Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Medbestemmelse, ansvar, varierte oppgaver og en trygg og tydelig leder gir trivsel og velvære ved avdeling for psykisk helsearbeid i Bamble. Og et sykefravær på 3,5 prosent.

For tre år siden flyttet avdeling for psykisk helsearbeid inn i splitter nye hus. 15 medarbeidere startet på en ny giv som ser ut til å vedvare. Den erfarne virksomhetslederen, Anne Melie Henriksen, fokuserer på de som er på jobb og er bevisst på å gi de ansatte innflytelse og ansvar.

Kurs i medarbeiderskap

Alle ansatte ved avdelingen er blitt kurset i medarbeiderskap.
– Hensikten er å styrke den enkelte i egen jobb, reflektere over hva man er spesielt god til, har lyst til å gjøre mer av, ta ansvar for og utvikle videre. Som en følge av kurset i medarbeiderskap lagde avdelingen sin egen visjon: Sammen for en bedre hverdag.
– Den er blitt en rettesnor i forhold til planer og målsettinger vi lager, sier Henriksen. – Vi er mer bevisste på å støtte hverandre i det daglige arbeidet, på hvordan vi samhandler og kommuniserer. Alle er blant annet med på å utvikle virksomhetsplanen.
Henriksen tar fram en A4-perm som er merket ”Medarbeiderskap”.
– Den brukes som et samlende punkt når noe ikke fungerer, sier hun.

Sosialt og godt arbeidsfellesskap

Kurset i medarbeiderskap ga også ideen til en studietur. En arbeidsgruppe sto for planleggingen og resultatet ble en tur til Dublin for å lære LØFT-modellen (LØFT = løsningsfokusert tilnærming).  Turen ble delvis finansiert av den enkelte og delvis av stimuleringsmidler fra kommunen.
– Vi ville at turen også skulle være en personlig investering. Nesten alle var med. Turen spleiset oss sammen; nå har vi satt ned en ny gruppe som skal planlegge tur til høsten.
Med arbeidssteder fordelt på bofellesskap, dagsenter og utetjeneste er arbeidsoppgavene i avdelingen forskjellige og de ansatte ser heller ikke hverandre hver dag. For å få variasjon i arbeidet rullerer de ansatte mellom arbeidsstedene.
– Rulleringen ble mulig etter at vi flyttet inn i nytt hus og samlet alt arbeid for psykisk helse i kommunen i en avdeling. Nå unngår vi ensidig arbeidsbelastning og får brukt flere sider av oss selv i jobben, sier Merethe Rørholt, som er verneombud.
– Når vi kjenner hverandres oppgaver får vi et fleksibelt arbeidsfellesskap som gjør det lettere å dekke opp for hverandre ved for eksempel fravær, sier Henriksen.