Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

1 - Lederopplæring

Seniorpolitikk må integreres i lederopplæringen. Ledere må få kunnskap om aldring og læring, myter, fakta etc.

2 - Arbeidsmiljøet

Årlig kartlegging av arbeidsmiljøet. Dette kan gjennomføres som en spørreskjemaundersøkelse på intranett. Stikkord: Oppnå resultater, ledelse og trivsel. 

3 - Milepælsamtale

Milepælsamtale er en utviklingssamtale der medarbeiders yrkeskarriere noen år framover står i fokus. I tiden som kommer er det ikke minst viktig for arbeidsgiver/leder å få oversikt over hvordan medarbeidere i alderen 45-62 år tenker om sin videre yrkeskarriere. Den enkelte leder kan gjerne gjennomføre slike samtaler med yngre ansatte etter eget ønske. Egne utarbeidete skjemaer for disse samtalene benyttes. Disse samtalene har et fremtidsperspektiv på to til fem år.

4 - Kompetanse

Den enkelte medarbeider, ung eller eldre, har selv hovedansvar for å beholde og utvikle sin kompetanse, for å være kvalifisert for den jobben som skal utføres. Likevel må ledere ha rutiner som ikke minst sikrer at seniorene har relevant kompetanse for årene som kommer. Seniorene trenger ny kunnskap i samme grad som de yngre ansatte, og har også behov for å delta like mye på etterutdanning som de yngre.

5 - Permisjon og stipend i forbindelse med kompetanseutvikling

Medarbeidere, og ikke minst seniorene, oppfordres til å søke på permisjons og stipendordninger i tråd med kommunens rekruttering - og kompetanseutviklingsplan.

6 - Fleksibilitet

Leder praktiserer en arbeidsgiverpolitikk som oppleves som løsningsorientert ved å finne fram til individuelle, fleksible arbeidsordninger.

7 - Mobilitet

Tilrettelegge for økt mobilitet internt i organisasjonen. Arbeidsgiver ser det som ønskelig at ledelsen på de forskjellige resultatenhetene gir sine medarbeidere muligheter til å gjennomføre jobbrotasjon, hospitering etc.

8 - Egenkontroll

Kontroll over egen arbeidssituasjon er en viktig faktor for trivsel og arbeidsglede. 

9 - Senior

Tittel senior kan eventuelt knyttes til yrkestittelen. Ringerike kommune vil som en av de første kommunene benytte denne tittelen knyttet til erfaring, kompetanse og selvstendig arbeid.

10 - Gjennomgangsstillinger

Øremerke stillinger i kommunen som kan fungere som gjennomgangsstillinger for seniorer eller ansatte under attføringsopplegg for maks ett eller to år.

11 - Pensjonsgivende lønnsøkning for å bli i stillingen

Det tilbys kr. 2.500,- per år til alle som har 100 % stilling og som er i jobb det året de fyller 62, 63 og 64 år. Medarbeidere som går i redusert stilling får forholdsmessig utbetaling.
 
Vilkår: Vært ansatt i Ringerike kommune de siste 5 år. Ordningen kan ikke kombineres med punkt 13.

12 - Bonusordning for å bli i stillingen

Det tilbys bonus til alle som er i jobb det året de fyller 63,64, 65. For medarbeidere som har 100 % stilling utgjør bonusen: Kr. 15.000,- per år
Medarbeidere som går i redusert stilling får forholdsmessig utbetaling.
 
Vilkår: Vært ansatt i Ringerike kommune de siste 5 år. Ordningen kan ikke kombineres med punkt 13.

13 - Redusert stilling med opprettholdelse av lønn

Det tilbys 10 % redusert stilling med 100 % lønn for de som går i 100 % stilling etter fylte 62 år. Medarbeidere som går i redusert stilling får forholdsmessig reduksjon.
 
Vilkår: Vært ansatt i Ringerike kommune de siste 5 år. Det er ikke mulig å benytte seg av AFP-ordningen samtidig. Ordningen kan ikke kombineres med punkt 11 og 12. 

14 - Tilskudd for tilrettelegging på arbeidsplassen

Det avsettes kr. 10.000,- per ansatt over 62 år for å tilrettelegge arbeidsplassen for eldre arbeidstakere. Det skal utarbeides en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om bruken av tilskuddet. 

15 - Seniorseminar

Det gis tilbud om seniorseminar ved fylte 60 år. Seminaret skal gi en oversikt over seniorpolitiske tiltak, juridiske forhold, pensjonsforhold, kosthold, seniorpolitikk med mer. Egne og innleide foredragsholdere.