Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De to siste årene har sykefraværet falt fra rundt ti prosent til drøyt to. Mange små grep er oppskriften. Målet i år er å opprettholde det lave fraværet.

Og så langt ligger Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) godt an. Virksomheten høster frukter av at alle avdelingene er samlet under samme tak i nyoppussede, større og trivelige lokaler.
– Det har ført til en mye bedre informasjonsflyt, de ansatte samarbeider mer på tvers av avdelingene og det gjør det lettere å bli omplassert enten ved sykdom eller når utøvende brannmenn ikke klarer de fysiske kravene til styrke og utholdenhet, sier brannsjef Bjørn Bakkhaug. 

Løft for feierne

Feierne er ifølge Bakkhaug dem som har trukket det lengste strået. Før samlokaliseringen holdt feierne til for seg selv i dårlige lokaler. Nå er det opprettet egen feieravdeling i NRBR. Erfarne feiere er blitt oppgradert til feierinspektører med mer ansvar og høyere lønn. Innholdet i jobben er også endret fra å feie piper til å ha tilsyn med ildstedene og forebygge brann.
– Feierne har fått et skikkelig løft. Vi ser klart at å bli verdsatt og tatt på alvor gjør at sykefraværet faller, sier Bakkhaug.

Mindre skader under trening

Større plass har ført til bedre treningsforhold for brannmennene i beredskapsavdelingen.
Tidligere trente brannmennene innendørs i en ganske liten sal, det gikk mye i fotball og det kunne gå hardt for seg. Det var nemlig under den obligatoriske treningen i arbeidstiden at knærne røyk og skuldre gikk ut av ledd – og sykmelding var et faktum.
– For å unngå skader trener vi nå mer vekter og spiller innebandy i omgivelser som passer til formålet. I tillegg har vi en treningsveileder å støtte oss til. Hun minner oss blant annet på å varme opp før vi setter i gang for fullt.  Alt sammen har ført til langt mindre skader og sykefravær, sier Rune Hirmoen. Han er hovedverneombud og brannmann.

Tett oppfølging

Treningsrom med topp utstyr er også tilgjengelig for de ansatte som ikke er pålagt å trene. Alle ansatte i NRBR kan trene halvannen time i uka i arbeidstiden. Ellers har virksomheten lagt vekt på å skape et trivelig sosialt og helsefremmende miljø. Gratis frukt og kaffe og friskt vann fra vannbeholdere står på menyen.
Brannsjefen får god støtte i IA-arbeidet av personkonsulent Bente Kjos Bergsløkken.
– Det er Bente som trekker i trådene og følger opp sykefravær og tiltak, sier Bakkhaug.
Bergsløkken hadde i flere år tett kontakt med NAV Arbeidslivssenter i Akershus. 
– Arbeidslivssenteret hjalp oss med å få på plass gode oppfølgingsrutiner og med informasjonsbiten. Nå er dette veldig godt innarbeidet. Avdelingslederne får statistikk over sykefraværet i sin avdeling hvert kvartal og følger opp selv.  Jeg bidrar ved behov og informerer om regelverk, muligheter og løsninger – og passer på at tidsfristene holdes, sier Bergsløkken.

Færre helgevakter

Som en følge av en arbeidsmiljøundersøkelse i 2006 ble turnusen til brannfolkene i beredskapsavdelingen lagt om. – Vi har nylig evaluert turnusen på allmøte og bestemt oss for å fortsette med én helgevakt i måneden, mot to før. 90 prosent er fornøyd med denne ordningen, sier Bakkhaug.
Han legger ikke skjul på at det har vært kontroverser rundt vaktordningen.
– Folk er i forskjellige faser i livet og har ulike behov. Men samarbeidet mellom ledelsen og tillitsvalgte er veldig godt. Vi legger stor vekt på å være åpne og ærlige overfor hverandre, og det er lov å være uenige, sier han.

Bryr seg om hverandre

Hovedverneombudet støtter sjefen sin.
– Det er lett å nå fram hos oss, sier han. Folk bryr seg om hverandre og det er aksept for å si at opplevelser kan være tøffe. Da er systemet med debrifing godt å ha. Heldigvis er det langt mellom de store skadene, men skjer det, trer vi støttende til alle mann. Vi er stolte over jobben vår, vi har topp moderne utstyr og med stadig opplæring og etterutdanning er også kompetansen på topp. Vi føler oss verdsatt, noe den lave turnoveren også viser. Den er nemlig er lik null, sier Hirmoen.
NRBR har godt omdømme, både blant samarbeidspartnere og i lokalmiljø.
– Vi snakker mye om holdninger og hvor viktig det er ikke å sleive i spørsmål om diskriminering og rasisme. Vi er opptatt av vårt gode navn og rykte. For ikke lenge siden hadde vi 70 søkere til én stilling – ikke dårlig i disse tider, sier Bakkhaug.

  • NRBR har 86 ansatte, de fleste i heltidsstillinger. Består av administrativ avdeling (8 stillinger), beredskapsavdeling (48 mann), 110-sentralen (13 stillinger), avdeling for forebyggende arbeid (7 stillinger) og feieravdelingen (10 stillinger). Utrykninger i 2007: 3 500 100 000 innbyggere dekkes av NRBR.