Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Det handler om å ha fokus på sykefraværet hele tiden og ikke slippe det, sier Mari-Ann Benonisen, avdelingsleder ved Lakselvbukt bo- og omsorgssenter i Troms.

Da Mari-Ann Benonisen kom tilbake til senteret etter tre år i permisjon, var det nettopp det hun gjorde. Med et såpass stort trykk at hun var redd medarbeiderne kom på jobb selv om de var syke og burde holde seg hjemme. Jevnt fokus med mange små tiltak ligger bak det lave sykefraværet.

Mer forutsigbarhet med ny arbeidsliste

For å skape variasjon, og mer rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene, har Benonisen etablert en ny ordning med arbeidsliste for to uker framover. Det innebærer at medarbeiderne vet hva de skal ta fatt på om morgenen og at man slipper diskusjonen om hvem som skal gjøre hva.

Bruker personalmøtene

Sykefraværet står fast på agendaen på de månedlige personalmøtene.  De snakker om konsekvensene av å være få på jobb når oppgavene står i kø, og at det er greit å komme på jobben uten å være i toppform.

– Det har gått sport i å holde sykefraværet lavt. Det er spennende å følge med på statistikken hver måned, sier Tone Solbakken. Hun er verneombud og mener at holdningen til å komme på jobb med den friske delen av seg, og ikke velge å være hjemme med den syke, stadig slår rot. Solbakken presiserer at det er rom for å være syk og holde seg hjemme.

Må nedprioritere oppgaver

Det siste året har senteret merket sparekniven i kommunen og det ble slutt på å leie inn hjelp ved sykdom på dagtid. Det betyr at Benonisen må nedprioritere oppgaver som for eksempel husvask hjemme hos beboerne til jul.  – Det skrev jeg om i lokalavisen, det var viktig å fortelle hvorfor fru Hansen måtte gå jula i møte uten husvask, sier hun.

Ved sykdom ellers i døgnet blir vaktene fylt opp av dem som jobber deltid. Personalgruppa er stabil og kjenner hverandre godt, de er åpne om sine egne plager og problemer og ser hverandres behov. Det er godt samhold og folk forstår at alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.

Tiltak

  • Regelmessig informasjon om for eksempel avtaler med samarbeidspartnere, nye betalingssatser for hjemmetjenester, evaluering av ferieavvikling osv. Bruker personalmøtene.
  • Delegerer ansvar for enkeltområder til de ansatte, for eksempel for turnus, hjelpemidler, lageransvar og trygghetsalarmer
  • Bruker spesialisthelsetjenesten ved behov og har god dialog med legene. Opptatt av å finne nye tiltak for beboerne.
  • Ved behov kan flere ansatte gå sammen til beboere. Opptatt av å skape trygghet i arbeidssituasjon.
  • Fokus på videreutdanning. To hjelpepleiere har i høst begynt på videreutdanning i demens og alderspsykiatri gjennom Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i Oslo. Begge har fått stipend på 40 000 kroner.
  • Motiverer til å ta fagbrev. De fleste har.
  • Regelmessige vernerunder, sist med fokus på brann og redning
  • Samarbeider med frivillige pensjonister i nærmiljøet. De går tur og finner på artigheter sammen med beboerne. Avlaster de ansatte.
  • En HMS-gruppe jobber med tiltak i arbeidsmiljøet. Legger vekt på et raust og uhøytidelig miljø med humor og fliring.