Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prosjektet bidrar med spisskompetanse og støtter tiltak som oppleves viktige for de ansatte. Poenget er å utløse kreativitet og stimulere til videre aktivitet – alt for å fremme nærværet.

Et totalt nærvær på 95 prosent innen utgangen av 2009 er målet med nærværsprosjektet.
– Det er et ambisiøst mål, slår Irene Espenes, leder av prosjektet, fast.  – Et stabilt høyt nærvær er en utfordring!
Prosjektet startet i 2005 og siden har sykefraværet ligget mellom ni og fem prosent. Arbeidet har fokus på tre hovedområder:
- Styring: rapportering, tolking av data, internkontroll
- Ledelse: identifisere og følge opp tiltak
- IA-rutiner: oppjustering, opplæring

Prosjektet gjennomfører ikke enkelttiltak, men koordinerer og støtter tiltak som enhetene jobber med innenfor hovedområdene. Kunnskapsoverføring mellom enhetene blir prioritert.

Nærværsmidler

I hele prosjektperioden har Espenes besøkt arbeidsplassene.
– Det dreier seg om å analysere fraværsstatistikker og å utfordre ledere til å komme i gang med tiltak for å øke nærværet. Vi har hatt nærvær som tema på personalmøter og på møter med tillitsvalgt og verneombud. I dag har lederne kontroll på fraværet og vet hvorfor medarbeiderne er borte fra jobben, forteller Espenes.
Utfordringene i arbeidsmiljøet er forskjellig fra enhet til enhet, både fysisk og psykososialt. Derfor støtter prosjektet tiltak som oppleves betydningsfulle på den enkelte arbeidsplass og som stimulerer til interne prosesser. Et av bidragene er utdeling av nærværsmidler, 200 000 kroner, til tiltak som skal føre til redusert sykefravær. Midler er blant annet gitt til seminarer om livsstil, fjellturer og andre typer fysisk aktivitet, massasjestol, sykle til jobben aksjon og turneringer i forbindelse med sommeravslutning. For prosjektperioden 2008-2009 har Grimstad kommune har fått 250 000 kroner fra KLP.

Vi bryr oss

Kommunen oppmuntrer de ansatte til å ta tak i sin egen situasjon og komme med forslag til forbedringer.
– Det handler om å ha fokus på de som er på jobben og tenke forebyggende. Vi har blant annet en ordning som garanterer at ansatte får konsultasjon hos psykolog innen 14 dager. Det kan være hjelp til stressmestring, lettere psykiske lidelser, dødsfall og sorgbearbeidelse. Å få hjelp til å sortere når vanskelighetene i livet hoper seg opp. Det gjelder ikke langvarig behandling, men noen konsultasjoner for å komme i gang. Vi ønsker å vise at vi bryr oss om medarbeiderne våre, sier Espenes.