Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Are Strandskog, rådgiver ved Arbeidslivssenteret i Nord-Trøndelag, kom raskt med på laget da SinkaBerg-Hansen ble IA-virksomhet. Han informerte de ansatte om rettigheter og plikter ved å være ansatt i en IA-virksomhet. Are Strandskog har også bidratt på nettverksmøter hvor like bransjer møter fastlegen i kommunen, trygdekontoret (nå NAV-kontoret), arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten.

– Å få gjennomslag for at egenmelding skal benyttes før sykmelding satt langt inne, både hos de ansatte og hos fastlegen, men det har gått seg til, sier Strandskog.

– Det handler om å ha tillit til den ansatte. Tar du folk på alvor, får du respekt og tillit tilbake. Det er bare den enkelte som kjenner om man er frisk nok til å begynne på jobben etter sykdom, og det er helt uavhengig av om legen har skrevet sykmelding i tre dager eller en uke, mener Frode Lauritzen. Finn Sinkaberg legger til:

– Bærebjelken i SinkaBerg-Hansen er å ha tillit til de ansatte. Å skape sunne holdninger er en prosess som tar tid. Visjonen vår er å kunne finne alternativt arbeid til alle uansett sykdom. Men det er ikke alltid like enkelt. Til hverdags går vi ikke rundt og tenker på at vi er en IA-virksomhet. Tankegangen ligger under huden på oss: tett oppfølging, kontakt med den enkelte og god dialog.

Tar vare på arbeidsstokken

SinkaBerg-Hansen har benyttet flere virkemidler som følger IA-virksomhetene. Personallederen forteller om tilretteleggingstilskudd, aktiv sykmelding og honorar til bedriftshelsetjeneste. Bedriften har dessuten fått tilskudd til hjelpemidler på arbeidsplassen.

– Vi har også fast kontaktperson på trygdekontoret og det har vi stor nytte av. Kontaktpersonen kjenner virksomheten vår, hun kjenner de ansatte og kan raskt gi oss råd, sier Lauritzen. Han røper at SinkaBerg-Hansen har planer om å engasjere en fysioterapeut som skal besøke virksomheten et par timer andrehver uke. Terapeuten skal gi ergonomiske råd og finne aktuell behandling eller hjelpeinstans om det er nødvendig.
 
Ellers subsidierer SinkaBerg-Hansen treningstimer til ansatte. Trener du mer enn 50 ganger i året, får du refundert halvparten av utgiftene.
Nylig har fire medarbeidere begynt på lederkurs.

– Det er i vår egen interesse, vi vil gjerne beholde dem, sier Lauritzen.

– Vi lager rutiner og systemer for flertallet av de ansatte, ikke for den lille prosenten umotiverte ansatte som finnes i alle bedrifter. Vi bruker energien på dem som vil noe og som er interessert, sier han.