Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjennom prosjektet Jusressurs vil NAV og Arbeidsdepartementet vise at personer med redusert funksjonsevne kan være viktige ressurser også i advokat- og juristbransjen.

Advokat- og juristbransjen har hatt  rykte på seg for å være en tøff bransje med høye krav til både prestasjon og tempo. Er det likevel mulig å åpne dørene for å ta imot kandidater med nedsatt funksjonsevne også her? Finnes det karrieremuligheter innenfor jus dersom du har - eller får - en helsemessig utfordring som gjør at din funksjonsevne påvirkes?

Jusressurs er et prosjekt, i samarbeid med advokat Geir Lippestad, som har som hensikt å utfordre advokat- og juristbransjen til å tenke nytt og ta et samfunnsansvar. Lippestad er allerede godt i gang!

Positivt mangfold

Lippestad selv er opptatt av at det ikke nødvendigvis er så mye merarbeid ved å ansette en person med redusert funksjonsevne.

- Forskjellen er imidlertid at man kan få mer lojale og dedikerte arbeidstakere ved å satse på denne gruppen. Det kan også være et konkurransefortrinn å satse på å være en mangfoldsbedrift.  Man kan tiltrekke seg flere kundegrupper ved å speile samfunnets sammensetning, sier Lippestad.

Et samfunnsansvar

Alle virksomheter i Norge, uavhengig av om de har en IA-avtale eller ikke, er underlagt regelverk om oppfølging på arbeidsplassen for egne ansatte som blir sykemeldte. Mange arbeidsgivere er flinke og kreative når det gjelder å ivareta egne ansatte og sørge for at de får tilpassede arbeidsoppgaver i en sykdomsperiode.

Det er ofte svært lite som skiller det å tilrettelegge for sine egne ansatte fra det å ta i mot en kandidat med nedsatt funksjonsevne på praksis. Begge situasjoner krever at man har et positivt fokus på ressurser og muligheter fremfor begrensninger og utfordringer.

- Dette samfunnsansvaret går ut på å gi noen som står utenfor arbeidslivet en sjanse. Du kan som arbeidsgiver bidra til å utgjøre den store forskjellen for et menneske – en fot innenfor arbeidslivet, et nettverk og en referanse, sier prosjektleder for Jusressurs, Ingunn Thomassen ved NAV Akershus.

Samtidig får bedriftene muligheten til å teste ut kandidater som har relevant bakgrunn mens de får tett oppfølging fra NAV. Prosjektet har som hensikt å matche kandidater som har studert juridiske fag, også advokatsekretærer, med arbeidsgivere innenfor advokat-og juristbransjen som ønsker å ta imot på praksis eller rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne.

Gode eksempler

På Facebooksiden Jusressurs og her på idebankens sider vil vi fremover dele erfaringer og gode grep i dette arbeidet - til inspirasjon for andre som ønsker å teste ut det samme.

Jusressurs-prosjektet har som hensikt å realisere målene i Jobbstrategien og vi oppfordrer både bedrifter og kandidater til å melde sin interesse til  nav.akershus.klarforjobb@nav.no .

Informasjon for arbeidsgivere
Informasjon for kandidater

De tre R’ene i arbeidslivet

  • Riktig type jobb
  • Riktig stillingsprosent
  • Riktig tilrettelegging


Redusert funksjonsevne er ikke det samme som redusert arbeidsevne – Dette kan være oppskRiften!

Nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne er en sekkebetegnelse som betyr tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner.

  • Det kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av alt fra muskel- og skjelett, allergi, hjerte- og lungesykdommer, ulike psykiske helseproblemer, sterkt nedsatt syn eller hørsel, psykisk utviklingshemning og lese- og skrivevansker.
  • Ofte er det små tilrettelegginger som skal til for å kunne fungere optimalt på arbeidsplassen. En person med nedsatt funksjonsevne har ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne.
  • Dersom man for eksempel sitter i rullestol og jobber med telefonsalg, så har man ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Det er først når arbeidsgiver avgjør at man skal gå bort fra telefonsalg og innføre dør-til-dør salg at rullestolbrukeren vil kunne oppleve at han har redusert arbeidsevne.