Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ole-Eilev Seterstøen ved Novema Aggregater AS bruker egenmeldinger aktivt for å sikre best mulig kontakt med sine 50 ansatte. –Bruk egenmelding i stedet for å gå til legen, oppfordrer sjefen.

Fabrikken på Flå hadde et legemeldt fravær på 1,5 prosent siste kvartal i fjor. Det egenmeldte fraværet i løpet av hele 2007 var 1,76 prosent.
At de ansatte velger å gå til leder før de eventuelt går til legen, er mye av grunnen til det lave fraværet. I tillegg jobber bedriften aktivt med å forebygge fravær og fremme helse og trivsel.

Tar ting tidlig

– Jeg er opptatt av å ha god kontakt med folk daglig, at de er trygge og ikke nøler med å ta en prat med meg hvis de hangler. Så kan vi sammen finne ut om problemet sitter i foten eller mellom øra, og tilrettelegge arbeidssituasjonen deretter. Det gjelder å gripe fatt i ting tidlig, sier produksjons- og personalsjef Ole-Eilev Seterstøen.

Opplever ikke misbruk

Seterstøen har brukt mye tid på å informere de ansatte om bruk av egenmeldinger. Han mener det er bedre med en egenmelding enn at de går til legen og blir sykmeldt, og opplever ikke at noen misbruker egenmeldingsordningen. Han sier han savner kommunikasjon mellom bedrift og lege.
– Jeg skulle gjerne hatt bedre kontakt med legen, og skulle ønske legene var klar over både viljen og mulighetene til å tilrettelegge arbeidet i bedriften.

Fokus på forebygging

Produksjonssjefen på Flå har gjort mye for å forebygge fravær og fremme helse blant sine ansatte.
– Vi skifter ut skotøy jevnlig, for å hindre rygg- og skulderplager. Vi har ansatt en del kvinner i senere år, det har hatt en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Det sosiale aspektet spiller en rolle, og vi har flere sosiale aktiviteter i løpet av året. Fruktordning er et annet tiltak. Vi kjøper inn frisk frukt hver dag, og mener det har en sunn effekt både med tanke på kosthold og motivasjon.
Seterstøen er imidlertid ikke i tvil om at kontakten og den daglige dialogen er det aller viktigste. Ved å være litt raus, høster han raushet tilbake.
– Vi har en kjempepositiv gjeng her. De sier sjelden nei til et ekstra tak, og de står på hele tiden. Når bedriften er i knipe med leveringstider, trår de til både lørdag og søndag. Så det å strekke seg litt ekstra, går begge veier.

Godt omdømme

Novema Aggregater er en bedrift i vekst. De er i ferd med å utvide produksjonslokalene og bevege seg inn på boligmarkedet, i tillegg til at de leverer ventilasjonsaggregater til industrien. I fjor omsatte bedriften for 110 millioner kroner. Målet for 2008 ligger langt over dette.
– Her er det mangel på plass og folk som setter begrensningene, ikke etterspørselen fra kundene. Vi har ansatt 4-5 personer så langt i år, og er i ferd med å ansette flere. Stort sett har vi ingen problemer med rekruttering, selv om vi merker at arbeidsmarkedet har endret seg. Vi har et bra lønnsnivå og godt omdømme i lokalmiljøet. Folk vet at vi har et godt arbeidsmiljø her, og at vi tar godt vare på våre ansatte, sier Seterstøen.