Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gausdal Bruvoll sag og høvleri satser på å lette arbeidet for de ansatte og går ikke av veien for å utvikle nye hjelpemiddelløsninger, om standard ikke finnes på markedet.

På Gausdal Bruvoll bearbeides tømmer med sag, høvel og andre typer videreforedling. Arbeidet er tungt og foregår til dels utendørs. Det er støy og støv og kaldt om vinteren. I en enorm lagerhall henter ansatte fram trematerialer som fraktes til kundenes biler. Trematerialer er tunge saker og med full tralle kunne det bli 1500 kilo å dytte med egen kraft gjennom lagerhallen. Et tiltak med å avrette betonggulvet for å få et plant og jevnt gulv å skyve på, var ikke godt nok. Slitasjeskader av det tunge arbeidet førte til sykmeldinger. Men det var før. Før de motoriserte trallene ble utviklet.

Oppfinnsom og konstruktiv løsning

Det var i arbeidsmiljøutvalget (AMU) at ideen om en motorisert tralle kom opp. Sammen med ergoterapeuten i bedriftshelsetjenesten tenkte medlemmene ut en brukbar konstruksjon som også tok hensyn til ergonomiske forhold. Et teknisk verksted utviklet en prototyp som ble ble testet ut før bedriften bestilte flere.

– På lageret har vi ikke hatt sykefravær som skyldes belastninger, etter at vi fikk de motoriserte trallene, sier Trond Kalstad, daglig leder.

 

Lønnsomt å forebygge sykdom

– På en arbeidsplass som vår er tekniske hjelpemidler og sikkerhet helt avgjørende for alle parter. Vedlikehold handler også om sikkerhet og er alt dette på plass får vi trivsel. Vi har hatt nedgangstider et par år og merker en svak oppgang nå. Man må satse i dårlige tider også, vi erfarer at det nytter å finne løsninger og utvikle nye hjelpemidler. Vi hadde gjort det samme uten tilretteleggingstilskudd fra NAV, selv om det var en pådriver. Alle tiltak som forebygger sykdom er lønnsomt. Er det teknisk mulig å gjennomføre forbedringer, skal det være veldig dyrt for ikke å gjøre det, slår Kalstad fast.

Arbeidet i AMU har høy prioritet. Her forankres IA-arbeidet og HMS arbeidet, de ansatte kommer med innspill og blir hørt. Det er en arena for kommunikasjon mellom ledelse og ansatte, og de er samstemte. Harald Morten Utnes, rådgiver ved arbeidslivssenteret, framhever at det også er en god læringsarena for IA-arbeidet. – God dialog, konstruktive diskusjoner og gjensidig forståelse, preger arbeidet sier han.

Rullering gir effektiv arbeidsplass

Bedriften leger til rette for skolering av de ansatte, både med nybegynneropplæring og fagbrev fra Byggskolen. Alle på hovedlinja for høvling i Gausdal har sorteringsbevis som gjør at samtlige mestrer arbeidsoperasjonene på de ulike stasjonene og kan rullere. Rulleringen som skjer en gang i timen, gjør at folk veksler mellom tungt og lett arbeid gjennom dagen. På flere avdelinger har de ansatte hørselvern med radio og internkommunikasjon.

– Det handler både om trivsel, sikkerhet og effektivitet. Stopper noe opp i produksjonslinjen, går det raskt å informere hverandre om hva som har skjedd, tilkalle hjelp osv. Gull verdt, sier Gunn-Aina Sønsteby, hovedtillitsvalgt og Jan-Tore Nilsen, hovedverneombud. Begge framhever det gode arbeidsmiljøet, en uformell direkte stil og korte beslutningsveier.

  • Gausdal Bruvoll BA er en rendyrket samvirkebedrift som eies av om lag 1300 skogeiere lokalisert fra Gjøvik/Toten i sør til Fron/Heidal i nord.
  • Gjennom saging, høvling og annen videreforedling bearbeides det årlig rundt 130 000 kubikkmeter tømmer.
  • Arbeidsstokk: 95 årsverk fordelt på bruk i Gausdal og i Øyer.