Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En sunn arbeidskultur er jobbet fram gjennom flere år. Med riktig grunnbemanning, stabil ledelse og medarbeidere med god kompetanse kan Pleie- og omsorgstjenesten skilte med lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø.

– Det viktigste er at grunnbemanningen er tilstrekkelig til at de ansatte makter å gå på jobben. At det er arbeidsplassen som vinner i avgjørelsen om folk går på jobb eller ikke, sier Lisbet Nebb, avdelingsleder for Helsesenteret som omfatter sykehjem, aktivitetssenter og kjøkken.

Økte grunnbemanningen

Høye vikarkostnader og et sykefravær på rundt ni prosent gjorde at Nebb for et par år siden begynte å se på hvordan vikarene ble brukt og om disse pengene kunne brukes på en annen måte. En økning av grunnbemanningen med to årsverk ble resultatet. Det ble gjort med å øke stillingene til ansatte i små deltidsstillinger.
– Etter ett år hadde vi redusert vikarbruken med 1,45 årsverk og samtidig falt sykefraværet til 6,4 prosent. I dag er vi nede på 6,1, forteller Nebb. – Er det mange nok på jobben, kan vi klare oppgavene selv om én er borte en dag. Ved lav grunnbemanning sliter folk seg lettere ut og blir mer syke. Hos oss snudde vi i grevens tid, mange har jobbet i 10-15 år i helsetjenesten og var slitne, sier Nebb.

Aksept for utfordringer

 De ansatte må være med i prosessen, for det må være aksept for å ta i ekstra i stedet for å leie inn vikar. Nebb synes de ansatte er lojale, de er ansvarsbevisste og er nysgjerrige på noe nytt.  Hvert år lager hun en årsplan med utgangspunkt i signaler fra sentrale og lokale myndigheter. Ett år et det fokus på for eksempel demens, et annet kreftomsorg eller kulturtiltak for de eldre.
– Det å ha mål for hvert år gjør at vi strekker oss litt lengre. Vi bruker også dette under medarbeidersamtalene hvor de ansatte selv setter egne individuelle faglige mål.

Hun ivrer for at medarbeiderne må ha utfordringer å bryne seg på. På den måten utvikler de ansatte både mestringsevne og evne til endring. For Nebb mener de bare har sett forbokstaven på eldrebølgen. – Skal vi klare den bølgen, må vi være skodd til å mestre endringer, mener hun.

Trygghet i fagutøvelsen

Helsesenteret samarbeider tett med Hjemmetjenesten hvor Laila Refsnes er avdelingsleder. Nebb og Refsnes er opptatt av å skape trivsel, men også trygghet i arbeidssituasjonen.

Derfor sørger de to ildsjelene for at medarbeiderne har solid fagkompetanse. Mange har sykepleierutdanning og alle har fagbrev. Særlig i boenheter med utviklingshemmede kan det oppstå situasjoner hvor kunnskap og trygghet hos de ansatte er helt avgjørende for å mestre jobben.

De ansatte i Hjemmetjenesten har for eksempel fått opplæring i hva utøvelse av tvang innebærer. Tvangsvedtakene er tilgjengelige for de ansatte og med et alarmsystem er det mulig å tilkalle rask hjelp ved behov.

– I enkelte boenheter jobber to ansatte med én bruker, ikke én til én som vi hadde tidligere. Å være trygg i fagutøvelsen er helt avgjørende for at tjenesten skal bli god, sier Refsnes.

Stolte av arbeidsplassen

– Helsepersonell er utdannet for å gi omsorg. Blir hverdagen bare et eneste jag hvor man aldri får tid til å gi omsorg, fører det raskt til mistrivsel. Det går på selvrespekten løs å vite at man gjør en dårlig jobb. Sånn har vi bestemt oss for at vi ikke skal ha det. Vi er stolte av arbeidsplassen vår og har tatt mål av oss til å bli verdens beste arbeidsplass, sier Nebb og Refsnes.

Tiltak som har redusert sykefraværet

 • Informasjon og gjennomgang for alle ansatte og ledere om hva det innebærer å være en IA-virksomhet, plikter og ansvar.
 • Fokus på at den ansatte ikke er sykmeldt fra arbeidsplassen, men fra de oppgavene vedkommende ikke klarer å utføre.
 • Selvstyrte enheter og grupper hvor de ansatte får og tar ansvar
 • Støttende og tilgjengelige ledere
 • Dialogkafé: Hva skal til for å bli en enda bedre arbeidsplass?
 • Veggavis som forteller om positive aktiviteter

I Hjemmetjenesten:

 • Opplæring i å takle tvangs- og voldssituasjoner
 • Forebyggende helsearbeid gjennom frisklivsprosjektet Fysisk resept

Ved Helsesenteret:

 • Økt grunnbemanning
 • Ønsketurnus med grunnturnus i bunnen
 • Sommerfest for ansatte og beboere
 • Kulturprosjekt med Gitarkurs for ansatte
 • Egen dansegruppe blant de ansatte
 • Skrivestafett
 • Malekurs for de ansatte