Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IA-kurs, nærværsdager og sterkere faglig samarbeid. Dette er hovedingrediensene i det vellykkede IA-arbeidet ved Botjenesten for psykisk utviklingshemmede i Fyllingsdalen.

Fraværet har gått ned fra over 17 prosent i begynnelsen av 2009 til under 6 prosent i 2. kvartal 2010. Mye av dette handler om enkeltsaker og naturlige svingninger, men fraværet ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå etter at et IA-prosjekt i regi av NAV Arbeidslivssenter ble gjennomført i enheten. Prosjektet besto bl.a. i en grundig kartlegging av sykefraværet og kursing av alle ledere og verneombud.

Mer bevisst

Enhetsleder Tom Risa merker tydelig forskjellen.
– Tankegangen har endret seg, vi tar tak i ting på en helt annen måte. Tilretteleggingen har blitt bedre, og folk er mer bevisst på mulighetene for å unngå sykemelding.

Kommunen krever nå at hver enhet har sin egen arbeidsmiljøgruppe, noe som betyr at det jobbes tettere og mer konkret med arbeidsmiljø. I gruppen sitter tre ledere og tre verneombud fra enheten.
– Verneombudene har fått en mer aktiv og sentral rolle. Det er motiverende, legger verneombud Kristine Søraas Knutsen til.

Nærværsprosjekt

Enheten har samtidig tatt del i et stort nærværsprosjekt som Bergen kommune gjennomfører. Alle ansatte var med på to nærværsdager med Jan Spurkeland.
– Det er en mer positiv giv her nå, og en stolthet over det krevende og viktige arbeidet vi gjør, sier Knutsen.

Samarbeid på tvers styrker faget

Enhetsleder Risa legger også vekt på at bedre organisering av arbeidet kan forklare mye av nedgangen i sykefraværet. Enheten har opprettet nye fora for faglig samarbeid på tvers av de enkelte boenhetene.

– Vi har fått et større fagmiljø der de ansatte kommer mer i kontakt med hverandre. Vi jobber med felles beste praksis og styrker slik kvaliteten på tjenestene. Samtidig jobber ikke folk lenger så mye alene, de får kollegial støtte og blir dermed tryggere i jobben sin, sier Risa.

Åpen og sterk

Leder for to av boenhetene, Anette Mørk Jacobsen, merker også en tydelig forskjell etter at de har kjørt IA-prosjektet.
– Jeg opplever at det er mer åpenhet nå, at det er greit å si at ting er vanskelige og å søke hjelp. Enhetsfølelsen er sterkere, og alle ønsker å bidra til å møte utfordringen med fravær og god bemanning, sier hun.

– Vi har blitt en sterkere og mer åpen enhet, avslutter Tom Risa.

Råd fra Botjenesten

  • Kartlegge sykefraværet. Hva skyldes det?
  • Kjøre IA-kurs. Dette gir fokus, bevissthet og kunnskaper om regelverk, rettigheter og plikter.
  • Skape gode arenaer og følge opp. Snakker ledere og ansatte om temaet?
  • Strukturere arbeidet og sette seg mål, lage et fraværssystem som fungerer.
  • Skape tilhørighet, tillit og følelse av å bli verdsatt.
  • Dyrke nøkkelpersonene og ildsjelene.