Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pleie- og omsorgsetaten var første stopp i sykefraværsarbeidet. Det startet med prosjektet "Forandring fryder" som blant annet innebar en kartlegging av arbeidsmiljøet og innspill til forbedringer fra de ansatte. Prosjektet ble initiert av NAV arbeidslivssenter i Aust-Agder som også drev prosessen.

Mange ansatte følte seg dårlig ivaretatt, de fikk ikke brukt seg selv, de synes bemanningen var for liten og at ansvarsforholdene var uklare.

– Det var derfor vi tok fatt i lederrollen så raskt. I tillegg fikk vi inn 80-90 innspill som ikke kostet fem flate øre, sier Daasvatn.

Mange av innspillene var helt banale, som å hilse på hverandre om morgenen og si fra når man går om ettermiddagen. Det har resultert i et knippe etiske spilleregler. 

Avklaring av langtidssykmeldte

– Etaten hadde 17 langtidssykmeldte som hadde seilt sin egen sjø en stund, forteller Hallstein Kvamme Homdrum, enhetsleder ved Evjeheimen.
 
Evjeheimen har både institusjonsplasser og omsorgsboliger og administrerer hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten. Om lag 100 ansatte gjør jobben, de er nesten bare kvinner og omtrent alle jobber deltid.
 
Arbeidslivssenteret og trygdekontoret bisto kommunen i dialogen med de langtidssykmeldte.

Er det noe vi kan gjøre for deg? Kan du tenke deg en jobb andre steder i kommunen?
 
Spørsmål var utgangspunkt for samtalene. Noen kom tilbake i sin opprinnelige jobb, noen ble omplassert til arbeid som passet bedre helsemessig, noen sluttet og noen ble uføretrygdet. Ledelsen ble god til å dokumentere hvilke avtaler som ble gjort med den enkelte og faste rutiner med basismøter ble etablert.

Føler oss verdsatt

– Et enkelt grep som å åpne opp mellom avdelingene, var veldig positivt for arbeidsmiljøet, sier Torunn Bjoraa, tillitsvalgt for hjelpepleierne på Evjeheimen.

– Før var det vanntette skott mellom avdelingene, de ble driftet forskjellig og samarbeidet ikke. Nå ser vi tjenesten under ett, vi samarbeider og hjelper hverandre. Å oppleve hva andre baler med har gjort oss mer fleksible – vi er mer effektive og har faktisk spart flere årsverk, forteller Bjoraa.

Hun er glad for at kommunen tok tak i misnøyen blant de ansatte og fulgte opp innspillene fra "Forandring fryder".

– Det har båret frukter. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, vi føler oss verdsatt og vi har stor innflytelse på egen turnus, sier hun.