Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I løpet av et drøyt halvår med ordningen Åpen sykmelding er det legemeldte sykefraværet halvert ved Nortura i Målselv. Lederen og den sykmeldte blir enige om det er mulig å delta i arbeidet, med tilrettelagte eller alternative oppgaver. – Endelig ligger vurderingen av arbeidsevnen på den arenaen den bør være, nemlig arbeidsplassen, sier Toril Eidstø, IA-ansvarlig.

Det er lov å være hjemme

Fabrikksjef Svein Inge Jakobsen er raskt ute med å presisere at ingen presses til å jobbe mer enn de har helse til. Det er lov å være hjemme. Hvis legen skriver på sykmeldingen at det av medisinske årsaker ikke skal være aktivitet, går ikke bedriften videre med mindre den det gjelder insisterer på å komme. For det skjer det også. Da Oddgeir Mosli kuttet av seg en del av tommelen i høst ble han sykmeldt i seks uker. Etter tre uker banket han på døra hos fabrikksjefen og spurte etter alternativt arbeid. Og fabrikksjefen var ikke vond å be.
– Oddgeir vet alt om det som skal gjøres på sin avdeling og har rutinene under huden. At han kom noen timer hver dag, satte i gang andre med arbeidet og tok det administrative, var verdifullt for oss, sier Jakobsen, og legger til:
– Før tok vi imot en sykmelding og kunne ikke annet enn å si ja og amen. Nå kan vi diskutere med den det gjelder og sammen bli enige om å tilrettelegge arbeidet eller finne andre arbeidsoppgaver. Vi har alltid mye som er ugjort.

God dialog

For å lykkes med Åpen sykmelding må det være en god dialog mellom ansatte og nærmeste leder. Lederen må ta seg til tid å snakke ordentlig med den sykmeldte, og ikke legge vekt på sykdom og diagnose. Det hører fortsatt til hos legen.
Før Nortura satte i gang med ordningen fikk lederne opplæring i ”den gode samtalen”. – Lederne må være trygge i denne delen av lederrollen også. På papiret er det enkelt å lage systemer og rutiner, men resultatet står og faller på utøvelsen av lederskapet, poengterer Eidstø.
Med Åpen sykmelding har lederne fått et nyttig verktøy, men også mer ansvar. De må være tett på den sykmeldte hele tiden. Følge med om det tilrettelagte eller alternative arbeidet fungerer og SE hvordan medarbeideren har det. Hvis ikke kan det slå tilbake og resultere i en lang sykmelding.
– Dersom dette samspillet ikke fungerer, kan den ansatte gå til tillitsvalgte eller til meg, sier den engasjerte IA-anvarlige.

Samarbeid med tillitsvalgte

Det er helt dødfødt å etablere Åpen sykmelding uten å ha tillitsvalgte med på laget. Et velfungerende HMS-arbeid basert på tillit og trygghet må ligge i bunnen.
– Det lå godt til rette hos oss. Organisasjonene støtter ordningen og den ble forankret i Arbeidsmiljøutvalget, sier Geir Bjørklund, som er både hovedverneombud og hovedtillitsvalgt.
– Vi har vært IA-bedrift siden 2002 og har hele tiden hatt et nært samarbeid med rådgiveren fra NAV arbeidslivssenter. Litt usikkerhet var det blant de ansatte til å begynne med. Ordningen snudde jo opp ned på en veldig innarbeidet forestilling med legen som sykmelder og dermed fritar deg fra jobben. Men ingen har vært negative, sier Bjørklund.

Alle er vinnere

Gjennom Åpen sykmelding har kontakten mellom ansatte og ledere blitt bedre. De ansatte er blitt ansvarlige på en annen måte enn før. Folk er selv med på å finne løsninger og er innstilt på å bidra med det de klarer, også ved sykdom. Det som kunne ha blitt 14 dagers sykmelding, blir kanskje bare en uke. Det som kunne ha blitt en langtidssykmelding, blir kan hende bare tre uker. Bedriften beholder verdifull kompetanse og faren er mindre for å falle ut av arbeidslivet.
– Holdningen til det å sykmelde seg har også endret seg. Til syvende og sist handler dette om fornuftig samfunnsøkonomi, sier Jakobsen og forteller at produktiviteten har gått kraftig opp de siste sju månedene. Det er han godt fornøyd med.

 Åpen sykmelding

  • Åpen sykmelding er en fleksibel variant av gradert sykmelding.
  • Gjennom dialog blir lederen og den sykmeldte enige om vedkommende kan jobbe noe og hva slags arbeid som er mulig.
  • Graden av arbeidsevne vurderes ikke av legen, men av arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Graden av arbeid kan variere fra uke til uke.
  • Åpen sykmelding forutsetter et samarbeid mellom bedriften, de ansatte, tillitsvalgte, NAV, BHT og leger.

 

 

 

  • Slakteri og kjøttprodusent med 150 ansatte
  • Slakter 4000 tonn småfe, gris og storfe i året
  • Skjærer og produserer pølser, kjøttdeig og fileter
  • Ble IA-virksomhet i 2002, første private IA-virksomhet i Troms
  • Har praktisert Åpen sykmelding siden april 2008 og halvert legemeldt sykefravær