Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ovnprodusenten Jøtul opplever at sykefraværet har begynt å krype nedover etter at bedriften tegnet IA-avtale. Jøtul fremhever stikkordene sykefraværssamtaler og kjøp av helsetjenester som sannsynlige bidragsytere til nedgangen.

Jøtul ASA har redusert sykefraværet hittil i år med 7-8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bedriften er dermed "i rute"sett i forhold til den landsdekkende IA-målsetningen. Målet i bedriften er å få fraværet ned med 20-25 prosent innen 2005. Utgangspunktet for denne målsetningen er totalfraværet i 2002 som lå på 12,3 prosentpoeng.

- Fraværet er fortsatt for høyt, men det går rette veien. Det nytter imidlertid ikke bare å se på prosenttallet. Det er arbeidet mot den enkelte ansatte som avgjør hvordan statistikken ser ut. Dessuten er det naivt å tro at resultatene kommer med en gang - de kommer først på sikt, understreker personalsjef Ole Jan Johansen. Han er usikker på om fraværsnedgangen i bedriften direkte kan sees i sammenheng med at Jøtul har blitt en IA-virksomhet. Men han er ikke i tvil om at IA har betydd noe positivt for Jøtul.

Lederne mer delaktige

- Vi har lenge hatt sykefraværssamtaler. Etter at Jøtul ble en IA-virksomhet har vi imidlertid satt større fokus på at lederne skal være mer delaktige i samtalene, samtidig som at arbeidstakerne må involvere seg mer i bedriftens problemstillinger, forteller personalsjefen. Jøtul dro i gang IA-arbeidet med kurset "Den vanskelige samtalen" for lederne i bedriften.

Jøtul gjennomfører sykefraværssamtalene etter fire ukers fravær. Med over 400 ansatte, og dermed 40-50 personer som til enhver tid er borte fra jobben, mener Johansen det er vanskelig å gjennomføre samtalene noe tidligere i fraværsforløpet.

Gjennom sykefraværssamtalene har det kommet frem at ansatte har vært borte fra jobb i ukesvis, fordi de venter på enkle dagkirurgiske inngrep. Jøtul har tatt tak i problemstillingen, og trykker på for å gjøre nytte av trygdeordningen kjøp av helsetjenester.

- Først får vi de ansatte til å henvende seg til fastlegen sin, slik at legen skal søke om inngrep. Det har også hendt at bedriften har tatt direkte kontakt med den aktuelle legen. Deretter ber vi kontaktpersonen i trygdeetatens arbeidslivssenter sjekke ut hvordan saken ligger an i bunken. Vi har fått en langt raskere responstid etter at vi ble en IA-virsomhet og fikk en fast kontaktperson i trygdeetatens arbeidslivssenter, sier Johansen.

Målbare IA-erfaringer

Jøtul er en fersk virksomhet i IA-sammenheng, og Johansen innrømmer at arbeidet med sykefraværssamtaler ikke går på skinner ennå. Noen avdelinger har kommet lengre enn andre, men bedriften har allerede høstet målbare IA-erfaringer.

- Tallene viser at de avdelingene som jobber etter planen har bedre sykefraværs-resultater enn avdelingene som foreløpig ikke jobber helt som planlagt, sier personalsjefen. Samtidig føyer han til at IA allerede har hatt betydning for holdningen til sykefravær.

- Den grunnleggende holdningen til at bedriften ikke skal ta kontakt med den syke har snudd helt om. Skepsisen til sykefraværssamtaler er borte, forteller han og får støtte av Johnny Gundersen for dette synet. Gundersen er verneombud og mangeårig tillitsvalgt i Fredrikstad-bedriften.

- Jeg har inntrykk av at de ansatte er positive til IA og at det tas tak i tingene. Sykefraværssamtalene gir bedre struktur i arbeidet og får frem problemet, mener Gundersen.

Ville falt ut

Jøtul tror det i fremtiden er begrenset mulighet til å få sykefraværet lavere enn 8-10 prosent innenfor bedriftens virksomhetsområde. Til det er arbeidet for tungt, spesielt for den yngre generasjonen som ikke er spesielt vant med fysisk arbeid. Men IA og mulighetene som ligger i avtalen har allerede gitt konkrete resultater. 58-årige Kristian Elvestad er en av dem som så langt har nytt godt av avtalen.

- Jeg hadde gått sykmeldt nesten ett år uten at noe hadde skjedd. Så henvendte vi oss til kontaktpersonen i trygdeetaten. Det tok tre uker fra han tok tak i tingene til jeg var operert! Uten denne operasjonen kunne det gått så langt at jeg ville vært ute av arbeidslivet, sier industriarbeideren med 41 år bak seg i Jøtul.