Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Håkon Fæste er jordbrukssjef og tillitsvalgt i kommunen. Den dagen Idebanken besøkte Andebu måtte han holde senga med influensa, men et par dager etter bedyrer han i telefonen at det er sjelden han må kaste inn handkleet.

Håkon Fæste er jordbrukssjef og tillitsvalgt i kommunen. Den dagen Idebanken besøkte Andebu måtte han holde senga med influensa, men et par dager etter bedyrer han i telefonen at det er sjelden han må kaste inn handkleet.

- Livsfasepolitikken i kommunen er målrettet og god, mener Fæste. - Den tar godt vare på seniorene og tiltakene er gode alternativer til å gå av med avtalefestet pensjon. Dessuten sparer kommunen store penger på at folk ikke tar ut AFP, men står lengre i jobb. Tillitsvalgtapparatet var med i drøftingene om utformingen av tiltakene, så dette er det full oppslutning om i kommunen, sier han.

Andebu kommune har egen pensjonskasse og Fæste er bekymret over hvordan utgiftene til pensjoner har økt de siste årene.

- Det er et paradoks at levealderen stiger, mens den reelle pensjoneringsalderen går nedover. Jeg er opptatt av å motvirke denne trenden.

Håkon Fæste jobbet full tid til han var 65. Da kom de nye tiltakene og han valgte å redusere stillingen 20 prosent med full lønn. Det er lett å tenke seg at AFP blir førstevalget når man bor så landlig og vakkert, og sikkert har nok å gjøre med hus, hytte og båt. Jeg lufter tanken for Fæste og han svarer kontant:

- I løpet av det første friåret har du kommet veldig langt, både på huset, hytta og båten. Med en fridag i uka får du også gjort mye av det du har lyst til. Jeg har en interessant jobb og liker å gjøre nytte for meg. At det å være i jobb stimulerer ånden, er jeg overbevist om. Jeg tror også at jobben holder aldringsprosessen i sjakk.

Fæste har ingen planer om å gi seg og forteller at han deltar i et etterutdannings-program. Denne uka er det to dager på kurs om konsesjonssaker i regi av fylket.


Fokus på holdninger

Kjell Skoli understreker viktigheten av at alle får muligheten til å utvikle seg på fagfeltet sitt.

- Det er også viktig for å beholde seniorene. Vi ønsker å verdsette folk med lang og grundig erfaring og ofte har seniorene en viktig mentorrolle for nye og yngre medarbeidere.

Ett av tiltakene handler derfor om lederopplæring.

- Det er viktig at lederne ser ressursene til eldre arbeidstakere, har livsfasepolitikken under huden og er bevisste på målet i IA-avtalen om å heve den reelle pensjoneringsalderen.

Foreløpig er antall medarbeidere i kommunen over 62 år ganske få. Tallet stiger jevnt og trutt og i 2016 vil det være drøyt 60 personer i aldersgruppen 62-67 år.
 
- Det er lurt å ligge foran skjemaet med tiltak og erfaringer, sier Kjell Skoli – og ønsker oss velkommen tilbake.