Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunen har lykkes med å øke bevisstheten på folkehelse hos dem som bor og jobber på Hamarøy. Folk flest tar mer ansvar enn før for egen helse. – Det viser nedgangen i sykefraværet, mener Leif-Tore Stenersen, ildsjel og prosjektleder for FYSAK-sentralen i Hamarøy kommune.

Leif-Tore Stenersen har selv opplevd hvor viktig trening kan være for å komme tilbake til arbeid etter sykdom. Etter mange år som lærer og rektor på Hamarøy fikk han alvorlige hjerteproblemer. Han ble operert og hadde mange lange fravær. Etter flere opphold med fokus på trening og kosthold, følte han seg klar for å prøve seg i arbeidslivet. Et par år senere, i 2003 ble kommunen IA-virksomhet.

Stenersen arbeidet i kommunen med kultur og idrett og fikk med støtte fra kommunelegen en avtale med arbeidsgiveren om å trene i arbeidstiden – en time hver dag.

– Det la grunnlaget for at jeg klarer å ha full stilling i en stressende jobb i dag. Det reddet arbeidslivet mitt, sier han.

Brukte egne erfaringer

Gjennom egen rehabilitering hadde Stenersen blitt kjent med både opptreningsinstitusjoner og frisklivssentraler. Nå tok han initiativ til et aktivitetssenter på Hamarøy. Kommunen var ikke ukjent med tanken, den var godt i gang med å skolere aktivitetsledere og organiserte aktiviteter som stavgang, bassengtrening og turgåing til fjelltoppene på Hamarøy.

Stenersen startet med midler fra blant annet Helse og rehabilitering og Sosial- og helsedirektoratet og etablerte Friskhumørsentralen. Det var en felles arena hvor folk som var eller hadde vært i et rehabiliteringsforløp, kunne møtes for videre fysisk oppfølging og utveksling av erfaringer til felles beste.

Sentralen fikk etter hvert mange støttespillere, blant annet trygdekontoret (nå NAV Hamarøy Trygd) og helsetjenesten.

Aktivitetsmedisin

I kjølvannet av erfaringene med Friskhumørsentralen ble FYSAK- prosjektet satt i gang i 2005. Kommunen startet med trim på resept og aktivitetsmedisin ble satt i system.

– Poenget er å øke interessen for fysisk aktivitet blant dem som trenger det mest. Trim på resept er et lavterskeltilbud. Folk deltar i samme gruppe uavhengig av kjønn, diagnose og fysisk form. Slik unngår vi fokus på sykdom og stimulerer i stedet deltakerne til å løfte hverandre fram, forklarer Stenersen.

Hamarøy er en av syv kommuner i Nordland som er med i et treårig prosjekt der aktivitetsmedisin blir satt i system. Legetjenesten, fysioterapitjenesten og Hamarøy Bo- og aktivitetssenter (et senter under kulturavdelingen i kommunen) samarbeider om prosjektet. Hamarøy kommune, Nordland fylkeskommune og Helse- og sosialdepartementet bidrar med til sammen 250 000 kroner hvert år i tre år.

Samarbeid med lege og fysioterapeut

Lege og fysioterapeut skriver ut trim på resept til sykmeldte, uføretrygdede, folk på attføring eller med spesielle behov for oppfølging, tilrettelegging og rehabilitering.
 
Resepten gir rett til aktivitet med instruktør to ganger i uka i inntil 12 uker. Folk med resept som ikke møter opp, blir kontaktet av sentralen. Henvisende lege eller fysioterapeut mottar hver måned rapport fra FYSAK-sentralen om hvem som møter og hvilke avtaler om videre aktivitet som er inngått mellom sentralen og brukeren.
 
Helsetjenesten får på denne måten mulighet til å følge tettere opp den enkelte. Kommunelege og fysioterapeut kvalitetssikrer tilbudene, begge kommer til senteret til faste tider for å ha samtaler med brukerne. Hensikten er å motivere brukerne til å fortsette med fysisk aktivitet på egen hånd.

– Vi forsøker å finne fram til aktiviteter som er enkle å gjennomføre i brukerens nærmiljø, sier Stenersen.

Har lykkes

Stenersen synes kommunen har lykkes med å øke bevisstheten på folkehelse hos dem som bor og jobber i Hamarøy. Folk flest tar mer ansvar enn før for egen helse og sykefraværet har gått ned.

– I 2003 hadde vi i løpet av én uke maks 25 brukere inne til trening, i dag har vi opp mot 200 brukere i uka, sier han fornøyd.

Bak suksessen ligger politisk vilje i kommunen, tett samarbeid med andre kommuner, støtte fra Helse og rehabilitering gjennom LHL sentralt og lokalt, støtte fra Nordland fylke og Sosial- og helsedirektoratet. Og ikke minst god støtte fra kultur- og helsesektoren i kommunen. Samarbeidet med kommunelegen og fysioterapeuten er også helt vesentlig, uten dem hadde ikke folkehelsearbeidet kommet så langt.

FYSAK-sentralen driver også forebyggende helsearbeid med veiledning i kosthold og røykeavvenning. Sentralen ligger i Hamarøyhallen hvor brukerne kan disponere alt treningsutstyr, miljørom, aktivitetsløype ute og klatrevegg inne.