Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykefraværsoppfølging på en etnisk mangfoldig arbeidsplass krever tverrkulturell kunnskap og bevissthet. Posten region Oslo og Akershus arrangerer eget kurs om temaet.

Kurset ”Sykefraværsoppfølging i et tverrkulturelt perspektiv” er en del av Posten sitt mangfoldsarbeid, og blir holdt av to rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter Akershus.

Krever bevissthet

– Mennesker med ulik bakgrunn har ulike grunner til å melde seg syke. For eksempel kan menneskers sorgreaksjoner variere mellom kulturer, og noen kan ha omsorgsansvar for et stort antall personer. Det finnes dessuten sykdommer som vi i Norge ikke er kjent med, og mange innvandrere har psykiske problemer på grunn av traumatiske opplevelser tidligere i livet. Alt dette krever bevissthet i oppfølgingen, forteller Julia Rasmussen og Hege Lunder, henholdsvis hovedverneombud og HR-fagsjef i Posten region Oslo og Akershus.

Aha-opplevelser

Kurset har fire samlinger og omhandler temaer som kulturbegrepet, holdninger, fordommer, språk, ulike religioner, høytider, sorg, ukjente sykdommer og psykiske problemer som resultat av krigstraumer.

– Vi fikk oss noen aha-opplevelser, blant i forhold til egne fordommer, understreker Hege.

Viktig kunnskap

Hittil har tillitsvalgte, verneombud, HR-rådgivere og ledere på flere nivåer deltatt på kurset. Etter hvert skal også flere av de ansatte bli kurset i de samme temaene. Tilbakemeldingene så langt har vært gode, og deltakerne understreker at det har vært nyttig å sette fokus på temaet, at det har ført til refleksjon og bevisstgjøring.

– Vi har ikke vært gode på disse tingene før, men har fått økt fokus nå, forteller Hege. - Vi ser en dramatisk holdningsendring hos mange ledere, for eksempel hva gjelder Ramadan. De har blitt mye mer fleksible og begynner nå å se på dette som noe positivt, de har jo noen som kan jobbe i jula. Fastemåneden kan ha en betydelig fysisk virkning, hardt arbeid og lite mat i en periode kan føre til redusert immunforsvar slik at man kan få en økt fare for sykdom i etterkant. Lederne klarer nå å ta hensyn til dette gjennom å tilrettelegge oppgaver og styre forventninger blant de ansatte.

– Men fortsatt er det mye jobb som gjenstår, så arbeidet avsluttes ikke etter endt kurs. Som tverrkulturell bedrift er det lurt for oss å fortsette dette fokuset også inn i fremtiden, avslutter Hege.

Tverrkulturell sykefraværsoppfølging

Kurset holdes av to rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter Akershus, som for øvrig får mye skryt av deltakerne for å være gode, tydelige, lydhøre, trygge og engasjerende.

 • Kultur og etnisk identitet (”vi” og ”de andre”).
 • Etnosentrisme og kulturrelativisme (egne holdninger/verdier).
 • Stereotypier, fordommer, diskriminering og rasisme.
 • Hvordan oppstår språklige misforståelser?
 • Norsk – et nyttig verktøy eller en begrensende barriere?
 • Verbale og non-verbale kommunikasjonsformer.
 • Finnes det særtrekk ved den norske kommunikasjonsstilen?
 • Hvordan kan vi bli bedre på å kommunisere med hverandre?
 • Ulike teoretiske perspektiver på å lede en flerkulturell arbeidsplass.
 • Gode grep på arbeidsplassen for å inkludere alle, uansett kulturell bakgrunn.
 • Særkrav versus tilrettelegging. Hva sier lovverket og hva praktiserer hos oss?
 • IA som særnorsk fenomen.
 • Ulike kulturelle perspektiver på rollen som ”syk”, sykdom og helbredelse.
 • Psykisk helse og minoriteter.
 • Rettigheter og plikter i forhold til lovverket.