 deltakere, som har fått treningsinstruksjoner. Etter at vi begynte med dette, har trimrommet blitt så populært at vi har måttet utvide det, forteller Knudtsen. Han er ikke i tvil om at friskgruppa sammen med IA-fokuset har ført til et lavere fravær i virksomheten.
– Utfordringen vår nå er å bli enda flinkere til å fange opp dem som blir sykmeldt. Vi ligger på 6-8 ukers sykmeldingsperioder i snitt, og noe av målet med friskgruppa, er å få folk tidligere tilbake til jobb, sier han. En annen utfordring er at vi som kolleger raskere må fange opp de som står i ferd med å bli sykmeldt, og få dem med i friskgruppa.

Redusert sykefravær

Ello Lilleborg ble IA-virksomhet i 2002, og satte seg som mål å redusere sykefraværet med 15 prosent innen utgangen av 2005. I 2003 var fraværet 12,1 prosent, mens det i 2004 var redusert til 8,4 prosent.
– Vi kom ikke skikkelig i gang med IA-arbeidet før i 2004. Vi fant ut at vi allerede jobbet med mye som kunne knyttes opp til IA, men det var gjennom IA-avtalen at vi fikk satt sykefraværsarbeidet skikkelig i system, sier Knudtsen. – Utarbeidelsen av IA-mål gir en helt annen forpliktelse i arbeidet vi gjør for arbeidstakerne. Det har også vært veldig positivt med en fast kontaktperson ved arbeidslivssenteret. Relasjonen til Arbeidslivssenteret kan ikke fullroses, i tillegg til at vår kontaktperson er veldig dyktig og inspirerende. Hun har fungert som en viktig pådriver i startfasen, hun har mange gode ideer og er en pålitelig samtalepartner.

Tilrettelegging

Oppfølging av sykmeldte er kjernen av IA-arbeidet ved Ello Lilleborg. Dette kan være i form av samtaler og tilrettelegging av arbeidsoppgaver eller arbeidstid eller hjelp til omstilling.
– Vi hadde en arbeidstaker som over lengre tid forsøkte ulike arbeidsoppgaver i produksjonen for å se om det var noe hun kunne gjøre uten at det gikk ut over helsa. Til slutt ble det en åpning på kontoret, og hun fikk tilbud om intern opplæring i data. Dette var det lille puffet som førte henne videre inn i en ny arbeidskarriere. Nå har hun en annen arbeidsgiver, men vi følger henne fremdeles opp for å se hvordan det går på det nye arbeidsstedet, forteller Knudtsen.

I produksjonen går mye av tilretteleggingen på tilpassing av arbeidstid. Eldre arbeidstakere har redusert arbeidstid, en del kombinerer AFP med deltidsjobb.
– Det gjør at mange står lengre i jobben enn de ellers ville gjort. De sier selv at de hadde sluttet hvis de ikke hadde hatt muligheten til å jobbe redusert. Vi stimulerer også til samarbeid på avdelingene, slik at kollegaene stiller opp for hverandre når de trenger avlastning eller kortsiktig tilrettelegging, sier Knudtsen.

Tilbake på jobb

Øyvind Nerdal er teknisk ansvarlig i produksjonen ved Ello Lilleborg, og var sykmeldt fra april 2004 til februar 2005 på grunn av ryggproblemer. Først var han 100 prosent sykmeldt, deretter gikk han over til gradert sykmelding på 80 prosent.
– Jeg og lederen min møttes jevnlig til samtaler, og kom i fellesskap fram til at jeg skulle forsøke å komme på jobb selv om jeg ikke kunne gjøre de samme oppgavene som før. Etter hvert ble jeg bedre, og fikk gradvis flere av mine tidligere oppgaver. En del av opplegget var å komme hit onsdager og delta i friskgruppa. I tillegg har jeg trent hjemme og på treningsstudio, forteller Nerdal. Han mener selv at friskgruppa har betydd mye for at han raskere kom tilbake i jobb etter sykefraværet.
– Jeg har lært å trene riktig, og at det ikke er farlig å ha vondt når jeg gjør ulike øvelser. Jeg merker at øvelsene har god effekt på nakke, skuldre og rygg, og deltar fremdeles på friskgruppa for å forebygge, sier han.